27 januari 2010

Bättre och bättre dag för dag

Idag kan man förvisso ha svårt att tro det men vi går verkligen mot ljusare tider. Det handlar då inte bara om väder, vind och antalet soltimmar utan framförallt ljusare tider för svensk ekonomi. Våren följer ju alltid på vintern och högkonjukturen följer alltid en lågkonjuktur, det är dock inte lika säkert att förutspå när i tiden den faktiskt kommer. Men nu har utsikten för både tillväxten och arbetsmarknaden förbättrats avsevärt i Sverige.

Svensk ekonomi utvecklas starkare än väntat. Uppgången i arbetslösheten förutses stanna av tidigare för att sedan minska snabbare de kommande åren. Arbetslösheten närmar sig därmed den nivå den låg på innan finanskrisen startade. Arbetslösheten bedöms bli 9,5 procent 2010, jämfört med 10,7 procent i prognosuppdateringen i november. År 2014 väntas arbetslösheten vara 6,6 procent, vilket är nära de arbetslöshetsnivåer som rådde före krisen.

Dessa beskeden som kom från Anders Borg idag är oerhört glädjande och viktiga. Det är uppenbart att Sverige har klarat sig bättre genom krisen än många andra länder. Det är dock viktigt att vi inte andas ut helt och hållet och gasar på för häftigt nu utan fortsätter med taktiken att ha is i magen. Den viktigaste uppgiften att se till att fler kommer i arbete och inte fastnar i en långvarig arbetslöshet fortsätter att vara i fokus. Det är också viktigt att vi fortsätter att hålla hårt i skattepengarna och bibehålla de starka offentliga finanserna.

Varsel stoppas efter Spykeraffär

Upplyftande nyheter kommer nu efter det att det har blivit klart att Spyker köper SAAB. Affären stoppar varsel inte bara på SAAB utan också hos flera underleverantörer. Jag tycker att detta är oerhört glädjande och jag håller bara tummarna för att det nu ska vända för SAAB. Alla som gnällt och klagat på regeringen för att de inte gick in och köpte SAAB borde ha detta i åtanke nästa gång de byter bil och ta sitt ansvar. För egen del köper jag gärna en SAAB nästa gång, nu äger jag en Volvo men mina två tidigare bilar har varit SAAB:ar.

Politisk vilde i vår församling

Jag skulle dock vilja påstå att riksdagen var full av vildar redan innan Tingwalls avhopp igår, Tingwall var defenitivt en av dem. Då var han förvisso bara en vanlig vilde och nu kommer han alltså att bli en politisk vilde. Spännnade!

Han har redan eller kommer att begära utträde ur moderaterna och hoppar av samtliga uppdrag för partiet förutom riksdagsuppdraget. Han gör ju givetvis som han vill men eftersom han är statsrådsersättare för Ewa Björling i riksdagen och inte sitter på ett eget mandat känns det som om han istället borde lämna även detta uppdrag.

Anledningen till hans avhopp handlar i mångt och mycket om att han inte lyckats bli nominerad till riksdagslistan för moderaterna inför valet 2010. Han kommer nu istället att söka medlemskap i SPI - Sveriges pensionärers intresseparti.Det innebär att SPI, om de tar emot Tingwall i sitt parti, kommer att ha representation i Sveriges Riksdag fram till valet den 19 september i alla fall. Ska bli intressant att se hur Göran använder sig av talarstolen och andra politiska verktyg framöver. Ska också bli intressant att se om det gynnar SPI eller inte.

26 januari 2010

Skattesmällar när de är som bäst

Helt ärligt så är det nog första och enda gången som jag tycker att det känns bra med en ordentlig skattesmäll, antagligen sista också. Det har visat sig att både socialdemokraterna och SSU riskerar en ordentlig skattesmäll när förslaget om att slopa skattebefrielsen på ideella föreningars intäkter från lotteri, spel, reklam, sponsring och försläljning, går igenom. SSU & socialdemokraterna äger tillsammans A-lotterierna som drar in otroliga summor pengar till arbetarrörelsen. 2008 inbringade verksamheten drygt 53 miljoner för moderpartiet och SSU erhöll nästan 42 miljoner, skattefritt!

