16 december 2010

Ny politisk arena - nya möjligheter att påverka

Vid tisdagens möte i kommunfullmäktige valdes jag till tekniska nämndens ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt en hel del andra uppdrag. Samtidigt är jag vice gruppledare i moderata fullmäktige gruppen och vice ordförande i kretsstyrelsen. Ska verkligen bli spännande och utvecklande med de här nya uppdragen och den nya politiska arena som jag nu ska verka på.

Jag har dock inte landat riktigt ännu och fått struktur på saker och ting. Det är så oerhört mycket nytt som jag måste lära mig. Idag hoppas jag dock att saker och ting ska falla på plats lite mer i samband med att jag träffar min förvaltningschef på tekniska förvaltningen och min företrädare på posten Ulf Hedin. Tekniska nämnden fogar över ett brett område minst sagt och jag kommer att ha rätt mycket att läsa in under julhelgen. Det handlar om gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt kommunens organ för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Puh!

Mina ansvarsområden i kommunens arbetsutskott kommer till stor del att handla om miljö och infrastruktur. Två oerhört viktiga frågor men stor betydelse för Växjös framtid och utveckling. Första uppdraget blir att åka till Kyoto i Japan och hålla ett föredrag om "Europas grönaste stad" på en stor miljökonferens.

Dessa uppdrag är mer än en heltidssyssla och kommer antagligen att innebära mer jobb och kräva mer engagemang än vad riksdagsuppdraget gjorde men fördelen är helt klart att jag kan göra det på hemmaplan och att jag hela tiden kan vara nära min familj. Att arbeta hårt har jag aldrig varit rädd för och jag tror nog att jag kan säga stop om det skulle bli för mycket.

Nedmontering av arbetslinjen av S & SDI valet vann Alliansen väljarnas förtroende. Det är uppenbart att väljarna valde arbetslinjen framför bidragslinjen och gav oss uppdraget att fortsätta på den inslagna vägen. En viktig del i arbetslinjen är nivån på A-kassan och principen att det ska löna sig mer att arbeta än att inte arbete. Denna viktiga princip håller nu på att urholkas... tack vare att Socialdemokraterna och Sverigedemokrater slår sig samman i riksdagen och föreslår ett tillkännagivanden till regeringen om att arbetslösa återigen ska få 80 % av sin tidigare lön i a-kassa. Mona Sahlin som i valrörelsen påstod att han aldrig skulle samarbeta och göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Nu är det förvisso inte riktigt ett skarpt läge och förslaget får ingen direkt effekt men det har likväl en viktig symbolisk betydelse. Är detta startskottet på S & SD:s samarbete och början på återtåget till bidragslinjen?

Nivån på A-kassan kan förvisso diskuteras och jag är på intet sätt villig att slå fast att den alltid ska ligga på samma nivå som idag. Jag har dock fullt förtroende för att Anders Borg vet när det är dags att höja eller för den delen sänka taket i A-kassan. Principen att det ska löna sig mer att arbeta än att inte göra det ligger dock fast och jag tycker att det är oerhört angeläget att vi står upp för arbetslinjen och inte hamnar i samma bidragsträsk som vi var i tidigare. Hoppas verkligen att förslaget faller vid voteringen i nästa vecka.

Vilket ben står S på?Min gamle kollega i konstitutionsutskottet, Morgan Johansson, verkar ha tänkt lite utanför ramarna eller gått lite för snabbt fram när det gäller FRA. Eller är detta egentligen var S tycker och har tyckt hela tiden och Morgan är helt enkelt bara ärlig. Vem vet... ärlig är dock kanske inte riktigt ett epitet som jag annars hade tillskrivit Morgan Johansson=)

Morgan är numera ordförande i justitieutskottet och under gårdagens debatt gjorde han ett utspel om att socialdemokraterna var villiga att överge vallöftet gällande skrotning av FRA-lagen. Något som han sedan fick backa från efter att han troligtvis blivit ordentligt upprappad på socialdemokraternas riksdagsgrupp. Efter gruppmötet gick nämligen socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg ut och förklarade var partiet egentligen står i frågan.

Vi får väl se om det blir någon uppgörelse med regeringen i den här frågan i framtiden, först då får vi reda på om Morgan var ivrig och ville vara först på banan eller om han spelar solo i frågan.

24 november 2010

Arbetskraftsinvandring viktigt för Kronobergs utveckling

Under förra mandatperioden fattade vi beslutet att tillåta arbetskraftsinvandring i Sverige. Ett beslut som är är mycket glad och stolt över att vi lyckades införa. Detta är en oerhört viktig reform som har fler perspektiv och poänger än vad man vid första anblicken kanske kan tänka sig. Genom att tillåta arbetskraftinvandring minskar vi risken för svartarbete. Oavsett hur regelverket ser ut kommer det alltid att komma människor till Sverige för att arbeta och då är det bättre att de kan göra det vitt än svart. I och med denna reformen löser vi framtida problem med arbetskraftsbrist samtidigt som det genererar fler skattekronor in i maskineriet.

Socialdemokraterna har alltid varit skeptiska till förslaget och när vi nu har fått Sverigedemokraterna i riksdagen har frågan och kritiken än en gång aktualiserat. Vår migrationsminister Tobias Billström skrev nyligen en artikel i ämnet där han försvarade reformen och mötte kritiken från S och SD.

"Det finns de som inte är och aldrig har varit intresserade av någon arbetskraftsinvandring, oavsett om den kommer från andra EU-länder eller från länder utanför EU. Det finns de som tycker att svenska jobb ska gå till svenskar och det finns de som ger sken av att vara för arbetskraftsinvandring men vill ha den så genomreglerad och byråkratisk att resultatet i praktiken blir detsamma. De stoppade den framgångsrika arbetskraftsinvandring som Sverige hade fram till början av 1970-talet. De kommer alltid att ta enskilda ärenden som intäkt för att ifrågasätta arbetskraftsinvandring som sådan. Låt mig vara tydlig med att de aldrig kommer att vinna mig för sitt synsätt."


Arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för att vi ska kunna klara av det faktum att det fram till år 2025 kommer vara 1,6 miljoner svenskar som går i pension. I mindre kommuner som inte har någon inflyttning kommer detta att bli särskilt kännbart. Luckorna på arbetsmarknaden kommer att bli stora och med fler pensionärer krävs fler som arbetar för att upprätthålla välfärden. Flera om länets kommuner kommer därför att behöva arbetskraft till välfärdssektorn inom kort.

Men framför allt så är våra industriföretag som skriker efter arbetskraft. Redan under den brinnande lågkonjunkturen vittnade flera företag om att det var svårt att få tag på kompetens personal och hur det då ser ut idag är inte svårt att räkna ut. Nya nationella siffror visar att en tredjedel av Sveriges företagare uppger att de fått tacka nej till order på grund av arbetskraftsbrist och vartannat företag i en undersökning gjord av Dagens Industri uppger att brist på arbetskraft med rätt kompetens utgör ett stort hinder för att växa.

Givetvis kan inte arbetskraftsinvandring lösa alla dessa utmaningar allena men det kan vara en dellösning. Det finns mycket som vi kan göra utöver det redan nämnda.

Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre.

Det måste löna sig bättre att anställa och att bli anställd samt att starta och driva företag.

De som i dag lever i utanförskap och saknar ett arbete att gå till måste ges möjligheter att komma in i den gemenskap det innebär att ha ett arbete.


Frågor som vi brottades med förra mandatperioden och som fortfarande är lika aktuella. Det gläder mig att Tobias och Co håller flaggan högt.

04 oktober 2010

Drama i kammaren

Har följt dramat i kammaren, via nyhetskanalen.se... Känns en smula märkligt att inte sitta i "min bänk" i plenisalen och vara med live men det här är helt ok. Jag kommer inte att sakna riksdagen nämnvärt men är det något som jag tror att jag kommer sakna så är det nog just när det är spännande och lite dramtik i kammaren. Jag kommer sakna mina vänner i riksdagen och att få viktig information lite innan alla andra.

Det skall dock bli oehört intressant att följa arbetet i riksdagen från åhörarbänken den här mandatperioden, framförallt med tanke på Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Kanske borde jag ta och skriva min D-uppsats nu=)

Moderaterna har en ljus framtid framför sig...De förändringar som vi har gjort so far är fantastiskt bra. Både Sofia Arkelsten & Anna Kinnberg Batra kommer att föra moderaterna framåt. De mest spännande utnämningarna får vi dock vänta på lite till. Imorgon får vi reda på vilka ministerar som vi får se i regeringen. Jag håller tummarna för mina favouriter...

01 oktober 2010

Män med heder vs män utan ryggrad

Riksdagen är full av riksdagsmän (kvinnor också) med heder - oberoende vilket parti de tillhör. Björn von Sydow är en man som jag alltid tyckt väldigt mycket om. Han är alltid väldigt trevlig, hövlig och korrekt mot alla. Han var en av få socialdemokrater som inte surade öppet efter förra valförlusten för socialdemokraterna utan istället tog oss borgerliga i hand och gratulerade, han värnar riksdagens traditioner och är dessutom en bra retoriker, en skicklig debattör som skickligt skiljer mellan sak och person. Han är en hedersman. Något som tydligt visar sig efter uppgörelsen mellan de båda blockan i talmansfrågan.

En annan man som till skillnad från Björn von Sydow inte uppvisar några kvaliteter för att kunna kallas en hedersman är Jimmy Åkersson, han hamnar snarare i katergorin "män utan ryggrad". För Jimmy Åkersson är alla männiksor inte lika mycket värda, politiska principer är inte viktigt utan kan lätt slopas så länge man kan få inflytande och makt, politiska ställningstaganaden kan lätt ändras om det visar sig att man kan utöva utpressning på ett bättre sätt med annan politik.

Jag respekterar valresultatet och svenskarnas val men jag beklagar ändå att vi ska behöva ha dessa ryggradslösa sverigedemokrater i riksdagen under den kommande mandatperioden. Förhoppningsvis blir det fler av likande uppgörelser framöver mellan blocken.

15 september 2010

Kvalitet vs kvantitet i förskolan

Idag skriver jag i Smålandsposten om de rödgrönas förslag angående förskolan, föräldrarförsäkring och barnomsorgen. Nedan finner ni artikeln:


Rödgrön kvantitet istället för kvalitet i förskolan
Inte nog med att Mona Sahlin (S) beskriver förskolan som en avlastningsplats och går till val på att barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola – de rödgröna har ytterligare förslag som hotar kvaliteten i förskolan.

De rödgröna vill sänka maxtaxan, något som kanske låter bra men som i realiteten är allt annat än positivt. När (S) sänkte maxtaxan förra gången blev konsekvensen att fler barn fick längre dagar på förskolan och de som tjänade på sänkningen var de med höga inkomster. Den här gången kommer sänkningen av maxtaxan dessutom ätas upp flera gånger om av övriga rödgröna skattehöjningar.

