22 februari 2010

Svar på (S) artikel om sjukförsäkringarna

I dagens Smålänning svarar jag Tomas Eneroth, Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal på deras artikel om sjukförsäkringen.

Länets 3 (S)-ledamöter skriver att de rödgröna nu enats om hur sjukförsäkringen ska utformas om de vinner valet i höst… men vad är det egentligen som de har enats om? Synar man det rödgrönas alternativ finner man snabbt att det mest konkreta med skissen är att en stor och lång utredning ska tillsättas. Är det utredningen som de tre vänsterpartierna är överrens om? Inte hur, när och varför sjukförsäkringen ska förändras utan att den ska förändras. Jag noterar även att ingen från V eller MP finns med som undertecknare av (S) artikeln från i tisdags. Jag tolkar det därmed som att det snarare är (S) åsikter och önskemål som är nedtecknade än de rödgrönas.

S-ledamöterna använder sig av en välanvänd debatteknik – skrämselpropaganda. Att spela med sjuka människors oro och rädsla är numera uppenbarligen vardagsmat för (S) men något som jag börjar bli uppriktigt trött på. Så en gång för alla vill jag bara slå fast att vi inte tvingar svårt cancersjuka att söka arbete, det finns ingen stupstock, vi piskar inte handikappade och vi äter inte små barn.
Vi har varit tydliga med från början att vi vill satsa på tidiga insatser där den sjukskrivne blir synliggjord och får verklig hjälp. Ingen som idag är sjukskriven kommer att lämnas åt sitt eget öde utan istället erbjuds aktivt stöd och ersättning. Vid årsskiftet startade den största satsningen på arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts där varje persons förutsättningar och behov av stöd utreds. Vi bygger en bro från sjukförsäkringen till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och vidare tillbaka till arbetslivet.

En förändring av sjukförsäkringssystemet var nödvändig för att ge sjuka människor stöd, hjälp och rehabilitering och för att de som kan få tillbaka arbetsförmågan ska få hjälp med just detta. Socialdemokraterna har dessutom accepterat stora delar av reformen av sjukförsäkringen – har ni berättat det för väljarna?

Vad har då rödgröna skissat på? De säger sig vara emot regeringens tidsgränser, men i det egna förslaget inför man själva en första prövning redan efter 6 månader där sedan de som bedöms kunna arbeta också ska göra det. Vidare uttalar de att man vill återställa ersättningsnivåerna – något som man helt saknar finansiering för. De anser dessutom att man ska kunna vara sjukskriven hur länge som helst – något som rimmar illa med det faktum att man ändå ska kunna neka människor sjukpenning om de bedöms ha arbetsförmåga. Slutsatsen är alltså att det sättas upp nya tidsgränser och att arbetsförmågan ska prövas.

Hur ska ni ha det? (S)talar med kluven tunga och är allt annat än ärliga mot väljarna. De röstar på ett sätt i riksdagen, skissar på nya tidsgränser och bedömningar tillsammans med de rödgröna men säger sedan en helt annan sak till väljarna.

Sanningen är den att vi under den förra (S) regeringen hade världens friskaste befolkning men samtidigt blev världens mest sjukskrivna och förtidspensionerade folk. Vad är det som säger att vi inte kommer att hamna där igen om (S) vinner valet i höst och får genomföra sin skiss. Kanske kommer vi återigen få se prov på hur man använder sjukförsäkringen som verktyg för att gömma undan arbetslösa.

Men (S) får gärna skälla hur mycket de vill. En färsk rapport från ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) visar att fler återvänder i arbete och att prövningen som görs efter 6 månader har en positiv effekt för att människor ska få hjälp till rehabilitering och ett friskare liv. Jämfört med 2006 är 100 000 färre sjukskrivna nu och 50 000 färre är förtidspensionerade. Bara i Kronoberg minskade sjukskrivningarna med 26,5 % under de första nio månaderna 2009 jämfört med året innan. Vi hjälper sjukskrivna att bli friska så att de kan återvända till ett aktivt liv och känna meningsfullhet och värdighet i vardagen – det är alla människor värda.

Anna Tenje (M)
riksdagsledamot Kronoberg

SJ, regeringen eller de högre makterna...

För första gången anser jag att SJ får oförtjänat mycket dålig kritik. Visst många tåg står stilla, visst övriga tåg är försenade och chansen att komma fram i tid är minimal. Men vem kan vara förvånad? Det har snöat i snitt 30 cm bara i helgen och det är 15 minus ute. Man behöver ju knappast vara Einsteins lillebror för att räkna ut att detta innebär problem i trafiken i allmänhet och i kollektivtrafiken i synnerhet. Jag tycker inte att det är särskilt allvarligt, problemen är ju övergående. Snön kommer sluta falla och SJ och banverkets personal kommer antagligen att komma ikapp inom kort. Visst borde SJ informera mera och oftare om avgångar som är försenade eller är inställda men jag tycker att ansvaret även måste ligga på oss som ska ut och resa. Kanske kan man inte räkna med att allt fungerar som det ska under dessa väderförhållanden. Men jag tycker knappast att det är SJ:s fel, de gör nog vad de kan i detta läge.