Även IOGT-NTO komemr att förlora en hel del pengar om förslaget går igenom. Att IOGT-NTO sysslar med spelverksamhet är för mig helt sjukt. En organisation som arbetar för att motverka droger och missbruk finansierar nästan helt och hållet sin verksamhet med hjälp av lotteriintäkter. Undra hur många som har blivit spelberoende tack vare dessa lotter?

Jag har ju förvisso svårt för att gilla vare sig nyinförda skatter eller skattehöjningar men det här känns inte så tungt att svälja. Med tanke på hur mycket pengar som redan pumpas in i arbetarrörelsen via fackförbunden (främst LO & Kommunal)är det ju trevligt att de ekonomiska villkoren för de politiska partierna utjämnas något.Det går fortfarande dock knappt att jämföra socialdemokraternas ekonomiska resurser med oss övriga (centern undantaget). Som tur väl är vinner inte den som har mest pengar utan den som har bäst politik.

Jag är absolut inte emot vare sig lotter eller spel. Bäst av allt vore givetvis om vi slopade spelmonopolet och tillät fler organisationer och företag bedriva spel- och lotteriverksamhet i Sverige och även vara registrerade här och därmed också betala skatt här.

Ökande möjligheter för ungdomar att få jobb med Go Tech

Ett lysande exempel på att öka möjligheten för ungdomar att få ett arbete efter gymnasiet är Go Tech som drivs av 15 teknikföretag i Växjö med omnejd. Föreningen arbetar aktivt med att öka intresset för den tillverkande industrin hos ungdomar. Nu går de ut och lovar visstidsanställa ungdomar som går på industriprogrammet direkt efter avslutade studier. Jag besökte föreningens upphovsman och ordförande Bengt Swanström på hans företag Willo Maskin AB för ungefär 1 år sedan för att få mer information om projektet och nu har det alltså artat sig mycket bra. Fler borde ta samma ansvar som dessa företag gör för att dels säkerställa arbetsförsörjningen men också se till att ungdomar har en ljus framtid att se fram mot.

Snacka om win win, företagen behöver ungdomarna och ungdomarna behöver ett jobb. Go Tech erbjuder inte bara visstidsanställning efter utbildningen som kan leda till ett fast jobb utan är också delaktiga i själva utbildningen för att höja kompetensen och nivån på kunskapen.

Helt klart ett lyckat expempel att lyfta fram till både kollegor i riksdagen och till moderater på andra platser i landet som är i behov av nya idéer för att locka ungdomar till industrin och även andra brancher samt öka samarbetet mellan det privata och det offentliga.

Go Go Tech!

Minskad risk för diabetes?


Vid första anblicken tyckte jag att det lät väldigt bra att risken för att få diabetes halveras om man dricker mycket kaffe, fyra–fem koppar om dagen. Nice! Då slipper jag oroa mig för det i alla fall. Jag smäcker ju lungt 6 koppar per dag om inte mer. Kul att mitt kaffedrickande kan bidra med något positivt förutom den uppenbart sociala biten.

Det visade sig dock att övriga riskfaktorer såsom övervikt och brist på motion forfarande är värre samt att arbetsstress samt dåliga sömnvanor ökar diabetesrisken ytterligare. Det bådar med andra ord inte alls bra för mig. Har inte sovit ordentligt på 15 månader. Å andra sidan visade det sig även att både män och kvinnor som har ett stort socialt nätverk och aktiva i föreningar, idrott och musiksammanhang minskar risken att få diabetes.

Musik lyssnar jag ju på, träna gör jag, och jag är med i flera förening, dessutom har jag många vänner. Hmmr undra om det kan röra sig om ett nollsummespel och att det goda tar ut det onda. Ska fundera på det över en kopp kaffe...