Men att gynna barnfamiljer med redan bra ekonomi verkar vara lite av den röda tråden i de rödgrönas förslag, de vill nämligen höja taket i föräldraförsäkringen också - världens mest generösa system ska ge ännu mer till dem som tjänar allra mest.

Om de rödgröna är naiva eller om det bluffar vet jag inte, men att kombinera sänkning av maxtaxan med 30-timmars förslaget och sedan lova mindre barngrupper är inte seriöst. Förslagen kommer leda till fler barn i förskolan i fler timmar, vilket kräver betydligt mer personal. Problemet är att det redan idag råder brist på förskollärare. Har de rödgröna bortsett från detta eller vem har de tänkt ska jobba i den rödgröna förskolan?

Priset som barnfamiljerna får betala är friheten att bestämma över hur mamma- och pappaledigheten tillsammans med barnet ska se ut. Den exakta uppdelningen av föräldraledigheten vill inte de rödgröna avslöja men uppenbarligen lurar en tvångskvotering av föräldraförsäkringen runt hörnet. Eventuella problem ska uppenbarligen lösas med bröstpumpar. Med ens blir bilden av de rödgrönas politik glasklar. Politiker ska bestämma hur föräldrarna ska vara barnlediga, därefter ska barnen in på en kommunal förskola/avlastningsplats så snart som möjligt, så många timmar om dagen så möjligt, så billigt som möjligt - även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa.

Känslan av att deras löften inte är seriösa förstärks ytterligare när det visar sig att hela det rödgrönas valmanifestet är kraftigt underfinansierat med nästan 20 miljarder, bara förskolesatsningen är underfinansierad med hela 3 miljarder. För Växjös del innebär det 172 miljoner minus, och ser man bara till förskolesatsningen är det 25 miljoner som saknas.

Kvantitet framför kvalitet - inget om barnens utveckling och lärande, barnens rätt till sina föräldrar eller om förskolelärarnas och barnskötarnas kompetenshöjning och inflytande. Sammantaget skulle det innebära en urholkning av förskolan – barngrupperna skulle öka kraftigt och förslag för att säkra pedagogisk kvalitet i förskolan saknas. Ogenomtänkta och slarviga förslag är inte vad barnen, föräldrarna och förskolan behöver. Istället är det avgörande att det finns olika alternativ i barnomsorgen då barn har olika behov och alla familjers vardag är inte densamma. Det är barnens utveckling och förskolans kvalitet som borde stå i fokus och inte redan välbeställda barnfamiljers ekonomi.

Anna Tenje (M)
kandidat till Växjö kommunfullmäktige

07 september 2010

Bättre villkor för privatradion

Pressmeddelande

2010-09-07

Per Bill (M)
Vice ordförande i konstitutionsutskottet
070-530 42 49

Anna Tenje
Ledamot i konstitutionsutskottet
070-5723900
Bättre villkor för privatradion

Den kommersiella radion behöver bättre villkor för att kunna konkurrera. Därför vill vi på sikt avskaffa koncessionsavgifterna. I regeringens budget för 2012 föreslås en sänkning av koncessionsavgifterna med 12 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 9 % av avgiften.
- Det här är ett första steg för att förbättra villkoren för privatradion, säger Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet.

- En livskraftig kommersiell radio är viktig för konkurrensen och mångfalden på radioområdet.
Det här förslaget skapar goda möjligheter för dem som önskar sända digital radio i framtiden, säger Anna Tenje, ledamot i konstitutionsutskottet.

06 september 2010

10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning

Igår presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask 10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning. För att skapa ett tryggare samhälle behöver vi ju mer än bara fler poliser.

Alliansens valmanifest innehåller en tydlig inriktning för den politik vi vill se för en fortsatt förstärkning av brottsbekämpningen under nästa mandatperiod. I 10 punkter utvecklar vi nu några av de viktigaste delarna i denna politik:

1. Flera brott ska resultera i strängare straff

2. Skärpta konsekvenser vid återfall i brott

3. Förstärkta resurser till hela rättkedjan

4. Sverige ska ha minst 20 000 poliser

5. Snabbare utredning och handläggning för unga brottsoffer och brottslingar

6. Förbättrad utslussning och uppföljning efter ungdomsvård

7. Utred Polisens övergripande organisation

8. Utveckla rättsväsendets IT-system

9. Uppmuntra kommuner att teckna samverkansavtal med polisen

10. Förbättra samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna, landstingen samt arbetsförmedlingen

LO sätter demokratin ur spel

En aktuell fråga är huruvida frivilliga bidrag från privatpersoner till politiska partier över 20 000 kr ska redovisas öppet eller ej. Jag har förvisso ingenting emot att det sker än förändring på området men anser ändå att det är viktigt att personer inte öppet ska behöva röja sin partitillhörighet och att vi inte överger gamla viktiga principer såsom att vi har fria hemliga val. Jag tror dock att saken kan lösas utan särskild lagstiftning utan partierna emellan. Idag samarbetar man partierna emellan och granskar bidragen och det skulle vi kunna göra i ökad utsträckning i framtiden. Vad jag finner roande är dock att socialdemokraterna helt utan skam i kroppen har mage att anklaga moderaterna för att sätta demokratin ur spel genom för att vi inte öppet publicerar namn på alla som ger oss gåvor när de (S)samtidigt är involverade i det största mutkalaset av dem alla. LO:s donationer till socialdemokraterna överträffar de flesta partiers hela valbudget, särskilt om man räknar in rena pengar, reklamkampanjer och ren arbetskraft. Antalet ombudsmän som står i socialdemokraternas valstuga under arbetstid är åtskilliga. Jag har flera vänner som är eller har varit medlemmar i LO och de röstar inte på socialdemokraterna. LO:s arbetssätt är gammalt och förlegat, att agera både medlemsorganisation och se till sina medlemmars intressen samt vara socialdemokrations kampanjorganisation torde vara en omöjlig uppgift. Sedan är de förvånade över att många lämnar facket... konstigt? Fredrik Segerfeldt har skrivit en artikel på temat som är mycket läsvärd.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/los-roll-ett-demokratiskt-problem_5258493.svd

01 september 2010

Positiv trend när det gäller nyföretagandet

Läste VISMA:s (www.vismaspcs.se) senaste sammanställning om nyföretagandet i landet. Känns väldigt bra. Det var en trevlig och positiv läsning. Under augusti månad ökade nyföretagandet i landet med 19,2 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Statestiken kommer från Bolagsverket. Samma positiva trend upplever jag bland länets företagare som ofta påkekar att vi nu tagit oss igenom krisen och kommit ut välbehållna på andra sidan. I alla fall i betydligt bättre form än vad vi räknade med för 2 år sedan.

"– Det vi nu noterar är ett helt år av positiv utveckling. Sedan förra sommaren har drygt 60 000 nya företag startats, 8 000 fler än i motsvarande period under den ekonomiska krisen. För oss på Visma är detta särskilt glädjande, eftersom tillväxtperioden sammanfaller med vår kampanj för fler nya företag, ”Nu startar vi om Sverige”, säger Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs."
www.nustartarviomsverige.se

Socialdemokraterna fortsätter dock med sin svartmålning av Sverige och påstår snarare det motsatta. Jag känner mig dock trygg md Vismas sammanställning och Bolagsverkets statestik och hoppas att de flesta väljarna gör detsamma och inte lyssnar till socialdemokraternas skrämselpropaganda.

30 augusti 2010

Vem tror du fixar jobben?

Jobbfrågan är helt klart den dominerande frågan i valrörelsen. Frågan handlar helt enkelt om vem som fixar jobben, vi eller socialdemokraterna. Det är uppenbart att de flesta har mest förtroende för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i det avseendet. Vilket inte alls är konstigt med tanke på att vi faktiskt har en politik som är beprövad och som faktiskt har gett resultat:

Vår jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna
2. Det ska löna sig att arbeta
3. Fler och växande företag
4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden
5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb

Mot vår jobbpolitik står socialdemokraternas bidragslinje och en mycket blek och kraftlös Mona Sahlin och Tomas Östros. Men ingenting är avgjort och det kommer att bli en mycket hård kamp. Kan knappast inte vänta längre....

27 augusti 2010

S är inaktuella i dubbel bemärkelse

Att socialdemokraternas politik är inaktuell, gammal och förlegad är ingen hemlighet. Jag har ett klistermärke från valrörelsen 1994 som säger följande: "Socialdemokraterna är som kräftor, röda och går baklänges!" Ett klistermärke som är lika aktuellt idag som då. Ser man till socialdemokraternas valaffischer i årets valrörelse blir deras bakåtsträvan tillbaka än mer tydlig. Deras affischer är gråa och trista, percis som på 50-talet innan färgtv:ns inträde. Alliansen är mer som färgtv=)

Idag visade det sig även att det inte bara är deras yta som är inaktuell utan även dess innehåll. En av deras om möjligt lite roligare valaffischer som handlar opm ungdomsarbetslösheten visade sig vara inaktuell redan efter 14 dagar. Det fick oss i moderaterna att ta fram en ny korrekt kampanjaffisch. Som gärna får bli inaktuell den också...

När socialdemokraterna den 12 augusti presenterade sina valaffischer byggde de på den arbetsmarknadsstatistik som då fanns tillgänglig. En av deras affischer bar rubriken ”466.000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in”.

Deras affisch byggde på den arbetsmarknadsstatistik som då var tillgänglig från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Men statistiken – och därmed socialdemokraternas valaffisch – är redan inaktuell. Igår kom ny statistik som visar att arbetsmarknaden förstärks och sysselsättningen ökar. Rätt siffra är nu 415.000, vilket innebär en minskning med 51.000 personer.

Därför presenterar vi idag en ny affisch som markerar detta. Den bifogas och kan användas exempelvis i valstugor för att visa på den starka utveckling vi nu ser på arbetsmarknaden, men också hur viktigt det är att uppgången vårdas med rätt politik. Vi är inte nöjda med arbetslösheten och vi kommer inte att ge upp. Tvärtom. Vi prioriterar jobben även under kommande mandatperiod. Den passar utmärkt att föra samtal kring för att belysa skillnaderna mellan vår offensiva politik för fler jobb och socialdemokraternas frånvaro av sådan.

Nya inneleken bland barnen

Många vill göra gällande att det går utför för dagens barn och ungdomar. Jag vill hävda det motsatta. För en liten stund sedan knackade det (bokstavligen)på min dörr. Jag öppnar och utanför står två söta 4 åringar, Filippa & Ida.

"Hej!, vi är moderaterna, några frågor?"

Filippa och Ida leker moderatleken, de knackar dörr och frågar om jag har några frågor. Uppenbarligen är detta nya inneleken hos grannen. Underbart! Jag fick nästan en tår i ögat och kände att hoppet tändes i mitt hjärta=). Skämt åtsido så är det dock riktigt roligt. Filippas mamma och pappa är också moderater och har knackat dörr med mig några kvällar den här veckan och det är på så vis som Filippa fått upp ögonen för leken. Jag hoppas dock att hon leker leken med många av hennes vänner och att det sprider sig på Växjös och Sveriges förskolor och skolor. Vem vet , kanske blir hoppa hage, dunkgömme, hoppa hopprep och ta helt utkonkurrerat och Fredrik Reinfeldt ersätter Hallo Kitty. Vem vet=)

Sahlin i pizzan historia?

