26 november 2009

JO på KU

Justitieombudsmännen överlämnade och föredrog idag sin ämbetsberättelse på Konstitutionsutskottets sammanträde. Kanske låter en aning träigt, men jag måste säga att det som vanligt var en mycket intressant och bra ämbetsberättelse som tyvärr får alltid får för lite uppmärksamhet och tid. Justitieombudsmännen väljs av riksdagen på förslag av oss i KU. De har en mycket viktig kontroll uppgift i samhället och gör fantastiska insatser. De har till uppgift att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ. Antalet ärenden har ökat kraftigt de senaste åren och vi talar nu om att göra en utredning om hur JO:s arbete kan förbättras och förenklas så att de forfarande har möjlighet att göra inspektioner men för den sakens skull inte ökar handläggningstiden för de ärenden som kommer JO tillkänna. Jag ser fram mot denna utredning och jag hoppas även att media, vi i KU och andra företrädare för statsmakten får möjlighet att studera det som JO uppmärksammar i sin berättelse. Jag funderar på om man inte skulle anordna några temaseminarier i riksdagen för att tränga in djupare i vissa frågor som uppmärksammats särskilt av JO.

För intresserade är det bara att gå in på JO:s hemsida och läsa mer om deras uppdrag och ärenden.http://www.jo.se/Page.aspx

Underhållande sågning av Eneroth i Aftonbladet

Kan inte göra annat än småle när jag läser Peter Kadhammar grova sågning av min s-märkta riksdagskollega från Kronoberg, Tomas Eneroth. Det är inte mer än rätt att media granskar Tomas Eneroth eftersom han lanseras som näringsminister i en rödgrön regering, Mauds röda motsvarighet. Han uttalar sig titt som tätt i media och slänger sig med grova anklagelser mot regeringen i allmänhet och Maud Olofsson i synnerhet. Ena dagen ska han rädda SAAB med skattebetalarnas pengar, nästa dag är det Vattenfall som ska fixas, för att inte tala om alla statliga bolag som ska kramas och vara kvar i statlig ägo till varje pris. På det lokala planet brottas vi med hans långa utläggningar om hur bra det var under de s-märkta åren och hur fruktansvärt det har blivit inom ALLA områden de senaste 3 åren.

På honom bara!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6189035.ab

25 november 2009

Först chockad - sedan lättad

Nedan finner ni länken till artikeln i dagens Smp där jag blir intervjuad om hur jag ser på min tredje plats på riksdagslistan. Sammanfattar i stort sett vad jag känner. Jag tror även att det faktum att vi har 73% kvinnor bland de 15 översta namnen på listan kan ha spelat stor roll vid röstningen. Trots mitt egenintresse i frågan tycker jag att vi behöver en man bland toppnamnen (topp 3). Tilläggas ska även att Johan Hultberg är väldigt duktig och kommer att vara hur bra som helst i riksdagen. Att jag sedan antligen hade gjort ett bättre jobb är en annan sak=)

http://www.smp.se/nyheter/kronoberg/forst-chockad---sedan-lattad(1647936).gm

Anna Alkoholliberalen Tenje

Smålandsposten har skrivit om händelserna i helgen då jag tappade en placering på riksdagslistan, läsare har sedan varit inne och kommenterat. Jag måste dock säga att en av de bästa kommentarerna är den nedan=)Tror att vederbörande är lite sur för att jag förespråkar gårdsförsäljning av alkohol, minisystembolag på landsbygden, att vi ska slopa monopolet för Systembolaget och att det måste vara upp till individen att i större utsträckning få bestämma över sin egen kropp i allmänhet. Tror dock inte att personen i fråga kommer att bli särskilt nöjd med Johan heller då han förespråkar exakt samma linje som jag=)

Kommentar från Smålandsposten:

Bättre alkoholpolitik?
Förhoppningsvis har Johan en nyktrare syn på alkoholpolitiken än alkoholliberalen Anna som både i landstinget och i riksdagen har arbetat för friare och större alkoholkonsumtion.

24 november 2009

Inte knäckt utan snarare lättad

I helgen hade moderaterna i Kronoberg sin nomineringsstämma inför riksdagsvalet. Jag stod som 2:a namn förra gången men hamnade denna gång på en 3:dje plats. Lite snopet och mycket oväntat men när chocken lagt sig i lördags så kände jag mig snarare lättad än knäckt. Har under en längre tid brottats med min oro inför framtiden och mitt dåliga samvete för att jag inte finns på plats hemma hos Måns. Nu vet jag att jag med största sannolikhet ( om vi inte skulle få tre mandat) blir hemma i Växjö nästa mandatperiod och det känns befriande och skönt. Jag kommer dock kämpa hårdare än någonsin för att moderaterna ska bli större och få fler väljare.