25 januari 2010

För tydlighetens skull

Svensk politik har nog sällan varit så tydlig som den är nu. Tydlig i bemärkelsen att det finns två regeringsalternativ då alltså. Detta visade inte minst söndagens debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i Agenda. Frågan är huruvida det är arbetslinjen eller bidragslinjen som kommar att vinna. Om vi ska sikta framåt eller gå tillbaka till det gamla. Socialdemokraterna är helt klart Sveriges mest konservativa parti för tillfället, till och med KD kan slänga sig i väggen.

Vi vill fortfarande att det ska vara skillnad när det gäller skatten för dem som arbetar och de som inte gör det. Detta gäller även pensionärer. Mona vill att skatten ska vara lika för alla, lika hög då alltså. För samtidigt som nu Fredrik öppnade upp för ytterligare skattesänkninar för pensionärer så blev det uppenbart att Monas strävan efter att skatten ska vara lika för alla inte innebär skattesänkningar för pensionärer utan istället skattehöjningar för de som arbetar upp till den nivå som penisonärerna betalar. Undra om det kommer att bli ett populärt förslag när det verkligen sjunker in hos alla?

När det gäller sjukskrivningarna stod det klart att Socialdemokraterna i allt väsentligt står för en återgång även här. Hur man nu kan tycka att det var ett lyckat koncept med en politik som förtidspensionerade 140 pensioner varje dag under mer än tio års tid. För oss moderater är det viktigt att istället fokusera på insatser för rehabilitering och bygga broar tillbaka till arbetsmarknaden.

Jag är övertygad om att vi har den bästa politiken, de bästa idéerna och de bästa företrädarna. Jag är dock inte lika övertygad om att vi är lika duktiga på att kommunicera dessa fantastiska idéer och förslag. Vi är inte heller lika duktiga på att skrämma och spela med männiksors oro som socialdemokraterna är. Det är jag dock väldigt stolt över.

Det är onekligen ett mycket spännnade år vi står innför...

Moderaternas jämställhetsplattform...

retar, vid första åsynen kraftiga, min kräkreflex. Ord och beskrivningar som: överordnad maktstruktur, jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor, kvotering i bolagsstyrelser, lönekartläggning, könsmaktsordning, erkännande av könet som social konstruktionm, känns inte som nya moderata principer som jag kommer att konvetera till. Det är inte bara främmande - det är i många fall rent av helt fel.

Efter det att jag snabbt läst igenom förslaget och kontrollerat att vi inte föreslår fler öronmärkta månader i föräldrarförsäkringen andas jag ut något och är inte lika förbannad längre. Kanske inte så dåligt ändå...eller?

Vid tredje genomläsningen väljer jag att fokusera på det som faktiskt är bra. Här finns väl inga nya moderata tankar direkt men bra förslag fortfarande som jag hoppas att vi kommer att fokusera på.

Exempel på bra förslag i plattformen:

Införa ytterligare jobbskatteavdrag så att de som tjänar minst kan försörja sig på sina löner.

Se över sjuklönesystemet för gravida arbetstagare i syfte att flytta en del av den ekonomiska risken för karensdagar vid sjukskrivning för havandeskapsbesvär från arbetsgivare

Att välfärdssektorn ska inrymma fler arbetsgivare så att de som arbetar där har möjlighet att välja och söka sig till den som erbjuder bäst anställningsvillkor.

Förbättra möjligheterna att starta företag inom vård-, skol- och omsorgssektorn där många kvinnor har stor yrkeskompetens.

Processreglerna bör utformas så att rättegångar i vårdnadstvister tydligt fokuserar på barnets bästa och samförståndslösningar i stället för att förstärka föräldrarnas konflikt.