Mona intervjuades i SVT partiledarutfrågning igår. Under denna intervju diskuterade hon RUT-avdraget och vad som skulle ske om man sänker skatten på olika
tjänstesektorer. Hon drar en minst sagt spännnade slutsats om vad som händer med pizzan om skatten sänks...

Sahlin menar att man inte kan ta bort skatt på en massa tjänstesektorer, då finns det ingen skatt kvar till slut och tillägger “om vi tar bort skatten på pizza då kommer fler att äta pizza”. Hoppsan!

Enligt denna princip kan man även dra slutsatsen att om man sänker skatten på arbete då kommer fler att arbeta eller om man sänker skatten på hushållsnära tjänster så kommer fler att köpa dessa tjänster.

Men vänta nu, det är ju precis det som skett. Sahlin har ju rätt! Tyvärr är det dock så att trots att Sahlin förstår hur det hela faktiskt fungerar så lär S aldrig sänka skatterna även om det bevisligen skulle innebära att fler arbetar, utnyttjar RUT-avdraget eller äter pizza.

Skatten ska vara hög för att den ska det!

24 augusti 2010

Nya förslag som stärker miljön

Vi i Alliansen värnar miljön på riktigt samtidigt som vi vill att det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden. Därför säger vi nej till både kilometerskatt och cockhöjd bensinskatt. Vi vill dock öka möjligheterna att köra bil så miljövänligt som möjligt och föreslår därför en ny supermiljöbilspremie som ligger med i vårt gemensamma valmanifest och som kommer att bli verklighet om vi vinner valet. Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil som släpper ut allra minst koldioxid kunna få en premie på 40 000 kronor. Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen kvar i fem år till.

3 frågor som kräver svar

De rödgröna har svårt att leverera svar på viktiga frågor. De saknar en jobbpolitik och hamnar genast i bidragsfällan. Nästa gång du träffar någon från vänsterpartierna tycker jag att du ska ställa följande frågor:

Hur blir jobben fler av att höja skatten för tre miljoner löntagare?

Hur blir det lättare för unga att få jobb genom att fördubbla kostnaderna för att ha unga anställda?

Hur blir det mer attraktivt att driva företag genom att avveckla RUT och ROT, införa kilometerskatt och stänga kärnkraften?

Hör gärna av dig om det kommer några intressanta svar...

Jobben jobben jobben och de äldre

Årets valrörelse handlar om jobben, jobben, jobben och de äldre. Inte så konstigt kanske. Jobben är helt klart den viktigaste frågan och när väl den frågan är löst känns det ganska naturligt att satsa på de äldre. Ytterligare skattesänkningar för pensionärerna och stora satsningar på vård och pmsprg för äldre är att vänta efter valet om vi vinner. Något som inte alls är en självklarhet om de rödgröna får bestämma. Det är uppenbart att Mona Sahlin helt har lämnat jobbfrågan i valrörelsen. De rödgröna klarar varken av att ta hem frågan i praktiken eller i retoriken. De har inte svaren på problemen och de har inte den rätta medicinen. Nu är det bara vi som pratar om jobben medan de rödgröna talar om bidragen.

Vår jobbpolitik består av flera viktiga delar: det ska löna sig att arbeta, förstärkt matchning, satsning på utbildning och bättre villkor för företagande och entreprenörskap. Idag innan lunch presenterar vi ytterligare satsningar så höll ögonen öppna...

16 augusti 2010

S människosyn gäller även vampyrer

I höstens val står 2 alternativ mot varandra, alliansen mot de rödgröna. Sänkta skatter mot höjda bidrag. För en vanlig väljare kan ibland vårt politiska snack bli en smula svårsmält och det kanske är svårt att se de stora skillnaderna partierna emellan. Mitt råd till väljarna är då att titta närmare på partiernas grundläggande människosyn, den är mycket talade och säger en hel del om partiets utgångspunkt och synsätt.

Är man mindre road av detta men ändå vill veta mer kan man annars lyssna till SR:s Brunchrapporten som de senaste dagarna anordnat utfrågningar av partiledarna, där de bl a konfronteras med ett ovanligt problem: vad göra om vampyrer och aliens dyker upp i samhället?

Partiledarna i Alliansen funderade över ”om aliens kan driva företag, vilka idéer har de (aliens) som vi kan ha nytta av?”, ”att det är viktigt att betona tolerans och det spännande med det gränsöverskridande” eller ”vilka fördelar innebär det med att ha vampyrer ibland oss?”.

Mona Sahlin (S) förespråkar istället statsbidrag för byggande av kryptor till vampyrer. Suck!Inte en tanke på människors (eller vampyrers i detta fall) egen drivkraft, vilja och egna idéer. Nej staten vet alltid bäst, och (S)-lösningen framför alla är bidrag – inte jobb eller företagande.

Det skrämmande i det här fallet är inte om det skulle visa sig att det finns vampyrer eller aliens ibland oss, utan snarare (S) människosyn.

Debatt om barnomsorgen i radio Kronoberg

Idag har jag haft en minst sagt hektiskt dag. Lämnande Måns på dagis för att sedan stå i valtugan några timmar tills det var dags för fotografering med allianstoppen i kommunen samt till mina egna affischer och foldrar. Efter lunch var det dags för debatt i Radio Kronoberg mot Mardin Edberg (s)om framtidens barnomsorg och socialdemokraternas senaste socialistförslag som paret Myrdal hade uppskattat. Kvällen spenderade jag på kretsstyrelsemöte och på kommunala gruppen.

För den som är intresserad kan ni lyssna på debatten på webben.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2090

13 augusti 2010

Barnomsorg efter barnens behov inte föräldrarnas bekvämlighet eller politikers vilja

Idag handlade dagen till stor del om barnomsorg. Jag hade inne en artikel i Smålandsposten som tar upp och kritiserar socialdemokraternas förslag om att arbetslösa föräldrar och föräldrarlediga ska ha rätt att ha sina barn på förskola 30 timmar i veckan till skillnad från dagens 15 timmar. Jag fick många trevliga reaktioner både i valstugan och på mailen hoch det verkar som om de flesta håller med mig. Hämtade sedan Måns (21 månader idag) på förskolan och upptäckte att han hade feber. Eftermiddagen innebar således en hel del ompysslande, lekande och kramande av sonen. Vilket var både mysigt och precis vad jag behövde efter en tuff vecka. Kvällen kommer därför innebära en hel del jobb.

Nedan finner ni artikeln:

Barnomsorgen ska vara till för barnen
Lobbyn i dag 07:34 | Uppdaterad i dag 12:43

När barnomsorgen byggdes ut för ett par decennier sedan var själva tanken i första hand att det skulle uppmuntra fler föräldrar att jobba, något som lyckades.

Sedan dess har förskolan förändrats för att mer handla om barnens behov och utveckling. En utveckling som är både sund och viktig. Barnomsorgen ska erbjuda kvalitet, valfrihet och jämlikhet. Under mandatperioden har alliansen därför infört en barnomsorgspeng för att föräldrarna ska kunna välja den pedagogiska verksamhet som bäst passar barnets behov. Det är självklart att föräldrarna vet bättre än samhället vad som passar just deras barn och familjens behov.
Det förslag som (S) nu går till val på som handlar om att alla föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa ska ha rätt att ha sina barn på förskolan i 30 timmar har jag svårt för att förstå. I dagsläget erbjuder alla kommuner minst 15 timmars förskola i veckan för dessa barn. Jag hänger egentligen inte upp mig på antalet timmar utan det är snarare synsättet och utgångspunkten som irriterar och skrämmer mig. Återigen verkar det handla om föräldrarnas behov och bekvämlighet snarare än barnens intressen och utveckling.
Jag häpnar när jag hör hur Mona Sahlin (S) resonerar: ”15 timmar är otillräcklig avlastning”, istället ska alla kommuner tvingas erbjuda 30 timmars förskola till alla barn. AVLASTNING!? Är förskolan till för barnen eller för föräldrarnas ”avlastning”? Vad menar socialdemokraterna egentligen?
Inte nog med att (S) betraktar förskolan som en avlastningsplats och inte en plats där barnens utveckling står i centrum, förslaget luktar dessutom valfläsk lång väg. Mona Sahlin (S) lovar en halv miljard till sin 30-timmarsförskola. Men det räcker inte på långa vägar för nya lokaler, fler förskollärare, kompetensutveckling etc. Införs 30-timmarstvånget skulle barngruppernas storlek öka radikalt och antalet förskolelärare och barnskötare per barngrupp minska dramatiskt. Kvaliteten i förskolan skulle sjunka som en sten. (S)-förslaget ignorerar kvaliteten i förskolan och saknar dessutom finansiering.
I grunden tror jag att det här förslaget handlar om att (S) fortfarande tycker att samhället vet bättre än föräldrarna hur man ska uppfostra barnen. (S)amhällets barn alltså, inte föräldrarnas.
Jag vill stärka valfriheten och kvaliteten i förskolan ytterligare. Det avgörande är att det sätts upp tydliga mål för att höja kvaliteten i barnomsorgen och inte att slösa skattepengar till allt och alla utan krav på motprestation. Växjö ska erbjuda och stimulera en mångfald av olika förskolor och barnomsorgsalternativ med hög kvalitet: kooperativa, privata eller kommunala förskolor samt dagmammor och vårdnadsbidrag. En modell passar inte alla familjer och det är föräldrarna och inte kommunen som bäst vet vad deras barn behöver.
Förutsättningen för att höja kvaliteten i barnomsorgen och utveckla vår gemensamma välfärd är att arbetslinjen fungerar. Det är bara genom fler jobb och företag som statens intäkter ökar. Utan arbetslinjen – ingen välfärd. Endast en tydlig arbetslinje kan garantera en barnomsorg med hög kvalitet som är till för barnens utveckling, och inte för föräldrarnas avlastning.

Anna Tenje (M)


12 augusti 2010

Ett tryggare Kronoberg

Rättstryggheten är en av valets viktigaste frågor och kanske samhällets viktigaste fråga. Känner sig inte våra medborgare trygga har vi i grunden misslyckats med vårt uppdrag. Dagen till ära besökte Beatrice Ask oss här i Växjö och jag hade följande artikel publicerad i Smålänningen:

Fortsatta satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Kronoberg

Tidigare ökade brottsligheten och polisstationer på landsbygden stängdes. Allt färre poliser arbetade i yttre tjänst. Rättsväsendet försummades. Alliansen gick därför till val på fler poliser och ett starkare rättsväsende. Sverige ska vara ett tryggt land att leva, bo och verka i. Alliansen har under mandatperioden också gjort den mest omfattande satsningen någonsin - inom alla delar av rättsväsendet. Det har gett tydliga resultat.