Smålandsposten skriver om saken även idag, artikeln finns dock tyvärr bara i papperstidningen...

Ren populism av socialdemokraterna i Kronoberg

Utmärkelsen för dagens lågvattenmärke går till (S) för deras populistiska utspel under landstingsfullmäktige igår. På gårdagens budgetmöte deklarerade de att hela den socialdemokratiska landstingsgruppen skulle bojkotta kvällens middag med stipendieutdelning eftersom landstinget dragit in sina julklappar till anställda. Vad de inte berättade är att de flesta ändå inte kunde gå på middagen då socialdemokraterna i Växjö höll sin nomineringsstämma denna kväll. Frågan är varför de inte väckte denna frågan tidigare, lade förslag på att ställa in middagen tex och ta stipendieutdelningen någon annan gång istället. Varför man väntade in i det sista för att lämna återbud och riskerar att landstinget ändå får betala kostnaden för deras middagar.

Jag kan förvisso hålla med om att det är oerhört dumsnålt att spara in på personalens julklapp, känns kontraproduktivt och inte särskilt konstruktivt. Faktum kvarstår dock att detta inte var ett politiskt beslut och att socialdemokraterna inte agerat tidigare i frågan för att lyfta frågan till en politisk nivå. Därför blir detta bara ett populistiskt utspel som är pinsamt. Dessutom anser jag att det är oerhört oförskämt mot de stipendiater som var inbjudna denna kväll för att få sina stipendier och motiveringar.

19 november 2009

Slopa pappamånaderna i föräldraförsäkringen

Pressmeddelande

Riksdagsledamot (m)
Anna Tenje
0705723900
anna.tenje@riksdagen.se

Slopa pappamånaderna i föräldraförsäkringen

1994 valde riksdagen att öronmärka en månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. 2002 infördes ytterligare en pappamånad.. Nu har det visat sig att pappamånaden har lett till att fler föräldradagar inte tas ut och därmed går förlorade för barnet. Jag anser därför att vi nu borde slopa öronmärkningen i föräldraförsäkringen helt och hållet, menar Anna Tenje

Medan folkpartiet nu diskuterar en tredelad försäkring anser jag att man bör slopa uppdelningen helt och hållet. Det är barnets dagar och inte föräldrarnas dagar. Hur familjen sedan väljer att dela upp dessa dagar bör helt och hållet vara upp till mamman och pappan. Detta är en typisk fråga som jag anser ska avgöras vid köksbordet och inte av oss politiker, fortsätter Anna Tenje

Det råder ingen tvekan om att barnet behöver en bra kontakt med både sin mamma och sin pappa men det finns inget som säger att en delad föräldraförsäkring skulle bidra med just detta. Den politiska lösning som vi skapat riskerar snarare att ge omvänd effekt. Det är barnen som får betala när vi politiker försöker tvinga familjer till det som vi för tillfället anser vara jämställdhet.

Återge makten till föräldrarna och ge barnen sina dagar tillbaka, avslutar Anna Tenje

16 november 2009

Fler måste ta ansvaret för ensamkommande barn

Jag och min riksdagskollega Katarina Brännström skriver i dagens Smålandsposten om ensamkommande flyktingbarn och den debatt som flammat upp i Vellinge kommun i Skåne.
Mottagandet av ensamkommande barn är en kommunal angelägenhet men betalas av staten. Det är ett frivilligt åtagande så idag råder akut brist på platser eftersom för få kommuner tecknat avtal med Migrationsverket. Jag och Katarina argumenterar för att vi har gemensamt ansvar att ta hand om flyktingar som kommer till vårt land och att fler kommuner borde teckna avtal med migrationsverket. Det är svårt att förstå hur man resonerar i Vellinge, för oss är det självklart att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter.

Nedan finner ni artikeln i sin helhet.

Den konflikt som uppstått angående transit-boendet för ensamkommande barn som Malmö stad öppnar i Vellinge kommun är högst beklaglig. Vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om flyktingar som kommer till vårt land.

Det handlar framförallt om en kommunikationsmiss. Eftersom Vellinge kommun berörs av Malmö stads beslut hade det varit naturligt att informera och kommunicera, vilket inte skett. Det är ändå svårt att förstå Vellingebornas reaktion. För oss är det självklart att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter. Vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om flyktingar som kommer till vårt land.