Om vi ger fler männiksor möjlighet att starta företag inom det offentliga sektorn kommer vi med stor sannolikhet att få fler kvinnliga företagare samtidigt som detta medför en mångafald av arbetsgivare inom offentlig sektor. Detta tror jag är nyckeln till flera problem som en ineffektiv offentlig sektor och dåligt utnyttjade skattepengar samt att vi har för få företagare. Släpp den offentliga sektorn fri och vi kommer att få en betydligt bättre arbetssituation för många kvinnor.

Faktum kvarstår dock att plattformen innehåller många dåliga och rent av korkade förslag. Jag ser det dock som min och många andra moderaters uppgift, som är av samma åsikt som mig, att argumentera och aktivt arbeta för att dessa förslag inte kommer med i valplattformen.

22 januari 2010

Ettan kom, tvåan kom, trean kom.... och nu kommer fyran!

Med det fjärde steget i jobbskatteavdraget som syns på lönen under vecka 4 får låg- och medelinkomsttagare sammanlagt 13 månadslöner under 2010, säger Anna Tenje (m)

Jobbskatteavdraget är grunden i vår politik för att få fler i arbete. Det är väldigt glädjande att låg- och medelinkomsttagare nu med det fjärde steget i jobbskatteavdraget som märks i lönekuvertet under vecka 4 får skattesänkningar som underlättar deras vardag betydligt. Sammanlagt under 2010 betyder jobbskatteavdragets fjärde steg en 13:e månadslön. Det är bra att de som mest behöver det får ett extra tillskott i hushållskassan, menar AnnaTenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg

Med partiledardebatten i onsdags höjs nu temperaturen, det märks att det är valår. Intresset stiger bland väljarna och det är av vikt att de både kan ta del av det som skett under mandatperioden men framförallt vad vi vill med Sverige. Jobbskatteavdraget är en historisk och klart kännbar skattesänkning för alla som arbetar, och allra mest för de med minst marginaler. Det vill vi bygga vidare på under nästa mandatperiod.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Mona Sahlin är vår bästa valarbetare

Jag brukar sällan uppskatta och lovorda journalister och då särskilt inte journalister på Svt, men den intervju med Mona Sahlin som gjordes i Godmorgon Sverige nyligen måste bara ses. Det är inte bara Mona som är dålig utan även frågorna som är ovanligt bra och skarpa. Detta bådar riktigt bra inför valet i höst. Den som är osäker på vilket parti som han/hon ska rösta på i höst borde defenitivt se klippet. Mons sahlin är utan tvekan alliansens bästa valarbetare.


http://svtplay.se/t/102830/gomorron_sverige

Svart på vitt om ungdomasarbetslösheten!

Äntligen så får vi nu korrekta siffror på ungdomsarbetslösheten och det är som väntat betydligt lägre än det påstås av framförallt socialdemokrater. Förstår inte de inte vad de utsätter unga männiksor för med sin skrämselpropaganda? Framtidstron måste vara i botten för många unga som lyssnat på S. Risken finns att ungdomar ger upp innan de börjat söka jobb om den dystra ryktesspridningen fortsätter. Jag tycker att socialdemokraterna borde ta ett större ansvar för dagens ungdomar. Framtiden ser snarare ljus ut. Företagen är på uppgång och det finns gott om olika utbildningsalternativ som passar både den som är skiltrött eller vill satsa på den högre utbildningen.

Ungdomsarbetslösheten är alltså mycket lägre än det hela tiden påstås anledningen till detta är att de flesta är studenter. När arbetslösheten bland 15-24-åringar ska mätas försvinner 48 procent direkt ur beräkningsunderlaget eftersom de pluggar och inte vill ha något jobb. Av dem som blir kvar har de flesta hittat jobb. 25 procent säger att de vill ha jobb, men många av dem är heltidsstuderande som söker helgjobb. Endast tio procent är arbetslösa på riktigt.

Så mitt råd till alla unga är att inte lyssna på sossar som målar hela världen grå utan köra ert race och förverkliga era drömmar!