BRÅ:s (Brottsförebyggande Rådet) nationella trygghetsundersökning för 2006-2009 visar att människors otrygghet och oro för brott har minskat samt att förtroendet för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård ökat avsevärt. Målet på 20 000 poliser uppnås i år – det är 2500 fler poliser på 4 år. Straffen för grova våldsbrott har höjts och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättskedjan.
I Kronoberg blir det 50 poliser fler i år jämfört med 2006. Dessutom bidrar Polishögskolan i Växjö till att Kronoberg får poliser som känner till både länet och medborgarna. BRÅ:s statistik för Kronoberg visar att under 2009 har antalet anmälda brott och antalet brott per invånare minskat i jämförelse med för 4 år sen. I Älmhult har antalet brott på fyra år minskat med 9 %, i Markaryd med drygt 12 % och i Ljungby med över 30 %.

Vad anser då den rödgröna oppositionen i denna fråga? Inte mycket, dessvärre. De har nämligen inte presenterat några gemensamma förslag på området eller ens tillsatt en rättspolitisk arbetsgrupp. Nämnvärt är att V är för nedskärningar inom rättsväsendet och halvtidsfrigivningar. MP föredrar också kortare straff och att finna alternativ till fängelsestraff. Detta visar tydligt hur oviktig kronobergarnas trygghet och kampen mot brottsligheten är för oppositionen.

Tvärtemot detta menar alliansen att fortsatta satsningar för att stärka rättsväsendet och människors trygghet är nödvändiga. Alliansens arbetsgrupp har därför föreslagit en rad insatser för de kommande fyra åren som t ex skärpta straff vid återkommande mängdbrottslighet (t ex snatteri), snabbare reaktion på ungdomars brottslighet, tydligare föräldraansvar genom skärpt skadeståndsansvar när barn begått brott, bättre bekämpning av brott på Internet, förbättrade stödinsatser vid våld i nära relationer och förtydliga lagen om kontaktförbud, skärpta sexualbrottsstraff vid återfall, kortare handläggningstider vid domstolarna samt ytterligare bekämpa den organiserade brottsligheten.

Alliansregeringen har åstadkommit många förbättringar på kort tid - det är avgörande att tryggheten fortsätter att öka och att fler brott klaras upp. Därför behövs ytterligare satsningar på rättsväsendet, inte nedskärningar och slapphet.

Anna Tenje (M)
riksdagsledamot Kronoberg

11 augusti 2010

I valet mellan fler i arbete och fler i bidrag

Just nu står många i valet och kvalet mellan fler i arbete och fler i bidrag. Alliansen eller de rödgröna. För mig är valet självklart och det verkar som om många med mig väljer jobben även den här gången. Jag var ute och knackade dörr igår igen och möttes av otroligt många som är positiva till moderaterna och till alliansen. de tycker att vi har klarat av den ekonomiska krisen oerhört bra och tror på både Fredrik och Andres Borg för ännu en period. Det är glädjande! Vad som kanske är nu roligare är hur bra de flesta Växjöbor tycker om sin stad. Jag förstår dem... jag trivs också erhört bra i Växjö och Alliansen har verkligen gjort ett fantastiskt jobb de senaste 4 åren med att utveckla staden. Något som jag hoppas få fortsätta med. Växjö är bra men det är fortfarande mycket som kan bli bättre.

Ikväll blir det dörrknackning igen och då hoppas jag på lika många positiva responser på vårt arbete.

22 juni 2010

Alliansen presenterar utbildningsrapport


Valet i höst kommer att handla om framtiden, vilket alternativ som presenterar den bästa politiken för Sverige och framtiden. Det kommer då framförallt handla om jobben. En annan viktig del är dock att vi har en skola som ger våra barn den kunskap och de erfarenheter som krävs för att klara av framtidens jobb och konkurera med omvärlden. Utbildningspolitiken kommer därför att spela en mycket avgörande roll i höstens val. Vi i Alliansen presenterade idag en rapport med våra samlade värderingar och förslag på utbildningsområdet. Något som vi inte har sett från de rödgröna. Läs mer om förslaget på Alliansens hemsida:

http://www.alliansen.se/

Man kan dock sammanfatta rapporten enligt följande:

Alliansen är framför allt en allians av idéer och värderingar. Vi förenas i en gemensam framtidsvision för lärande och utbildning. Vi är övertygade om att alla människor har förmågan att lära och att ständigt nå ny kunskap.

Alliansen arbetar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa möjlighet att växa. Vi har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande.

Vi tror att kreativ stimulans och tydliga kunskapskrav är nycklar för framgång i hela utbildningsväsendet. Att alla elever och studerande ska tillägna sig ny kunskap är utbildningsväsendets grunduppdrag. Samtidigt kan kunskapsuppdraget aldrig vara värdeneutralt. Skolan ska tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de värden som ligger till grund för vårt samhälle och ge elever och studerande möjlighet att tillgodogöra sig dessa värden.

I dessa värderingar ligger basen för vårt välstånd och grunden för att vårt land ska fortsätta att vara en framgångsrik kunskapsnation.

Arbetsgruppen har bestått utav högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) samt riksdagsledamöterna Lars Lindblad (M), Sofia Larsen, (C), Gunilla Tjernberg (KD)

Höjd ersättning vid expropriering

Givetvis fattar vi i regel bara bra beslut i Riksdagen men ibland är de exceptionellt bra beslut=) Ett sådant beslut fattade vi igår. Ett beslut som kommer att ha stor betydelse inte minst för många av mina kronobergare som jag har haft kontakt med under åren i riksdagen. Igår tog vi nämligen ett steg i rätt riktigt för att få en rimlig ersättning vid expropriering. Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Mycket har hänt sedan dess och det var definitivt hög tid att vi ändrade lagstiftningen i den riktning som vi nu har gjort. Vi kommer nu först och främst höja ersättningen vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU21

Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere. Något som jag i o f s anser vara helt fel. Blir man av med sin mark ska man också ha marknadsmässig ersättning för den oavsett om det är ett privat företag eller staten som exproprierar marken.

Den som får sin fastighet exproprierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet.

En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.
Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Överhuvudtaget är lagen märklig och jag hade gärna sätt att man stärkte äganderätten ytterligare. Värnandet av äganderätten är viktig, både för fortsatt utveckling och för ekonomi och långsiktig trygghet. Det ska verkligen föreligga synnerliga och exceptionella skäl för att få expropriera. Ibland sker det statliga övertagandet i ett specifikt syfte – att t.ex. säkra den biologiska mångfalden – men tyvärr drabbas alltför ofta enskilda markägare, och markens biologiska mångfald tas inte tillvara lika effektivt av staten som av enskilda ägare som levt på och med marken under många generationer. När nya kraftledningar skall byggas har markägaren sällan något att säga till om trots att han eller hon kanske har en bättre lösning på hur och var ledningen bör dras.

Under åren i riksdagen har jag jobbat mycket med den här frågan som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har motionerat flera gånger i frågan om bland annat marknadsmässig ersättning vid expropriering men även att det inte är mer än rimligt att man ska slippa betala skatt på ersättningen vid expropriering.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2006/07&bet=C282

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=Sk396

18 juni 2010

Anderberg vs Tenje

Moderatorn Elisabeth Anderberg har läst min blogg. Det gör mig faktiskt glad men samtidigt en aning förvånad eftersom Smålansposten i regel inte bevakar sina riksdagsledamöter särskilt noggrant. Nu skrev jag ju förvisso om henne själv så det var väl kanske det som lockade till läsning. En enkel googling på sitt eget namn och man kan ju hamna på de konstigaste ställen=)

Tyvärr gör Elisabeth Anderberg en alltför snäv tolkning av vad jag lägger in i begreppet demokrati. Jag vill först och främst slå fast att jag värnar det fria ordet och yttrandefriheten väldigt högt. Jag anser att fria medier och en fri åsiktsbildning är bland de viktigaste ingredienserna i en demokrati. Därför anser jag alltid att SMP gör ett gott demokratiskt arbete. ALLTID! Elisabeths förslag om att väljare skulle få möjlighet att ställa frågor till oss politiker är ett särskilt bra förslag.

Vad jag dock har haft synpunkter på är att jag inte tycker att Elisabeth Anderberg på sina debattsidor ger tillräckligt stort utrymme för viktiga politiska reformer och samhällsfrågor som berör de flesta i vårt samhälle.

Jag anser även att det är ett problem att länets riksdagsledamöter inte har någon naturlig massmedial arena förutom Smålänningen som då inte täcker hela länet. Smålandsposten har en stor spridning och nästintill monopolliknande situation. När ni då väljer att inte ta in våra rikspolitiska artiklar och inte heller är intresserade att följa våra politiska utspel, komma på pressträffar eller följa studiebesök hamnar vi i ett vakuum där vi har svårt att nå ut till länets väljare. Att inte anse att vi har något nyhetsvärde (vilket vi ofta har fått höra) är problematiskt eftersom vi faktiskt är satta att representera våra kronobergare i Riksdagen.

Men att jag vanligtvis inte hoppar jämfota när jag läser Elisabeths texter eller sidor skall hon dock inte tolka som att jag önskar styra debatten, hon ska tolka det som att jag har en åsikt om att debattsidorna bör ha färre beställningsartiklar som tenderar att bli krystade, istället borde ha fler högaktuella politiska artiklar samt kanske lyfta blicken något och även ta med artiklar av rikspolitisk karaktär. Det är min åsikt som jag anser mig ha rätt ha oavsett om det kanske för mig ut på lite djupt vatten med tanke på vilken makt Elisabeth Anderberg sitter på.

Läs Anderbergs inlägg:
http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/moderator/tenjes-demokrati(1978164).gm

17 juni 2010

Alliansen minus 2 C vann omröstningen


Kommer precis från kammaren efter att ha vunnit kärnkraftsvoteringen.Vi vann med endast 2 rösters skillnad så det var oerhört tight. Känns dock väldigt bra. Detta kanske var ett av de viktigaste besluten som jag var med och fattade under den här mandatperioden. Jag är medveten om att de rödgröna kommer att riva upp beslutet om de vinner höstens val men för oss i Alliansen var detta en enormt viktig milstolpe.

Besluten som vi fattade idag har följande innebörd:

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs ska dessa endast få uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011.

Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.
De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Jag skall nu snart gå hem och krypa till kojs. Debatten i kammaren fortsätter dock, antagligen väldligt länge i natt... sluttiden 23.00 är borttagen.

Kärnkraft är dagens kärnämne


Sitter på mitt rum på riksdagen och väntar på att få trycka på JA knappen för att trygga svensk energiförsörjning. Jag ser verkligen fram mot att få rösta ja till att avskaffa förbudspolitiken vad gäller kärnkraften samt göra det möjligt att ersätta gamla uttjänta reaktorer med nya. Jag ser verkligen fram mot att se till att basindustrin, våra svenska företag och hushåll kan kalkylera med rimliga elpriser även i framtiden.