Vi ser i varje nyhetssändning de svåra förhållanden som råder i Afghanistan, Irak, och Somalia – varifrån de flesta av de ensamkommande barnen kommer ifrån.
Massor av människor tvingas fly från sina hem och många hamnar i flyktingläger. De stora flyktingströmmarna i Europa finns i länderna kring Medelhavet, en del av dessa flyktingar kommer till Sverige och några av dem är ungdomar under 18 år.
Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt den senaste tiden. Medan politiker bollar över problemen till andra och träter om pengar är det barnen som får lida, utan stöd och utan vettigt boende. Ett gott omhändertagande leder till att ungdomarna snart kan stå på egna ben och bidra till det svenska samhället.

Mottagandet av ensamkommande barn är en kommunal angelägenhet men betalas av staten. Det är ett frivilligt åtagande så i dag råder akut brist på platser eftersom för få kommuner tecknat avtal med Migrationsverket. I dag är det tyvärr endast en tredjedel av Sveriges kommuner som tar emot dessa barn. Ungefär 500 barn har därför ”fastnat” i någon av de fyra ankomstkommunerna. Det är ett problem, ansvaret är och ska vara gemensamt för alla.

Det är viktigt att framhålla att det inte handlar om någon ökad kriminalitet eller andra samhällsproblem i de kommuner där dessa ungdomar placerats. Tvärtom är det många kommuner, såsom Lessebo, som vittnar om positiva erfarenheter.

Under hösten har läget i ankomstkommunerna hastigt och allvarligt förvärrats. Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström har därför arbetat hårt för att få fler kommuner att ta sitt ansvar. Vår förhoppning är att fler kommuner ska ansluta sig samt att de som redan tar emot ensamkommande flyktingbarn ska ta emot fler.

Dessa barn behöver stöd och hjälp för ett så bra liv som möjligt i väntan på besked i asylprocessen och livet därefter. Det är oacceptabelt och ovärdigt att behandla dem på det sätt som nu görs.

Katarina Brännström & Anna Tenje (M)

Fredagen den 13:e Jason vs Teletubbies

Så har 1 år passerat... Måns fyllde 1 år i fredags. Det var fredagen den 13:e men dagen var långtifrån otursföljd. När jag var yngre brukade jag och mina vänner alltid kolla på Fredagen den 13:e filmer, i år blev det istället Teletubbies och Byggare Bob. Inga större likheter mellan Jason och Teletubbies förvisso mer än att de konstant verkar komma tillbaka. Jason för att ha ihjäl några till hånglande ungdomar och Teletubbies för att vinka och säga Hej hej och Hej då. Ungefär lika förutsägbart och läskigt.12 november 2009

Slisk varulv

Mats Lindqvist vill heta Slisk i förnamn men det får han inte för Skatteverket. Förnamnet kan väcka "anstöt eller obehag". Lindqvist vill Mats/Slisk för övrigt byta mot Valulv. Frågan är om man ska få heta eller byta namn till Slisk Varulv om man nu vill det? Självklart anser jag. Att det är personer på skatteverket som sitter och bedömer från fall till fall vad som är lämpligt att heta eller byta namn till känns både omodernt och godtyckligt. Jag anser att föräldrar ska få döpa sin barn till det de vill och jag anser att vuxna männiksor ska ha rätt att byta namn till det namn de anser känns bra och vara passande. En del männiksor har god smak andra något sämre men det måste i slutändan vara ett val man gör själv och inte en uppgift för en statlig myndighet att tycka till om. För min del skulle man kunna ändra på en hel del i namnlagstiftningen. Varför man nu vill heta Slisk Varulv är en helt annan fråga, men det anser jag som sagt inte att jag eller någon annan bör lägga sig i.

11 november 2009

Arga bönder kan vara lugna...

Bönderna i Kronoberg kan vara lugna, 90 % av dem får utbetalningen av gårdsstöd i tid. Vi i alliansen gick till val på att gårdsstödet från EU permanent ska betalas ut till de svenska bönderna det år som stödet avser. Det är av stor vikt att detta också sker inte minst med tanke på att det är viktigt att Svenska bönder har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Europa.

Först verkade det som om vi inte skulle kunna hålla det vi lovat tidigare. Det är därför mycket glädjande att Jordbruksverket och länsstyrelserna nu kommer med en ny prognos som visar att 84 procent av lantbrukarna kan få sitt gårdsstöd före årsskiftet, men det finns variationer mellan länen. Lantbrukarna i Kronoberg kan dock vara lugna då prognosen här ligger på 90 %, vilket är i stort sett lika många som tidigare.

