31 augusti 2009

Vargjakt på G?

Den senaste tiden har diskussionen kring den svenska vargstammen varit högaktuell här nere i Småland med tanke på vargen som stryker omkring de vitmålade knutarna. Här nere dyker det upp en eller annan stackare någon gång då och då. Längre norrut i landet finns de dock konstant. Pratar du med människor som bor i Värmland är vargen en del av vardagen, för vissa en mycket obehaglig del av vardagen.

Jag skrev en motion i höstas om den svenska vargstammen och att frågan om vargjakt på allvar måste diskuteras. det är min fulla övertygelse att vi måste ta dessa frågor och folks oro på allvar om vi ska bedriva en ansvarsfull förvaltning. Det är inte helle rimligt att det är "politiker i Stockholm" som bestämmer hur folk på landsbygden i Norra Sverige ska leva. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

Nedan finner du min motion från hösten 2008

...............

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förvaltningen av den svenska vargstammen i syfte att göra den mer ansvarsfull.

Motivering
Under många år har vi sett en stadig ökning av den svenska rovdjurstammen. Detta gäller även den svenska vargstammen. Preliminära siffror från inventeringar visar att vargstammen passerat målet med 200 vargar i Sverige. Riksdag och regering tog beslutet om 200 vargar eller 20 föryngringar. Rovdjursutredningen är avlämnad och regeringen kommer inom en snar framtid att presentera sin rovdjursproposition där nya mål kommer att specificeras. Förslaget från rovdjursutredaren är att vi skall ligga kvar på samma nivå i ytterligare tre år och därefter utvärdera ännu en gång. Men för att bibehålla nivån på antalet vargar måste vi vidta åtgärder.

Ökningen av antalet individer i vargstammen har dock varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. För jägarna innebär detta givetvis att det finns fler vargar på markerna. Det leder i sin tur till att älgarna blir färre, oron större och att fler hundar och andra tamdjur skadas eller i värsta fall dödas. I en del områden har lösarbetande hundjakt varit i stort sett uteslutet de senaste åren.

Både björn, lo och varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på björn och lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt. Det har visat sig att acceptansen för både björn och lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt att vi har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

Stockholm den 7 oktober 2008

Anna Tenje (m)

Förskolan Stentrollet


En ny milstolpe i mitt liv och nya vuxenpoäng. Hade möte med förskolan Stentrollet nu ikväll och skrev på placeringsbeslut för Måns. Helt otroligt att det snart är dags för lillkillen att börja på förskola.

Det är förvisso inte förrän efter jul som han ska skolas in men hösten kommer att vara över innan vi hinner blinka. Vi gjorde en hel del besök på olika förskolor runt om i Växjö innan vi bestämde oss för Stentrollet. Det är ett föräldrarkooperativ vilket förvisso kan få en del att rygga tillbaka något. Tror att det kommer att bli helt rätt både för mig och Jonas och lille Måns.

Vi vill gärna vara delaktiga och har defenitivt inget emot att vara med och hjälpa till på förskolan. Vi har ju inget eget hus som vi kan snickra på eller någon egen trädgård som vi kan ordna med så det ska bli kul. Städningen är väl ingen hit direkt men å andra sidan är det en liten uppoffring i utbyte mot möjligheten att få vara med och påveka och bestämma över verksamheten. Det pedagogiska inslaget överlåter jag med varm hand till personalen men i övrigt så kan det vara kul att få var amed och bestämma.

Personalen verkar hur bra som helst och personaltätheten är riktigt bra, 16 barn och 3 personal. Förskolan är dessutom mycket flexibel när det gäller tider vilket inte har varit fallet med vissa förskolor jag besökt.

Lägesrapportering av Svenskt Näringsliv i Kronoberg

Som ett led i målsättningen att skapa mig en så bra bild som möjligt av konjukturläget för våra företagare i Kronoberg, träffade jag idag Eilon Fransson, som är regionchef på Svenskt näringsliv.Fick en hel del intressanta siffror om företagandet i länet och även en målande bild av situationen för många av länets företagare och hur de ser på framtiden. Det är helt klart så att situationen är mycket blandad. För en del företag har det verkligen vänt uppåt igen och orderböckerna börjar fyllas igen, men för en del företag är det fortfarande nattsvart. Augusti/september är också jobbiga månader för många företag då semesterlönerna betalats ut i juli och åderingången inte riktigt har kommit igång i augusti. Risken för konkurser är kanske som störst just nu.

Företagarpanelen visar dock att våra företag i länet liksom i riket som helthet ser positivt på framtiden och räknar med att ha fler eller lika många anställda om 6 månader. Det var till och med så att våra företag var mer positiva än snittet i riket. Man räknar även med att göra mer investeringar än i dag samt att öka produktionen och försäljningsvolymen. De utgår förvisso från en låg nivå så det är kanske inte så konstigt men det är ändock positivt.

Vad som känns oroväckande är dock att de inte räknar med att lönsamheten skall öka. Detta är ett problem då det MÅSTE bli mer lönsamt att driva företag. Hur ska vi annars kunna locka fler att bli företagare?

Det verkar även som om tankarna på att flytta verksamheten utomlands helt och hållet lagts ner bland företagarna. Det är snarare så att företagen hämtar hem en hel del produktion.

Ska nu fortsätta och göra mina besök på företag runt om i länet och se om de håller med om denna analys som jag fick ta del av idag. Nu ska jag till Försäkringskassan för att få en lägesbeskrivning av dem.

Studiebesök på Holtab AB i TingsrydFör att få en mer samlad blid av konjukturläget i länet har jag fokuserat på att göra så många studiebesök på företag som möjligt. Jag gör mitt bästa för att få en helhetsbild och besöker företag i olika branscher samt i olika delar av länet.

I fredags besökte jag Holtab AB i Tingsryd. Holtab AB tillverkar transformatorstationer. De är också specialiserade inom konstruktion och byggnation av lågspänningställverk och gatubelysningsskåp. Du har säkert sätt deras transformatorstationer runt om i stan eller på landsbygden.

Som alltid så var det mycket intressant och enormt lärorikt att göra studiebesök på företaget. Jag träffade vd Patrik Persson som presenterade företaget och dess verksamhet samt diskuterade konjukturläget och politik i allmänhet.

För Holtab ser framtiden ganska ljus ut. De fick nyligen en ny stororder från banverket,den andra för i år. Nu hadlande det om ytterligare 20 transformatorstationer som Banverket skulle ha till en järnvägssträcka. En order värd10 miljoner kronor. I nuläget kommer de dock inte att nyanställa, men jobbet tryggas och i framtiden kan de behöva nytt folk.

Känns som om Holtab ligger helt rätt i tiden, de har en modern och platt organisation med stort medbestämmande för medarbetarna och de har en produkt som defenitivt kommer att behövas i framtiden i kanske ännu större utsträckning. Nya satsningar på vindkraft samt nya projekt i Holland gör att framtiden ser ljus ut.