Jag är dock djupt oroad för vad som kommer hända om olyckan skulle vara framme och de rödgröna skulle vinna höstens val. Socialdemokraterna, som tidigare haft en mycket sund syn på kärnkraften, har nu helt och hållet vikit sig för miljöpartiet och förespråkar numera en snabb avveckling av kärnkraften. Detta är inte bra. Vi får dock hoppas att det inte blir något regeringsskifte och att Alliansen får fortsätta realisera sin historiska energiöverenskommelse som består av flera delar. Vår enrgipolitik vilar på tre ben där både vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebar energi är viktiga ingredienser. Vi väljer nu att föra en likande energipolitik som USA, Frankrike, SB och Finland. En politik där vi statsar stort på grön energi samtidigt som ger kärnkraften nytt liv.

Socialdemokraterna är ute på väldigt hal is. Det var ju faktiskt Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson – som tillsammans med LO, näringslivet och flera borgerliga partier byggde upp kärnkraften för jobbens och välfärdens skull. Socialdemokraterna väljer nu att alliera sig med Mp och V som hela tiden har ansett att det var en felaktig linje och vill avveckla kärnkraften. Tillsammans kommer de att skapa massarbetslöshet om de får möjlighet till det. Jag har tillsammans med mina tre allianstjejer från länet skrivit en artikel där vi kräver att Tomas Eneroth, Carina A. Elgestam och Lars Wegendal ger kronobergarna besked om vad de står i frågan. Ska bli intressant att höra vad de har att säga...

Arbete för alla - inte bara för några

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har idag presenterat förslag på hur människor med funktionsnedsättning skall ges bättre möjlighet att få ett arbete och en lön att leva på. Jag tycker att detta är en mycket viktig bit av vår arbetslinje. Det handlar om att alla som vill och kan vara med och arbeta och ska ha möjlighet att bidra. Att känna att man ingår i en gemenskap som arbetsplatsen och arbetskamraterna innebär är superviktigt för alla, då får vi inte heller glömma vissa grupper i vårt samhälle. Siffror visar att endast 50 procent var sysselsatta av dem som har en funktionsnedsättning jämfört med 77 procent av dem som inte har någon funktionsnedsättning. Vi känner därför att det kan finnas ett behov av vissa åtgärder.

För att få en tydlig bild av hur verkligheten ser ut kommer vi därför genomföra en totalöversyn av de åtgärder och insatser som i dag finns för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det handlar även om att utforma en tydlig strategi för handikappolitiken som sträcker sig fem år framåt med start 2011. Målet är ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Det finns redan en hel del hjälp att få men informationen kommer inte alltid fram. Vi vill därför att informationen till arbetssökande, arbetsgivare och anställda om vilka stödinsatser som finns bör samordnas bättre, bland annat ekonomiskt stöd som bidrag till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser.

Arbetsgivare är ibland i onödan rädda för att anställa en person med funktionsnedsättning. Man vet helt enkelt inte vilken hjälp och stöd man kan få. För att råda bot på denna rädsla och okunskap har vi därför gett Regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra en informationskampanj, detta för att uppmärksamma arbetsgivare om vilka insatser som i dag finns för anställning av personer med en funktionsnedsättning.

Alla funktionsnedsättningar är inte alltis synliga. Vi anser därför att det är viktigt att öka kunskapen om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Vi vill förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att utforma en treårig försöksverksamhet och under tiden den pågår beräknas 35 miljoner kronor per år under tre år avsättas för kommunernas arbete.

Regeringen har även aviserat andra åtgärder och sammantaget tror jag att detta kan bli ett viktig steg mot målet att så många som möjligt med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning på egna villkor.

Utvecklingen bland kommuner och landsting är positiv

Kommunernas och landstingens resultat 2009 förbättrades med 6,5 miljarder kronor jämfört med året innan och uppgick till 14,4 miljarder kronor. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. Det visar att de extra satsningar som Alliansen gjort på Sveriges kommuner och landsting under krisen har fallit väl ut. Trots detta står de rödgröna fast vid att det staten behöver ge ännu mer pengar till kommuner och landsting framöver. Visst finns det fortfarande kommuner som går back och som blir misskötta. Det finns ju fortfarande kommuner som styrs av de rödgröna. Fredrik Reinfeldt sa det mycket bra under partiledardebatten igår.

Anf. 9 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
"Sveriges Kommuner och Landsting beskriver det som att vi har fredat en sektor med 1,2 miljoner anställda genom en svår kris.
Det innebär inte att varenda kommun och landsting i landet är välskött. Det finns en del rödgrönt kvar på det området att åtgärda. Vi är inte helt fredade från misskötsel och felanvända resurser.
Jag hävdar bestämt att jag har en jobbpolitik som vi nu står väl rustade att sätta in i ett läge där vi har god efterfrågan i svensk ekonomi och ordning i offentliga finanser. Vi har fört Sverige genom en svår kris, en finanskris som övergick i en lågkonjunktur."

En god nyhet - Absolut!


Absolut Company vill öka produktionen av vodka till 100 miljoner liter per år, vilket är en fördubbling av dagens produktion. Det innebär att företaget sannolikt kommer att anställa fler personer och expandera ytterligare. Även mängden vete som köps in måste dubblas, vilket är en mycket god nyhet för odlare i regionen. Absolut använder sig nämligen nästan uteslutande av vete från Skåne. Riktigt roliga nyheter. Få bara hoppas att inte de rödgröna kommer till makten efter höstens val för då kommer väl färslag på att staten ska köpa Absolut Company. Lars Ohly gråter väl sig fortfarande till söms över att vi i Alliansen sålt Vin & Sprit under mandatperioden. Och eftersom han planerar att köpa tillbaka alla apotek är det väl inte otänkbart att den planen även gäller spritbolag.

16 juni 2010

SMP i demokratins tjänst...

Jag har defenitivt inte hoppat jämfota särskilt ofta när jag slagit upp Smålandspostens debattsidor eller läst Moderatorns text. (förutom när jag själv har inne en artikel förstås=)) Jag har haft synpunkter på både innehåll och de prioriteringar som Elisabeth Anderberg gör ibland. Idag blev jag dock mycket glad över att läsa hennes text. Elisabeth har blivit inspirerad av det utspel som Alliansen gjorde igår då vi krävde svar på 100 frågor som av de rödgröna. Moderatorn på Smålandsposten vill nu att länets invånare och tidningens läsare ska maila in likande frågor som de vill ställa till oss lokalpolitiker. Ett riktigt bra intiativ tycker jag. Ett lysande exempel på en tidning som tjänar demokratin och bidrar till att väljarna får möjlighet att ställa sina politiker tills svars och svara på befogade frågor. Jag ställer upp precis när som helst och svarar på dessa frågor - på mig bara!

Höjt flerbarnstillägg & ubåtarHar precis varit och tryckt på knappen och röstat JA till flertalet saker. Bland annat godkände vi regeringens förslag till vårtilläggsbudget för 2010. Förslagen i tilläggsbudgeten var av blandad karaktär minst sagt. Allt ifrån flerbarnstillägg till nya ubåtar kan man säga bokstavligen talat.

Vi höjer närmligen flerbarnstillägget från den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Som jag skrivit tidigare förstår jag inte riktigt vitsen med detta men visst måste vi göra en viss uppräkning även på detta område.

I tilläggsbudgeten gav vi även Regeringen möjlighet att köpa två nya ubåtar och halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass. Regeringen får också möjlighet att snabbt köpa ett medeltungt helikoptersystem.

En yrkesofficer med flera barn har därför all anledning att fira idag=)

Rödgrön straffskatt på unga drabbar både företag och ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige och vi står helt klart inför en utmaning att se till att dessa ungdomar får ett arbete och inte fastnar i en långtidsarbetslöshet. Kritiken från de rödgröna mot Alliansen på detta område är inte nådig. Frågan är vad de själva föreslår som bot på problemet.

De rödgrönas jobbpolitik skulle innebära en generell höjning av den totala arbetsgivaravgiften för unga, och därmed riskera tiotusentals ungdomsjobb.De rödgröna vill helst inte tala om detta men sanningen är den att om de tar makten efter valet kommer de att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en politik som skulle slå hårt mot landets små och medelstora företag. För att inte tala om hur hårt det skulle slå mot alla ungdomar som arbetar i dessa företag.

Det är på sin plats att de rödgröna svarar på frågan varför de i en situation där ungdomasarbetslösheten redan är hög ytterligare vill försvaga ungdomars ställning på arbetsmarknaden genom denna dramatiska kostnadsökning?

Vad de rödgröna inte verkar inse är hur detta även slår mot små och medelstora företag. För mindre företag som har flera ungdomar anställda och som lever med små marginaler riskerar kostnadsökningar i den här storleksordningen att resultera i stora personalminskningar och i värsta fall nedläggningar. Är detta en smart jobbpolitik?

PM & Vänner på 4:e plats i 2010 års White Guide


Som riksdagsledamot får jag många böcker, tidsskrifter och informationsmaterial från instresseorganisationer, fackförbund och samfund. Jag läser en hel del men tyvärr räcker tiden aldrig till för att ta del av all den informationen som jag får. Det mesta av materialet som jag får är av tyngre karaktär men en del böcker tillhör den mer lättsmälta och lättlästa kategorin. En bok som jag alltid ser fram mot och bläddrar flitigt är Sveriges Hotell & Restaurang företagares "White Guide", vilket är en förteckning över Sveriges bästa restauranger. Extra stolt är jag över att PM & Vänner i Växjö lyckades placera sig på en 4:e plats i årets upplaga. 2009 hamnade de på en 10:e plats. I år vann dessutom utmärkelsen "Årets Matsupplevelse". Något som verkligen stämmer... Jag kan varmt rekommendera alla att äta på PM & Vänner om ni är i Växjö, hör gärna av er till mig så gör jag er sällskap och kan prata lite politik under tiden vi äter=)

100 frågor till de rödgröna

I höstens val står två tydliga alternativ mot varandra Alliansen mot de rödgröna. Alliansen har klart och tydligt redovisat vad vi går till val på tillsammans men det är betydligt sämre med svar från andra sidan. Vi kräver därför svar av de rödgröna i 100 frågor.