Lönsamheten är låg i jordbruket nu och lantbrukarna är beroende av att få stöden utbetalda. Just därför har alla inblandade parter jobbat hårt de senaste veckorna för att lantbrukarna ska få sina pengar i tid. Ytterligare insatser kommer nu också sättas in för att skynda på utbetalningarna. Med dessa gemensamma insatser räknar jordbruksverket och länsstyrelserna med att kunna betala ut gårdsstödet till 90 procent av lantbrukarna Huvuddelen av utbetalningarna av gårdsstöd sker den 22 december.

Sedan är det viktigt att vi diskuterar och väcker liv i frågan kring EU:s jordbrukspolitik, subventioner av olika slag och andra bidrag som figurerar inom denna sektor. Men det är en annan diskussion än den som är aktuell just nu.

Fiasko för kårvalet -igen


Det är uppenbarligen dålig uppslutning i kårvalet på Växjö universitet...igen. Ingen större surprice menar jag. Studenter är helt enkelt inte intresserade. Det var de inte när jag var aktiv i studentpolitiken och det är de inte nu heller, drygt 10 år senare. Röstningen är förvisso inte avslutad ännu och mirakel kan ju inträffa. Jag skulle dock tippa på att resultatet hamnar på 12-14%, max. Detta trots att man numera enkelt kan rösta på nätet.

Hur ska man då tolka detta? Mitt enkla svar är att studenter inte är intresserade av att bli representerade av "kårpampar", detta oavsett vilket parti, kön, ålder, föreningen, förbund, läggning eller nation de tillhör. Det stora problemet är därför att de blir det, varken de vill det eller inte. Därför kan jag tycka att det är viktigt att man också röstar.

Kårobligatoriet avskaffas förvisso nu den i juli 2010 men det innebär inte problemet är löst helt och hållet. Medlemskap i studentkår blir nu frivilligt (något som verkligen var på tiden. Kårobligatoriet är enligt mig minst lika fel som en gång kollektivanslutningen till Socialdemokraterna var.)men den felaktiga representativiteten kvarstår. Studentkårer har även i fortsättningen rätt till representation i högskolans beredande och beslutande organ. Finns det fler än en kår ska de i första hand själva komma överens om hur representationen ska fördelas. Detta är helt ok och bra rent av. Problemet är att de även kommer att föra talan för de studenter som inte är medlemmar i någon studentkår. Detta är helt fel. I vilka andra organisationer och föreningar (förutom för facken) skulle detta anses vara ok?

Eller så kan man ju tolka det låga valdeltagandet och intresset för kåren som ett tyst medgivande.

Ljuset finns i Kronoberg


Kom precis från ett seminarium här i riksdagen som anornades av Företagarna. Det var årets småföretagarbarometer som presenterades. Mycket intressanta och siffror presenterades som stämde väl överrens med de studiebesök och samtal med företagare som jag har haft den senaste tiden.

Vad som är extra positivt är att det ser så bra ut för Kronoberg. Den negativa utvecklingen från i våras har förbytts i en positiv utveckling och näst efter Gotland har Kronoberg den största tilltron på framtiden i riket.

Sammanfattningsvis kan man säga att konjukturnedgången för landets småföretag förvisso fortsätter att sprida sig till fler branscher men att optimismen inför nästa år är större och mer utbredd. Många tror att botten är nådd och att orderingången nu ökar och sysselsättningen följer med upp. Lönsamheten beräknas också bli större och 64 % av alla företag ser goda möjligheter att expandera och fortsätta växa.

Ett problem för att expandera ytterligare för företagen är att trots att vi har en hög arbetslöshet så ser företagen det som ett problem att rekrytera arbetskraft. Det råder helt enkelt arbetskraftsbrist inom flera branscher. Detta är något som vi borde titta närmare på.

Ett annat problem är att flera företag har eller har haft likviditetsproblem det senaste halvåret. Det ser dock ut som om detta är ett övergående problem som kommer att lösas.

Vad som är än mer positivt är att företagen trots den lågkonjuktur som varit satsat på nya produkter och ny teknologi. detta innebär att de nu ligger i framkant när det vänder och kan stärka sin framtida konkurrenskraft.

På det stora hela ser det därför ganska ljust ut och det är då särskilt glädjande att Kronoberg toppar flera listor.