Kvotering - över min döda kropp

Vår kära partistyrelse har antagit en jämställdhetspolitisk plattform. Per Schlingmann presenterade förslaget i Veckans Affärer igår. Känns inte helt bra och jag tror inte att en Actimel hjälper. Uppenbarligen tycker vi numera att kvotering är ett bra sätt att få lika många män som kvinnor på chefsposter och i bolagsstyrelser. Tjena!

Jag tycker givetvis att det är bra att kvinnor och män kan konkurrera på lika villkor, men det är kompetensen som ska styra och vara det avgörande - aldrig könet. Jag tycker att det är tragiskt att moderaterna nu viker sig för populismen och inte håller fast vid sina principer. Kvotering kommer aldrig lösa de problem som finns. När ska vi lära oss att det inte är sådana här saker som vi politiker ska gå in ch lagstifta om, det blir helt enkelt kontraproduktivt för de driftiga, duktiga kvinnor som verkligen kämpat sig till toppen.

Partistyrelsen säger följande:

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har hälften av alla statliga toppjobb gått till kvinnor. Det är en förändring som beror på Alliansregeringens reformering av utnämningspolitiken. Kompetenta kvinnor som tidigare inte kunnat konkurrera på samma villkor som män har kommit in i rekryteringsprocessen. Det är ett bevis på att öppna processer gynnar kvinnor. Näringslivet och dess valberedningar borde inse detta och följa Alliansregeringens exempel. Även styrelserna i de statliga bolagen har en jämn könsfördelning. Klart sämre är könsfördelningen i de kommunala bolagens styrelser. Det har vi politiker ansvaret för att förändra. Allra sämst ställt är det i börsbolagens styrelser.

Då är min fråga... Har vi tillämpat kvotering under hela mandatperioden (utan att säga att vi faktiskt är för en kvotering) och inte gått på kompetens, eller om så inte är fallet, om man lyckas att rekrytera så många kvinnor utan kvotering i det offentliga varför ska vi då tvinga det privata att tillämpa kvotering? Låt tiden ha sin gång, debattera frågan och lyft fram goda exempel - det är nog en betydligt bättre strategi. Tvång har aldrig varit min grej och brukade inte uppskattas av moderaterna heller.

I korthet vill Moderaterna med det nya förslaget:

- Förändra utnämningsprocessen av styrelserepresentanter i de kommunala bolagen i syfte att skapa jämn könsfördelning.

- Att börsbolagen ska kompetensredovisa både styrelse, valberedningar och högre chefspositioner i sina årsredovisningar för att bättre belysa skillnaden mellan antalet kvinnor och män i ledande positioner och motivera till förändring.

Vad är nästa steg...? Ska vi föreslå en kvoterad föräldrarförsäkringen också? Då vet i alla fall jag vad mitt nästa steg är.

18 januari 2010

Ny utredning om gårdsförsäljning är välkommet

Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Regeringens beslut om ny utredning om gårdsförsäljning är välkommet, säger Anna Tenje (m)

- Att gårdsförsäljning ska utredas på nytt från ett EU-rättsligt perspektiv är glädjande. Regeringen betonar att det är viktigt att gårdsförsäljning är förenligt med detaljhandelsmonopolet och samtidigt att exemplet från Finland visar att den småskaliga produktion som gårdsförsäljningen där utgör inte är ett hot ur folkhälsoperspektiv. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att regeringen idag överlämnat en lagrådsremiss om ny alkohollagstiftning och beslutat att utreda frågan om gårdsförsäljning på nytt.

- Under mandatperioden har jag lämnat in flera motioner om att tillåta just gårdsförsäljning. Flertalet remissinstanser har under den första utredningen uttalat sitt stöd för att tillåta gårdsförsäljning och visat på många positiva aspekter såsom landsbygdens utveckling, lokal turism, utveckling av livsmedelsproduktionen och ökat småföretagande. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har också tagit fram en rapport som understryker att EG-rättsliga skäl inte torde hindra Sverige att införa gårdsförsäljning. Det är därför glädjande att frågan om gårdsförsäljning nu utreds grundligt och att fler faktorer tas upp.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se