Efter fyra år tillsammans är Alliansen Sveriges enda alternativ för ordning och reda i ekonomin och ansvar för jobben. I en tid när klimat, jobb och företagande är de viktigaste frågorna står oppositionen svarslös på en rad grundläggande områden.
Man kan verkligen fråga sig om oppositionen tänker gå tillbaka till flumskolan? Den har vi redan prövat i alldeles för många år med katastrofalt resultat. Skolpolitiken är bara ett av flera områden där de rödgröna är oss svaret skyldiga. Alliansen har värnat välfärdens kärna genom krisen. Med vår politik sätts människan i centrum istället för i väntrum, de rödgrönas enda idé är att backa tillbaka så att vårdköerna tillåts växa och valfriheten försvinner. Gå in på länken och läs mer om våra frågor till de rödgröna...http://www.alliansen.se/2010/06/alliansen-kraver-svar-av-de-rodgrona-i-100-fragor/

15 juni 2010

Second best


Det blev ingen inbjudan till Bröllopet med stort B men jag är väldigt glad över inbjudan till bröllopskonserten på fredag. Ska verkligen bli trevligt. Riksdagen står som värd för den officiella festkonserten i Stockholms konserthus med anledning av bröllopet mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling. Vilka som ska uppträda under konserten är en hemlighet. Vi vet bara att konserten inleds kl. 20.30 med Kungssången och pågår utan paus i omkring 1 timme och 40 minuter. Och att konserten avslutas ca kl. 22.10 med Nationalsången. Det har ju gått en hel del rykten om vilka som ska uppträda och för egen del hoppas jag fortfarande på att ABBA väljer denna kväll att återförenas och sjunger "Dancing queen". Tror dock att det är lite för mycket att hoppas på...http://www.youtube.com/watch?v=ctzIEjjOfd4

(S)upersvagt stöd för Mona

Mona Sahlin har all anledning att vara nervös. Igår var hon oroad över socialdemokraternas dåliga siffror i storstäderna men om jag vore Mona Sahlin skulle jag vara betydligt mer oroad över henens egen situation. Jag menar inte att hon borde se om sitt eget hus utan inse att utan en stark statsminsiterkandidat vinner de rödgröna aldrig valet. Inte ens väljarna i de egna leden vill de ha henne. Enligt SIFO-undersökningen vill bara varannan socialdemokratisk väljare vill se Mona Sahlin som statsminister efter valet i höst. Bland de 1.000 personer som telefonintervjuades av Sifo i förra veckan ville 42 procent ha kvar Fredrik Reinfeldt som statsminister efter valet. Mona Sahlin fick stöd av 16 procent, medan sex procent föredrog Miljöpartiets Maria Wetterstrand.

Jag hoppas innerligt att vi får en presidentkampanj i höst. Där två tydliga alternativ står mot varandra, Fredrik mot Mona, Alliansen mot de rödgröna. Då tror jag att det kommer att gå oerhört bra för oss.

Vargstammen tål jakt!

En inventering av vargstammen har visat att den förblir stabil, trots vinterns licensjakt. Jag tycker att det är en glädjande nyhet då det visar att vi bör ha vargjakt i Sverige. Det visar också på att vi klarar av att ta ansvar för vargstammen och kontrollera den.

Både björn, lo och varg ökar i antal. Det har visat sig att acceptansen för både björn och lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt kommer vi uppnå samma resultat om vi även fortsättningsvis tillåter vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt och bra att vi nu har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

08 juni 2010

Premiärmöte med viltförvaltningsdelegationn

Jag har många spännande och givande uppdrag men det kanske mest intressanta uppdraget är som representant i viltförvaltningsdelegation i Kronoberg.

Från och med den 1 februari 2010 gäller en ny förordning som innebär att en Viltförvaltningsdelegation ska etableras inom varje länsstyrelse. Det är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.

Delegationen ersätter tidigare viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper, kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart att vara rådgivande, utan beslutande.

Ett minst sagt spännande uppdrag som engagerar och berör många männsikor. Idag hade vi vårt första riktiga möte. Vi har träffats tidigare men då har det mer handlat om utbildning och information. Idag var det första mötet med skarpa förslag.

På dagordningen stod information om förändringar av älgskötselområden, redovisning av älgavskjutning, information av trafikskador med vilt samt hur betestrycket ser ut i länet.

Vi fattade även beslut om tilldelning för älgjakten inför nästa år, rekommendationer och målsättning för älgjakten samt tog beslut om jakttider för älgjakten 2010. Mycket snack om älgar med andra ord...

Många intressanta frågor och diskussioner väcktes under mötet och jag gick från residenset med betydligt mer kunskap än vad jag hade när jag vaknade imorse. Det är verkligen en spännande sammansättning av människor i delegationen. Här sitter representanter från bland annat politikerkåren, polismyndigheten, skogsnäringen, natur och friluftsliv, näringsliv, turism och fiske. Viltförvaltningsdelegation främsta syfte är att utgöra ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att vi på ett bättre sätt kan enas i dessa svåra frågor och tillsammans bidra till bättre förutsättningar för både skogen, djuren och lantbruket.

Jag besöker Växjö Fria gymnasium imorgon onsdag

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) besöker Växjö Fria Gymnasium imorgon för att samtala om ändrade villkor för fristående skolor

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) besöker Växjö Fria Gymnasium med anledning av att riksdagen i förra veckan beslutade om nya och lika villkor för fristående och kommunala skolor. Det innebär bl a att när en kommun beslutar om ökade ersättningar till kommunala skolor ska fristående skolor få motsvarande ersättning. Läs mer på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03157

- Det ska bli intressant att möta personalen och samtala om deras villkor och arbete
samt studera hur förutsättningarna för att bedriva företag inom denna bransch ser ut.
Dessutom ska det bli mycket spännande att diskutera de nya lika och rättvisa
villkoren för kommunala och fristående skolor som riksdagen beslutade om i förra
veckan, säger Anna Tenje (M)

Tid: Onsdag 9 juni kl 09.00-10.30
Plats: Växjö Fria Gymnasium, Västra Esplanaden 9A, VÄXJÖ

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

03 juni 2010

Stolt 3:e plats räcker

Växjö blev i veckan utsedd till landets tredje bästa miljökommun av Svenska Naturskyddsföreningen. Kul att Växjö får ännu en utmärkelse. Det måste dock varit en smula jobbigt för NF att dela ut utmärkelsen till en moderatledd kommun. Nu kanske det är många som tycker att Växjö borde ta sikte på att bli bäst i landet... Jag är mycket tveksam till detta. Bakom utmärkelsen gömmer det sig nämligen en hel del kriterier som jag faktiskt inte hoppas att vi i Växjö har för avsikt att leva upp till. När det gäller utsläppsmål, effektiva transporter och arbete med att bli mer energieffektiva har jag inget att invända men när det gäller att sluta servera kött i skolan anser jag att vi inte ska gå NF till mötes. Våra barn & äldre också för den delen behöver bättre mat i skolan och på äldreboendet för att orka med och inte sämre. Vegetarisk kost i all ära men det passar långt ifrån alla och då särskilt inte växande barn och äldre multisjuka. Detsamma gäller investeringar i vägar. Jag tycker snarare att det är positivt att man investerar i smarta ombyggnationer av gator och vägar så att trafiken flyter på bättre genom stan och på så sätt minskar både köer och utsläpp. Detta ger NF minuspoäng för.

Jag tycker därför att Växjö ska känna sig stolta över sin 3:e plats men att det kan räcka med det så länge inte NF ändrar sina kriterier. I alla fall bör vi inte hamna på en första plats för att vi uppfyller samtliga av dem. Och de som tror att NF är en förening utan politisk inriktining - tror helt fel.

Imorgon besöker jag Visjögården i Kosta

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) besöker Attendo Care Visjögården i Kosta tillsammans med Svenskt Näringsliv

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) besöker Attendo Cares behandlingshem Visjögården i Kosta tillsammans med Lill Andreasson från Svenskt Näringsliv. Under besöket ska de träffa platschefen Birgitta Peters-Danielsson och samtala om Visjögårdens verksamhet, som vänder sig till vuxna, manliga missbrukare.

- Det ska bli spännande att göra besök på Visjögården. Jag ser framemot att få lära mer om behandlingsmetoder, resultat och inte minst hur patienterna klarar sig efter avslutad behandling. Det ska också bli intressant att samtala med personalen om hur det är att arbeta på ett behandlingshem - arbetsvillkor, inflytande och kontakten med patienterna, säger Anna Tenje (M)

Tid: kl 09.30-11.00
Plats: Attendo Care Visjögården, Kosta

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

02 juni 2010

Idag skapar vi historia!

Idag är voteringen lite mer speciell än vanligt. Idag röstar vi nämligen om en reformerad grundlag. Det är första "läsningen" och den nyvalda riksdagen efter höstens val kommer sedan att rösta om exakt samma sak en ándra gång för att den nya grundlagen sedan ska börja gälla 1 januari 2011.

Det är vi i KU som har haft hand om detta ärende och jag det känns oerhört kul att ha varit med om detta arbete. Det är ju inte varje år som vi ändrar i våra grundlagar direkt. Senaste gången var 1974.

Det som nu ligger på vårt bord är ett resultat av det arbete som ägde rum främst på 1970-talet då vår nuvarande författning i huvudsak skrevs. EU, internationaliseringen, globaliseringen, individualiseringen och förändringen av de politiska partierna har sedan förändrat världen och Sverige och kräver därmed även en förändring i våra grundlagar.

Det är svårt att på ett kortfattat sätt sammanfatta förslagen, allt känns så viktigt. Men jag ska ändå göra ett försök:

Väljarna får mer att säga till om genom att personvalet särks samtidigt som det blir enklare att möjliggöra kommunala extraval och förstärka och förtydliga möjligheterna till kommunala folkomröstningar.

Vi markerar även EU-medlemskapet som en del av det svenska styrelseskicket. Känns som om Svenska folket äntligen har insett att vi är med i EU och då slår vi även fast det i grundlagen. På samma sätt markerar vi också vårt arbete i andra internationella samfund och forum, samtidigt som vi nu förtydligar, markerar och stärker det lokala och kommunala självstyret med ett eget kapitel med mer fylliga regler. Detta tycker jag är av oerhört stor vikt inte minst med tanke på att jag själv ska vara aktiv i kommunpolitiken framöver=) Egenintresset ljuger aldrig...

Viktigast av allt är kanske ändå att vi möter individualiseringen och möjligheterna att göra ett eget livsval i synen på att se alla människor och att se alla minoriteter och allra tydligast i synen på det yttersta minoritetsskyddet, nämligen vår grundlags skydd för individens fri- och rättigheter.

Förslaget innehåller också reformer som markerar våra domstolars konstitutionella ställning och som tydliggör våra domstolars roll som yttersta garant för att svenska folkets lika fri- och rättigheter värnas.

Uppenbarhetsrekvisitet, begränsningen av domstolarnas möjligheter att underkänna lagars tillämpning i de fall då konsekvenserna strider mot regeringsformens fri- och rättighetskapitel, avskaffas äntligen.

Motivet på denna punkt är tydligt, både i Grundlagsutredningen och i propositionen. Man skriver: ”Här är det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i rättstillämpningen.” Det är tydligt och det aktiverar i högre grad grundlagens skydd för alla medborgares fri- och rättigheter. Nu är det med andra ord hög tid att alla jurister lär sig Sveriges grundlagar.

Till serien med reformer hör också att makten över domarutnämningarnaflyttas ut från den politiska makten till en mer fristående nämnd. Det stärker i grunden för våra domstolars och våra domares självständighet. Med detta ökar den dömande makten och domstolarnas förutsättningar att självständigt värna grundlagens principer och grundlagens fri- och rättigheter.