06 november 2009

Ny naturskyddspolitik - ett steg i rätt riktning

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Riksdagens beslut idag om ny naturskyddspolitik är ett klart kliv framåt, säger Anna Tenje (m)

- Den nya naturskyddspolitiken, Hållbart skydd av naturområden, är ett steg i rätt riktning. Vi får nu större fokus på markägarnas kunskap och deras betydelse i vår naturvård, vilket har förbisetts tidigare. Utgångspunkten ligger i att den som äger mark och har erfarenhet av naturvård vårdar skogen bäst. Med detta beslut värnas den biologiska mångfalden och staten får en mer rådgivande roll i arbetet med att skydda värdefull skogmark, istället för att staten ska äga onödiga arealer mark som kan skötas bättre privat och med större lokal förankring .

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, i samband med att Riksdagen i veckan har beslutat om ett nytt naturskydd som bygger på ansvar och på ett större fokus på markägarna.

- Under mandatperioden har jag lämnat in flera motioner i just detta ämne. Riksdagens beslut är därför extra glädjande. I mina motioner har jag betonat vikten av att förbättra samarbetsklimatet mellan markägare och staten. Det är också positivt att toleransavdraget för markägare nu avskaffas vilket kommer att innebära enklare och snabbare processer vid skydd av natur samt att markägaren får en kompensation när naturvärdena i skogen värnas.

- Ett annat tema i den nya naturskyddspolitiken som även återfinns i mina motioner är att öka antalet naturvårdsavtal. Dessa är viktiga för att öka flexibiliteten för de olika skyddsformerna för både markägare och länsstyrelse vad gäller ersättning och avtalslängd. På detta sätt ökar samarbetet dem emellan och vi kan hitta fler former för att bevara vår natur – både frivilligt och formellt skydd - då incitament ges för att markägare ska kunna ta egna initiativ till naturskydd.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

05 november 2009

Nu ska invandrare ska lära sig svenska värderingar

Regeringen går nu vidare med förslaget om att nyanlända invandrare ska lära sig svenska värderingar. En särskild utredare tillsätts i morgon med uppgift att föreslå vad invandrarna måste lära sig.

Jag kan tycka att detta är ett ok förslag i den bemärkelsen att man kan behöva information om det nya samhälle man kommer till. Det kan vara bra att få veta mer än var posten ligger (för det blir svårt att visa i många fall)och hur man betalar räningar och söker jobb. Kan vara intressant att få den svenska förkärleken till köer belyst, varför det är förenat med dödsstraff nästintill att komma försent samt andra dolda normer som finns i samhället. Jag är dock en stark motståndare till att samhället ska påhyvla de nyanlända invandrarna någon slags moralism. Poängen måste vara att hjälpa nyanlända invandrare att lättare komma in och förstå det svenska samhället, inte att förändra dem.

04 november 2009

Omskriven i Tobak & Mer

Ersätt myndigheters godtycke med neutral reglering av snus! Tidningen Tobak & Mer har uppmärksammat min motion om Konsumentinformation i rökfri tobak. Riktigt roligt då jag fick en helsida. Vad som är änu bättre är att de verkar tycka att jag har rätt också=)

Motionen handlar om att myndigheter ska inte godtyckligt avgöra vad som är skadligt och inte skadligt i det svenska snuset utifrån en vag försiktighetsprincip. Jag menar istället att man bör ha en tydlig och klar konsumentinformation som är evidensbaserad. Regleringen ska vara konkurrensneutral, i betydelsen att den inte ska användas som styrmedel av marknadens utveckling.

Jag anser förvisso att det måste vara upp till individen att själv bestämma vad man stoppar i sig men innan man gör sitt val kan det vara bra att veta innehållet i det man ämnar stoppa i sig. Därför är konsumentinformation bra.

Nedan ser ni motionen i sin helhet.


Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av entydig konsumentinformation om av behöriga myndigheter godkänt innehåll i svenskt snus baserad på konkurrensneutral reglering av innehåll och återkommande redovisning av tillverkningen.

Motivering
Inledning
Sverige har 1 miljon dagliganvändare av snus, en produkt vars framställning och innehåll huvudsakligen är oreglerat, utöver en fåtal uppsatta gränsvärden för maximalt innehåll av för odlade livsmedel vanliga beståndsdelar.

Skillnader mellan snus och cigaretter
Svenskt snus är unikt, sett till sin spridning, det frekventa bruket och dess inverkan på den internationellt låga andelen bruk av cigaretter. Sverige blev år 2003 första land som klarade Världshälsoorganisationen WHO:s mål att minska rökningen till under 20 procent av befolkningen. I Sverige röker 900 000 personer dagligen, 11 procent av männen och 14 procent kvinnor. Men andelen av befolkningen som brukar nikotin är jämförbart med övriga västvärlden.

Ca 6 500 svenskar avlider varje år till följd av rökrelaterade sjukdomar. Det historiskt sett minskande rökandet är en folkhälsopolitisk framgång utan internationellt motstycke, där snusningen förefaller spela en viktig roll värd att studera än mer.

Nikotin i sig kan svårligen klassas som farligt, det är sättet det tas upp i kroppen som föranleder behovet att folkhälsopolitiskt värdera skillnaderna i risk mellan snus och cigaretter för konsumenten.

Magnus Stenbeck vid Karlstads universitet publicerade år 2009 resultat som tydligt fastslog ett samband mellan rökning och snus; sex personer slutar att röka med hjälp av snus för varje ny rökare som tillkommer. Det stödjer studier på rökbeteende i norra Sverige från Umeå Universitet från 2005 av Birgitta Stegmayr och Martin Lindströms studie på sydsvenskar från Lunds universitet från 2007. Tillgången på snus har en minskande effekt på rökandet i Sverige, framför allt bland svenska män som förefaller vara traditionellt mest benägna att välja snus framför rökning.

Slutsatserna att det svenska snuset, som skiljer sig i betydande utsträckning från en rad varianter av muntobak vanliga i Afrika, Asien och i viss mån i USA, haft en betydelse för den svenska folkhälsan vidgick Europeiska unionens expertpanel SCENIHR att förekomsten av snus i Sverige kan ha inverkat gynnsamt på folkhälsostatistiken. En svensk forskare som ingick i expertpanelen konstaterade att följande slutsatser dragits i Kommissionens rapport:

att det saknas vetenskapliga belägg för samband mellan snus och kroniska lungsjukdomar (t ex KOL och lungcancer), vilka svarar för nästan hälften av all tobaksrelaterad dödlighet inom EU.

att epidemiologiska studier av kardiovaskulära sjukdomar samstämmigt visat mindre riskökning med snus än med rökning.

att detta också gäller för det fåtal cancerformer där eventuella samband med snus har diskuterats.

SCENIHR konstaterade därutöver att svenskt snus inte fungerar som en inkörsport till annat drogbruk, baserat på en rad studier av detta inom folkhälsopolitiken mycket vanligt framförda påstående. Även Världshälsoorganisationen WHO har förtydligat skillnaden mellan tobak som röks och tobak som inte röks. I SCENIHR rapporten konstateras att riskbilden för svenskt snus inte är jämförbar med cigaretter. Därmed är det folkhälsopolitiska underlaget för att separera cigaretter och snus åt som skilda produktkategorier vetenskapligt befogad.

Reglering av snustillverkning som grund för konsumentinformation
Tillverkningen av svenskt snus ska vara så säker för konsumenten som är rimligt att förvänta sig av en produkt som innehåller råvaran tobak, om än i förädlad form. Känd riskbild ska avspeglas i en reglering av tillverkning och utpekade myndigheter ska kontinuerligt följa industrins processer.

När svenskt snus används som avsett placeras snuset i munhålan under lång tid, vilket gör det angeläget att konsumenten bör få så utförlig information som möjligt av innehållet och hur det framställs. Produktregleringen av svenskt snus bör utgå från kvalitet och konsumentskydd d.v.s. tydliga krav på gränsvärden och tillåten standard rörande utformning och innehåll i livsmedel inom Sverige och inom EU.

Produktregleringen bör utgå från reglering av:

Deklaration av nikotininnehåll.

Övrigt innehåll, främst potentiellt skadliga substanser.

Ingredienser, exempelvis för smaksättning.

Spår av bekämpningsmedel/agrokemikalier vid odling av tobak.

Förbjudna ingredienser, oacceptabla halter av oönskade ämnen.

Förpackningsmaterialet.

Märkning, dvs. vad får producenterna hävda gentemot konsument.

Lagstadgad konsumentinformation.

Övervakning av efterlevnad, provtagning, myndighetskontroll osv.

Reglering av snusframställning i tillverkningsledet avser att garantera att innehållet inte överskrider kända vetenskapligt konstaterade risknivåer för kända beståndsdelar i odlade grödor såväl som tobaksspecifika beståndsdelar. Regleringen ska vara konkurrensneutral, i betydelsen att den inte ska användas som styrmedel av marknadens utveckling. De halter och nivåer som ska garanteras konsumenten ska alla vara maxvärden, inte tvinga fram helt enhetliga produkter eller inskränka möjligheterna till produktutveckling.