En tredje del är att det finns förslag på riksdagens bord om att tydliggöra domstolarnas självständighet med ett eget kapitel. Lagrådets makt och möjligheter att granska lagförslag växer. Vi vet att rättsordningen i en väl fungerande demokrati har en hög legitimitet, och uttrycken för denna legitimitet är viktiga.

Detta riksdagsbeslut är ett första steg i rätt riktning för att värna vår demokrati och männsikors fri- och rättigheter på ett än mer vördnadsfullt sätt. Min förhoppning är sedan att vi kan fortsätta diskussionen om att skapa en författningsdomstol samt att stärka personvalet ytterligare. Men det kommer bli en betydligt senare fråga. Idag kommer jag dock att sitta mycket rak i ryggen och stolt trycka på knappen!

Klara och tydliga besked av jordbruksministern

Under förra veckans frågestund ställde jag en direkt fråga till vår käre miljöminister som handlade om kilometerskatten. En extra skatt som de rödgröna tänker införa om det kommer till makten i höst. Jag fick ett mycket glädjande besked av Eskil på min fråga som jag hoppas att många på landsbygden uppmärksammar.
Nedan kan du läsa fråga och svar:

Anf. 49 ANNA TENJE (m):
Fru talman! Min fråga går till jordbruksministern.
För mig är det oerhört viktigt att det finns goda möjligheter att leva och bo samt starta och driva företag på landsbygden. Den senaste tiden har jag blivit kontaktad av mjölkbönder som varit oroliga angående den kilometerskatt som De rödgröna aviserat att de ska införa om de vinner valet i höst. Det kommer att slå oerhört hårt mot dessa bönders verksamhet, och de vill helt enkelt förvissa sig om att det inte är något som även Alliansen går och tänker på. Vad är beskedet till dem?

Anf. 50 Jordbruksminister ESKIL ERLANDSSON (c):
Fru talman! Jag kan ge ett mycket kort och distinkt svar. Vi kommer inte att införa någon kilometerskatt. Skälet till det är, precis som frågeställaren tog upp, att det skulle vara förödande för de areella näringarnas utveckling i vårt land. Att frakta mjölken till mejeriet med någonting annat än lastbil är inte möjligt. Lika omöjligt är det att frakta mjölken från mejeriet till oss konsumenter med någonting annat än lastbil.

Däremot ska vi fortsätta att satsa på alternativa drivmedel till de fordon som måste hämta mjölken på gårdarna, liksom distribuera den från mejeriet till oss konsumenter. Där är det viktigt att vi hjälps åt att satsa så att vi får mer hållbarhet i de transportsystem som gäller de areella näringarnas produkter.
Koldioxidskatten

01 juni 2010

Sista lektionen i KU

Kom precis från mitt sista KU-möte...ever. Jag ställer ju inte upp i höstens val till riksdagen och vem vet om jag någonsin kommer att göra det igen. Känns faktiskt lite vemodigt - något av en skolavslutningskänsla som infunnit sig och behovet av att ta kort, säga snälla saker och kramas finns där. Jag kommer att sakna många saker med KU. Det har varit fantastiskt och jag känner mig mycket stolt över min insats i KU den här mandatperioden. Jag har lärt mig oerhört mycket. Kunskap som jag kommer att ha stor nytta av oavsett vad jag gör i framtiden. Jag kunde inte ha fått en bättre grund att stå på. Och trots det stora arbetsbördan som ligger på oss i KU jämfört med andra utskott så är jag ändå glad att det var just KU jag hade möjligheten att få sitta i. Men jag kommer framförallt att sakna alliansgänget i KU. Vi har verkligen haft ett fantastiskt samarbete som underlättat mycket och som tagit oss långt samt genererat i riktig vänskap. Men det är väl så med de flesta saker man lämnar, det är inte positonen eller uppgiften man saknar utan männiksorna man delat den med.

Idag var det alltså sista lektionen i KU och imorgon kväll blir det examensmiddag med gänget. Vi har förvisso flera mindre prov (debatter) kvar och en sista tentamen (granskningsdebatten) den 14/6 men inget formellt kvarstår i KU. En sak känns dock lite annorlunda från skolavslutningen i gymnasiet. Då spreds alla för vinden och det fanns ingen tydlig återsamlingspunkt. Nu vet jag precis vart jag ska åka om jag saknar mina vänner... KU kommer alltid finnas kvar=)

28 maj 2010

Cristina Husmark Pehrsson - en hjälte


Sällan har en minister fått utstå så mycket spott och spe som Cristina Husmark Pehrsson. Hon har blivit hånad, utskälld och hotad. I debatt efter debatt har hon fått stå tills svars för påståenden baserade på spekulationer och rena lögner. Den sosse som i fortsättningen kommer använda ig av ordet "stupstock" har ingen trovärdighet alls. I mina ögon är hon en riktig hjältinna och det är så underbart skönt att hon nu får rätt i precis allt hon har sagt och åstadkommit under mandatperioden. Det är dock långt ifrån bara en personlig seger för Cristina utan en seger för alla de som tidigare varit långtidssjukskrivna och nu har ett arbete att gå till.

10 000 långtidssjukskrivna har fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet

Igår presenterade Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Av de 15 000 sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare 13000 personer att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen. 1700 personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete. 7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen.

Detta betyder att närmare 10 000 tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension.Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst 30 000 personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år.

25 maj 2010

Vi värnar den personliga integriteten!

Idag har vi justerat ett ärende i KU som innebär ändringar i kreditupplysningslagen. Dessa förändringar har väckt stor debatt inte minst i Expressen samt i annan media. Sammanfattningsvis kan man säga att vi helt enkelt i och med dessa förändringar värnar enskilda människors rätt att inte få uppgifter om sina ekonomiska förhållanden spridda via Internet till vem som helst. Jag anser att detta är ett bra och viktigt steg i processen att stärka skyddet för den personliga integriteten. Dessa frågor är alltid svåra och det handlar om att balansera mellan å ena sidan tryck- och yttrandefriheten och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Två mycket viktiga och goda principer. Jag välkomnar den debatt som nu förs i media och hoppas att den kommer att handla om just skyddet för den personliga integriteten i något större utsträckning i framtiden.

Enligt kreditupplysningslagen (KUL) får kommersiella kreditupplysningsföretag enbart förmedla kreditupplysningar om privatpersoner till den som har ett legitimt behov av informationen, främst den som har eller överväger någon form av ekonomisk relation med den omfrågade personen. Kravet på legitimt behov har alltsedan lagens tillkomst 1973 sett som ett viktigt skydd för den enskildes personliga integritet. Kreditupplysningar som tillhandahålls ur databaser via Internet kan däremot för närvarande göras tillgängliga för i princip vem som helst, eftersom sådana databaser i KUL hittills har undantagits från kravet på legitimt behov. KU-alliansen såg därför positivt på att regeringen nu stärker integritetsskyddet för den enskilde, genom att det i fortsättningen ska krävas legitimt behov även för att få kreditupplysningar via databaser.

De föreslagna bestämmelserna ska också ses i ljuset av det stärkta skyddet för den personliga integriteten som - förutsatt riksdagens beslut - införs genom den nya föreskriften i 2 kap. 6 § regeringsformen. Utskottet menar därför att de föreslagna ändringarna i kreditupplysningslagen bör träda i kraft samtidigt som förändringarna i regeringsformen, dvs. den 1 januari 2011 (och inte, som regeringen föreslår, den 1 augusti 2010).

Expressen m fl påstår att lagförslagen begränsar möjligheterna att granska makthavare, men det har aldrig har varit möjligt enligt kreditupplysningslagen att begära ut kreditupplysningar med hänvisning till journalistiskt arbete. Den tekniska utvecklingen har medfört att allmänheten, inklusive journalister, under några år har kunnat begära ut kreditupplysningar via Interhet av vilket skäl som helst. Lagförslaget innebär en återgång till den ordning som gällt alltsedan kreditupplysningslagens tillkomst och bygger på de avvägningar mellan integritet och offentlighet som gjordes då och som tidigare inte har ifrågasatts. Därtill är merparten av informationen i upplysningarna tillgänglig för journalister, i form av offentliga, allmänna handlingar hos myndigheterna.

Det har påståtts att lagförslaget strider mot en bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (till vilken yttrandefrihetsgrundlagen hänvisar). Bestämmelsen säger att man genom lag får begränsa offentliggörandet av kommersiella kreditupplysningar som innebär ett otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet. Diskussionen har främst rört vad "otillbörligt intrång" innebär. Regeringens tolkning är att utlämnande av upplysning till någon som saknar legitimt skäl utgör "otillbörligt intrång". KU framhåller att den tolkningen har stöd i lagens förarbeten.

10 punkter för en levande landsbygd

Moderaterna har tagit fram en landsbygdsplattform som kan sammanfattas i 10 punkter för en levande landsbygd. Vi tycker till skillnad från de rödgröna att det är viktigt att man kan leva och verka även utanför tullarna i Stockholm. Det är på landsbygden som den verkliga potentialen finns. Moderaterna vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden.

10 punkter för en levande landsbygd:

Vi vill förbättra nivån av basservice i Sveriges landsbygder genom kraftfulla satsningar på bland annat infrastruktur och bredband i hela landet samt en över­syn av pumplagen.

Vi vill långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och basindustri i hela landet.

Vi vill förbättra villkoren för den snabbt växande och viktiga turistnäringen i Sveriges landsbygder.

Vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt.

Vi vill fortsätta arbetet med att göra den svenska sjukvården rättvis över hela landet .

Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen.

Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem.

Vi vill arbeta för en ökad integration på landsbygden genom att bland annat nå ut med kunskap om landsbygden och dess näringsliv till personer som är nyanlända till Sverige.

Vi vill undersöka möjligheten att inrätta en form av personliga rådgivare – landsbygdslotsar.

20 maj 2010

Lyckad vårdreform

Det har nu visat sig att vårdvalsreformen var riktigt lyckad, över 180 nya vårdenheter kom till tack vare reformen som till en början var så kritiserad av socialdemokraterna. Möjligheten för patienter att själva välja vårdgivare har inte bara lett till ökad tillgänglighet och bättre bemötande, även öppetiderna och annan service ökade markant. Ska bli spännnade och se om de rödgröna går ut med att de ska riva upp den här reformen också om de kommer till makten - skulle inte förvåna mig det minsta eftersom det innebär att de inte kan kontrollera vårdtagarna längre.

Ny myndighet - för en bättre vård

Idag fattade Regeringen beslut om att inrätta en ny myndighet som ska granska och utvärdera sjukvården. Det handlar om bildandet av en liten men spetsig myndighet som ska kunna arbeta effektivt för att hitta fel och brister i systemet. Myndigheten ska helt enkelt göra en oberoende granskning av vad som händer i vården, utvärdera olika satsningar och mäta effektiviteten. Myndigheten ska också undersöka vilket behov av information som olika patientgrupper har för att själva kunna välja vårdgivare och behandling. Ett mycket viktigt uppdrag enligt min mening. Den ska bland annat även undersöka varför vården varierar i landet. Både när det gäller utbud och kvalitet. Jag gillar förvisso inte det faktum att vi skapar fler myndigheter i Sverige men här har vi i alla fall en myndighet med en meningsfull och viktig uppgift. Jag kan därför leva med att vi sätter upp ännu ett namn på den oändligt långa förteckning över myndigheter i Sverige.