Myndigheter ska inte godtyckligt avgöra vad som är skadligt och inte skadligt i det svenska snuset utifrån en vag försiktighetsprincip. Avsikten är att etablera ett evidensbaserat yttre ramverk som, där så av konsumenthänsyn är vetenskapligt påkallat, anger gränsvärden för de beståndsdelar som redan idag är gängse bruk inom branschen, med möjligheten att skärpa dessa krav och sänka dessa nivåer om nya vetenskapliga rön aktualiserar en sådan utveckling. Detta är inte för att ge stat eller kommun ökade befogenheter att begränsa myndigs valmöjlighet att snusa, utan ett led i utvecklingen av en snabbt växande efterfrågan som mer än fördubblats sedan 70-talet på en allt mer konkurrensutsatt kommersiell marknad.

Svenskt snus ska få fortsätta vara svenskt snus. Redan idag är branschen långt kommen inom självreglering och dokumentation kring oönskade ämnen och god konsumentinformation på frivillig basis. Dock har konkurrensen om det svenska snuset hårdnat det senaste decenniet, inte minst från utländskt håll, vilket kan locka fram aktörer där kvalitet och konsumentskydd får stå tillbaka till fördel från pris och yttre produkterbjudande.

Myndigheter och konsumenter har att vinna på ökad kunskap om snustillverkningens olika led och innehållet i slutprodukten. Inom ett ramverk för tillåtna beståndsdelar och myndighetsrekommendationer ska det sedan vara fri konkurrens för både svenska och utländska leverantörer.

Stockholm den 30 september 2009

Anna Tenje (m)

Månadens partist!

Fick idag den fantastiskt fina utmärkelsen "Månadens partist" av Muffarna i Kronoberg. Jag är mycket stolt och svårt nöjd över detta=)Fick ett mycket fint diplom som numera pryder en av väggarna på mitt kontor på riksdagen. Min ambition är nu att vinna denna utmärkelse varje månad. Motiveringen värmde särskilt och kan vara en bra ledstjärna i framtiden. ”För en stark och ungdomlig frihetsröst i Sveriges Riksdag"

Utmärkelsen ges månadsvis till den person som Distriktsstyrelsen anser passar bäst på följande beskrivning:

”Aktiv i Moderaterna som, trots att de lämnat ungdomsförbundet,
förespråkar och verkar för Moderata Ungdomsförbundets ställningstaganden och verksamhet”

Jag tackar distriktstyrelsen för MUF Kronoberg för detta och hoppas innerligt att jag för möjlighet att glädjas fler gånger framöver.

03 november 2009

Folkvald kultur - kulturelitist eller svennebanan


Gunnar Bergdahl har gjort en sammanställning över riksdagsledamöters kulturintressen och idag fick vi boken, Folkvald Kultur, med posten till riksdagen. Måste säga att det är en ganska kul idé till bok. Nu ljuger ju aldrig egenintresset och det är ju kul att vara med i en bok samt att läsa om vilka kulturintressen som mina kollegor har. Jag tror dock att det kan vara kul att läsa denna bok ur andras perspektiv också. Speglar vi riksdagsledamöter folket i allmänhet eller förträder vi någon slags kulturelitism? Läsaren får avgöra saken. Här nedan ser ni i alla fall mina svar...

Vad är din största scenupplevelse?
Caesars Palace på Sivans i Växjö 2000

Vilken är den bästa bok du har läst?
Sagan om ringen, J.R.R Tolkien

Vad är din största konstupplevelse?
Min första kostrunda på Österlen, påsken 1999. Det var första gången jag "upptäckte" eller kanske uppskattade konsten. Sedan dess är det en viktig del i mitt liv.

Vilken är din bästa film?
Nykeln till frihet, Shawshank redemption

Vad är din största musikupplevelse?
När mina nära vänner Sara Bengtsson och Martin Svensson framförde "Perfect day" av Lou Reed när jag och min man vigde oss i Södra Mellby kyrka 2008.

West wing med helt nya glasögon

Kom hem från Washington i förra veckan efter att ha deltagit i en fantastisk konferens med International Democrat Union, Young Leader’s Forum. Så här på höstkanten när löver faller och regnet strilar ner var det precis vad jag behövde. träffade parlamentariker och unga politiska ledare från hela världen, från gamla demokratier, från nya och från förhoppningsvis blivande.

På konferensen talade bland annat Haley Barbour, Dick Cheney, Mark Strand, Michael Steele& Jeb Bush. Många rebublikaner som man i vissa fall får ta med en nypa salt men som ändå är intressanta att lyssna till.

Det var inte bara föredragshållarna och deltagarna som var intressanta utan även staden som sådan. Washington är helt underbart och jag hoppas innerligt att jag fr möjlighet att komma tillbaka snart.