Avskaffa - ledordet för de rödgröna

Ännu en sak ska avskaffas och rivas upp om de rödgröna kommer till makten efter valet i höst. Den här gången är det vår stor satsning på jobbcoatcher som ska avskaffas. Jag har full förståelse för att de (om olyckan skulle vara framme och de vinner)vill skapa sin egen politik och lägga sina egna förslag men det är väl korkat att riva upp saker som är bra och faktiskt fungerar, eller? Arbetsförmedlingen har ännu inte gjort någon större undersökning av hur effektiva coacherna har varit. Men enligt Arbetsförmedlingen finns tecken på att den här satsningen har varit framgångsrik. Det kanske vore en bra idé att vänta lite och låta AMF göra en utvärdering innan man kastar arbetssättet i papperskorgen. Men de rödgröna har uppenbarligen storslagna planer på att återgå till det gamla, allt ska bli precis som det var innan vi tog över makten 2006. AMF ska åter bli AMS och sluta förmedla jobb och istället förmedla bidrag och "hitta på" sysselsättning till folk.

06 maj 2010

Jag hoppar av riksdagslistan inför höstens val

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) hoppar av moderaternas riksdagslista

Anna Tenje sitter idag som riksdagsledamot för moderaterna i Kronobergs län sedan valet 2006. Anna Tenje står inför höstens val på 3:e plats på riksdagslistan samt på 2:a plats på kommunlistan i Växjö men meddelade under torsdagen att hon inte kommer ställer upp för omval till riksdagen.

- Jag har beslutat mig för att avsäga mig platsen på moderaternas riksdagslista i Kronobergs län. Anledningen är helt enkelt att jag inte vill sitta i riksdagen nästa mandatperiod och då ska man inte heller stå på listan.

- Att vara toppkandidat på 2 listor kan uppfattas som förvirrande för väljarna och jag vill helt enkelt inte att det ska råda några som helst tvivel om att det är Växjö kommun som jag satsar helhjärtat på.

- Arbetet i riksdagen har varit fantastiskt men för min del är situationen ohållbar. Att förena riksdagsuppdraget med ett familjeliv med små barn fungerar helt enkelt inte. Jag är dock evigt tacksam för de erfarenheter och de kontakter som jag fått tack riksdagen och jag utesluter inte en framtida kandidatur när familjesituationen är annorlunda.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

05 maj 2010

Nya utfrågningar i KU

Den som trodde att årets utfrågning i KU var över trodde fel. Det blir nya utfrågningar med både Dag Klackenberg och Maud Olofsson. Suck! Känner egentligen inte något större behov av att fråga ut varken Dag eller Maud men det är väl bra om det ges tillfälle att reda ut eventuella missförstånd. Imorgon är det Dag Klackenberg som ska frågas ut. Det hela sker i Skandiasalen klockan 09.00 och går att följa via webbtv och möjligtvis även SVt-forum.

Hursomhelst har vi otroligt mycket att göra i KU för tillfället (som alltid) och det är många betänkanden kvar att debattera och besluta om. Jag ansvarar för både bland annat Vattenfallärendet i det stora granskningsbetänknadet, en ny Radio och TV-lag samt det nya pressstödsbetänknadet. Inga små och okomplicerade frågor direkt och jag börjar känna mig lite stressad inför allt annat jag borde hinna med den här våren. Men det får helt enkelt vänta lite...

Bodströms debatteknik brister

Svarade nyligen på en artikel i Smålandsposten som Tomas Bodström och Tomas Eneroth skrivit. Kändes oerhört skönt att skriva av sig lite och ge dem en känga då deras artikel var så dålig. De påstod i sin artikel att det varit fyra års vakuum på justitieområdet och att Beatrice Ask inte gjort sitt arbete utan försuttit alla chanser till att förbättra rättsväsendet. Skitsnack och oseriöst dravel menar jag och skrev förljande svar!

-----------

Jag är en aning kluven till hur jag ska bemöta herrarna Bodström & Eneroths påståenden i SMP den 23/4. Är det så att de på fullaste allvar anser att Alliansregeringen inte genomfört några som helst reformer inom rättsväsendet under mandatperioden eller är deras påståenden bara oseriös populism? Tomas Bodström har förvisso många olika jobb och åtaganden vid sidan om uppdraget som riksdagsledamot men det skulle ändå förvåna om han som ordförande i justitieutskottet missat de mest omfattande satsningarna på rättsväsendet i modern tid. Det får mig därför att landa i slutsatsen att de helt enkelt är oseriösa i sin argumentation och försöker vilseleda väljarna. En debatteknik som inte alls är obekant för Tomas Eneroth.

Att i detta läge förklara för Bodström och Eneroth vilka reformer vi genomfört inser jag är lönlöst men övriga läsare kanske är intresserade. Här är ett litet axplock:

Hela rättskedjan har fått kraftigt ökade resurser.
Antalet poliser har ökat med nästan 3000 och vallöftet om 20 000 poliser är uppfyllt.
Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts och en genomsyn nu av hela straffskalan pågår.
En omfattande handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor har lanserats.
Brottsoffers ställning har stärkts i hela rättskedjan.
Kraftfullare tag för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten

Att S-herrarna inte heller håller sig uppdaterade blir uppenbart när de efterfrågar ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel - regeringen överlämnade nyligen nämligen en proposition till riksdagen om just detta. Så mitt råd till Bodström och Eneroth är att ni uppdaterar både er kunskap och er debatteknik innan ni ger er in i debatten nästa gång. Jag väntar på er!

29 april 2010

Moderaterna lyfter diskussionen om vad som är rättvisa

Vi i Moderaterna lyfter nu en viktig diskussion - nämligen den om vilken politik som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. I höstens val står två alternativ mot varandra och det har sällan varit så stora skilklnader mellan blockan. Synen på rättvisa är en tydlig skillnad. Vi har därför valt att titta lite närmare på oppositionens syn på rättvisa och vad det skulle innebära om de fick makten efter valet. I en rapport som presenterades idag beskriver vi 11 orättvisor med de rödgrönas politik som har koppling till rättvisa. Det handlar då givetsvis om jobben, skatterna och skolan och slutsatsen av de rödgrönas politk är följande:

En arbetsmarknad bara för några
Störst skattehöjningar för dem med lägst inkomster
En sämre start i livet för elever med större behov

Det handlar framförallt om att det med en rödgrön regering blir färre jobb och därigenom större klyftor. Det handlar även om att det blir större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden samt att stödet till sjukskrivna som är i behov av stöd och rehabilitering blir sämre. En annan poäng är att riksen är stor att jobb går förlorade eller skapar osäkra anställningsvillkor genom slopat RUT- och ROT-avdrag. Det blir också färre i arbete genom att en rödgrön politik ger sämre villkor för Sveriges entreprenörer.

Skattehöjningarna slår hårdast mot dem som redan har det sämst. Låginkomsttagare, invandrare och kvinnor får betala mest i höjd skatt samtidigt som människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta.

När det gäller skolan leder en rödgrön politik till att elever med störst behov får mindre stöd vilket i sin tur även leder till större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet.

För oss moderater är rättvisa en viktig värdering. Rättvisa är inte att alla alltid ska ha det exakt lika utan att skapa lika goda möjligheter för alla människor att leva det liv man vill. För att nå dit är flera saker viktiga. Allra viktigast är att föra en tydlig jobbpolitik. Genom att prioritera kraftfulla insatser för fler i arbete kan vi bekämpa de klyftor som uppstår när människor inte får möjligheten till ett eget arbete. Viktigt är också att se till att människor kan leva på sin lön och har goda möjligheter att bo och arbeta i hela Sverige. Skolan är helt avgörande för att skapa lika möjligheter mellan människor. För att ge alla elever en bra start i livet är det viktigt att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag så att ingen elev faller igenom.

28 april 2010

Höjd bensinskatt slår hårdast mot landsbygden

Vänsterpartierna presenterade idag ett gemensamt förslag om kraftigt höjda bensinskatter. Oppositionen vill se skattehöjningar på bensin med totalt 49öre. Förslaget skulle allvarligt försämra möjligheterna att bo på landsbygden. Skattehöjningen skulle slå hårt mot dem som behöver bilen – för att handla, skjutsa barnen eller för att ta sig till och från jobbet. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är en orättvis politik som ensidigt höjer skatter och riskerar jobb över hela Sverige. Tillsammans med förslaget om kilometerskatt och en återinförd förmögenhetsskatt slår man också rakt mot de entreprenörer och företagare som är avgörande för om vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Följden skulle bli sämre möjligheter att driva företag och färre nya jobb.

27 april 2010

Utfrågning av Statsministern på KU idag

Idag är det dags för statsministern att komma till oss i KU på utfrågning. Årets ärenden ligger ganska långt ifrån statsministern men det är ändå han som är ytterst ansvarig för regeringens hantering av dessa frågor. Dagens utfrågning handlar om regeringens hantering av Carneige, styrningen av Vattenfall och Apoteket samt hanteringen av förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.Det hela kommer att direktsändas i SVT Forum och via webb-tv.

Tisdag 27 april klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

25 april 2010

Studiebesök imorgon på Aqua Mera för att diskutera badmoms

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) och Benny Johanson (M) diskuterar momsvillkor för badhus på Växjö Simhall & Aqua Mera

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) lämnade under riksdagens motionsperiod i höstas in en motion om rättvis badmoms. I dagens läge betalar privata företag som driver ett badhus en sexprocentig moms medan kommunala badhus drivs momsfritt. Därför följer Anna Tenje (M) nu upp sin motion på plats, tillsammans med ordförande för Fritidsnämnden i Växjö, Benny Jonsson (M), på Växjö Simhall & Aqua Mera måndagen den 26 april.

- Momsreglerna snedvrider konkurrensen och skapar orättvisa villkor. Kunderna riskerar att gå miste om nya erbjudanden och upplevelser när dagens momsregler försvårar situationen för privata badhus. Dessutom skulle kommunerna kunna fokusera i större utsträckning på sin kärnverksamhet, inte minst viktigt nu i finanskrisens spår, genom att det öppnas upp för nya badhus i privat regi, säger Anna Tenje (M).

- Det ska bli mycket intressant att höra vad VD:n för Medley, Mattias Jonsson, som driver Växjö Simhall & Aqua Mera har att berätta om hur verksamheten fungerar och vad som kan bli bättre för politiskt håll, avslutar Anna Tenje (M).


Tid för Pressfika: kl 11.00
Plats: Växjö Simhall & Aqua Mera, Kampastigen 2, VÄXJÖ

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se