Bättre villkor för unga på arbetsmarknaden


Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet och regeringen har vidtagit kraftiga åtgärder för att lösa problemet, men mer kan och behöver göras på detta område för att förbättra villkoren för våra unga. Under riksdagens motionsperiod, som precis är avslutad, skrev vi därför en motion som syftar till just detta genom en rad olika förslag, skriver Anna Tenje (M) och Jan R Andersson (M) i Smålandsposten 30/10

Jämfört med övriga EU länder har Sverige en förhållandevis hög arbetslöshet bland ungdomar. Att skapa fler jobb för unga är en mycket viktig fråga. Regeringen har redan gjort en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga med 17 miljarder – detta för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för ungdomar så att det nu blivit mer lönsamt att anställa unga. I detta sammanhang bör noteras att (s) i sin skuggbudget vill ta bort denna sänkning, vilket skulle kraftigt försvaga ungdomars chanser till jobb och höja deras tröskel in till arbetsmarknaden. Det finns dock fler saker som lätt kan åtgärdas för att underlätta för ungdomar att ta sig i på arbetsmarknaden.

En värdefull väg in på arbetsmarknaden för ungdomar är praktikplatser. Härigenom får de en första kontakt med arbetslivet, de får sina första arbetsuppgifter och en värdefull erfarenhet – vilket underlättar deras chanser på arbetsmarknaden. Antalet praktikplatser måste bli fler, både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Kommuner och landsting bör i detta sammanhang ta ett större ansvar och förbättra möjligheterna för unga att få en praktikplats. Sverige behöver fler som arbetar inom den offentliga sektorn och praktikplatser är då en bra inkörsport. Det skulle bli en win-win situation både för praktikanten som får erfarenhet och en känsla av arbetslivet och för den offentliga sektorn som får ett extra tillskott i verksamheten.

I stora delar av landet utgör industrin en betydande del av det lokala näringslivet och är därtill en viktig arbetsgivare. Det skulle vara värdefullt för många ungdomar att prova på ett arbete inom den svenska industrin – dels för dem själva och dels eftersom ung arbetskraft behövs inom industrin. Men 18 års-gränsen för arbete vid maskin är ett hinder för ungdomar som vill få en första arbetslivserfarenhet inom industrin. I dagens moderna industri är det stora flertalet maskiner så pass säkra att ansvarsfulla och tekniskt kompetenta ungdomar inte skulle ha några svårigheter att arbeta vid dem och det skulle således inte innebära några säkerhetsrisker. Åldersgränsen för arbete vid maskin bör därför sänkas.

I Sverige har vi många kreativa unga och undersökningar visar att nästan 75 procent av våra unga skulle kunna tänka sig att starta eget. Kunskap, motivation och goda idéer har ingen åldersgräns. Samtidigt har vi få företagare i Sverige. Det är därför glädjande att regeringen har aviserat i budgetpropositionen att även ge starta eget bidrag till unga under 26 år. I detta sammanhang är det viktigt att starta eget bidrag för unga ges på samma villkor och med samma stöd som det bidrag som funnits tidigare.

Unga arbetslösa får delta i jobbgarantin först efter att ha varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i tre månader. De har visserligen tillgång till stöd och hjälp men det är inte rimligt att det tar tre månader innan det blir full fokus på just jobbsökande. Vi anser därför att tidsgränserna i jobbgarantin bör ses över för att skapa större flexibilitet i systemet samt göra det mer individanpassat för att motverka långtidsarbetslöshet och inaktivitet.

En annan regel som bör ändras för att göra det mer attraktivt för ungdomar att söka jobb på annan ort och flytta dit jobben finns är reglerna för flyttbidrag. Flyttbidrag och pendlingsstöd är till för att underlätta geografisk rörlighet på arbetsmarknaden genom att ge ekonomiskt stöd till den som söker jobb eller arbetar utanför hemorten. För att få flyttbidrag och pendlingsstöd måste man ha fyllt 25 år och för att få stöd till resa för att söka jobb på annan ort är åldersgränsen 20 år. Detta är diskriminerande och bör avskaffas. Alla oavsett ålder borde få ta del av denna möjlighet.

Många ungdomar står utan jobb, samtidigt står Sverige inför en våg av stora pensionsavgångar inom ett par år. Detta gör det extra viktigt att skapa goda förutsättningar för våra unga att komma in och utvecklas på arbetsmarknaden redan nu, få erfarenheter och öka kompetensen, istället för att hamna i utanförskap.

Anna Tenje (M)

Riksdagsledamot Kronoberg

Jan R Andersson (M)

Riksdagsledamot Kalmar