Sedan kan man ju verkligen undra om det är hela världen att man kommer försent eller inte kan komma fram alls till sitt arbete idag om man är pendlare? Vilken arbetsgivare kommer att vända detta mot den anställde, vilken arbetsgivare kommer att göra avdrag på lönen för att man inte kom i tid en dag som denna? Och skulle någon mot förmodan råka riktigt illa på grund av detta hade man nog problem på arbetsplatsen redan innan samt borde se sig om efter ett annat jobb med en bättre arbetsgivare.

Nu har arga röster även riktat sig mot regeringen. Uppenbarligen är det regeringens fel att tågen inte rullar som de ska. Förstod inte riktigt vad kritiken bestod i men antagligen måste det handla om att regeringen borde ha en större beredskap för situationer som dessa. (För mig veterligen är det ingen i regeringen som är tågförare eller banarbetare) Större beredskap för snö och kyla kanske man kan önska. Samtidigt ska vi då vara medvetna om vad det kostar att ha beredskap för att klara av alla möjliga tänkbara situationer vid alla tänkbara tillfällen.

Vid katastrofen i Thailand skulle vi ha större beredskap för att snabbt kunna ta hem våra skadade svenskar samt snabbt kunna skicka ner hjälp, vid "krigssituationen" i Libanon skulle vi ha ökad beredskap att ta hem svenskar som befann sig i fara, vid stormen Gudrun skulle vi ha ökad beredskap både vad gällde att ta hand om nödställda och fixa elen samt röja skog mmm mm. Vissa situationer är allvarligare än andra och vi måste hela tiden prioritera, i det här fallet anser jag nog att den budget som SJ och banverket har ska användas i första hand. Regeringen har dessutom tillfört SJ och banverket stora resurser under mandatperioden för att förbättra punktligheten och servicen.

Jag tycker därför inte att vi bör gnälla på varken SJ eller regeringen i det här fallet utan snarare vända oss till de högra makterna om vi har behov av att få utlopp för vår ilska.

18 februari 2010

Få kvinnliga företagare i länet - vad göra?

Företagarna har nyligen presenterat en rapport som visar att det finns färre kvinnliga företagare i Kronobergs län än i övriga riket. Det är väl kanske inte så konstigt med tanke på vilken sorts företag som vi har i vårt län (många företag inom tillverkningsindustrin) men det finns ändå många saker vi kan göra för att öka det kvinnliga företagandet. Jag tycker att vi borde satsa mer på att frigöra den offentliga sektorn. Tillåta fler kvinnor inom den offentliga sektorn att starta eget och därmed öka både mångfald och valfrihet. Många kvinnor i den offentliga sektorn har ett enormt stort kunnande och är fyllda av idéer om att utveckla och förbättra sin verksamhet. Ge dem möjlighet att förverkliga sina drömmar och bidra med en bättre kvalité och service i välfärden. Jag tycker även att vi borde prata mer om RUT avdraget och vilka fantastiska möjligheter som det ger kvinnor som är intresserade av eget företagande. Enligt en rapport från Företagarna har införandet av ROT- och RUT- avdragen överträffat alla förväntningar och varit positivt för både ekonomin och sysselsättningen. Beräkningar visar att upp till 35 000 nya jobb har skapats i och med avdragen. Många som tidigare jobbade svart eller stod utanför arbetsmarknaden har nu tagit sig från utanförskap till arbete. Vad som är extra glädjande är att det är framförallt lågutbildade kvinnor och invandrare som gynnats av de nya jobben. Det är därför både besynnerligt och tråkigt att den jobbfientliga oppositionen vill avskaffa dessa avdrag.

Större lyft än väntat

Idag fattade regeringen beslut om möjlighet till ekonomiskt stöd för dem som anordnar platser inom insatsen lyft. Detta innebär att Arbetsförmedlingen nu ges möjlighet att ge de olika anordnarna av lyftplatser ersättning för handledarstöd i samband med lyft. Lyft är en ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet som regeringen införde i år för att ytterligare förstärka arbetsmarknadspolitiken. Även ideella föreningar; stiftelser med mera kan anordna lyftplatser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att personer som saknar arbete aktiveras och samtidigt upprätthåller kontakt med arbetsmarknaden.

Det blir alltså helt enkelt fler platser.Anledningen till detta är att har visat sig att den rådande konjukturen kräver fler insatser som förhindrar att människor står utan arbete under en lång tid. Vi måste motverka att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Därför gör vi denna förstärkning av insatsen lyft.

Slopad taxering sparar 100 miljoner åt staten

Även jag gillar det faktum att vi nu på allvar snackar om att avskaffa fastighetstaxeringen. Sossarna gillar dock givetvis inte detta då de planerar både det ena och det andra om de skulle komma till makten framöver. Att avskaffa fastighetstaxeringen gör det svårare att återinföra det gamla och djupt orättvisa systemet för fastighetsskatt. Om sossarna mot förmodan skulle komma till makten igen är det därför viktigt att göra det så svårt som möjligt för dem att införa denna orättvisa skatt igen. Dessutom skulle skattebetalarna spara ungefär 100 miljoner kronor om året vid ett avskaffande i personal- och konsultkostnader vilket i sig är riktigt bra. Skattebetalarnas förening har tagit fram en rapport på ämnet som jag rekommenderar varmt.

Jag välkomnar även en valrörelse som handlar om just detta. Kan bli riktigt kul att möta väljarna med vårt budskap kontra sossarnas. Ännu en skatt som de alltså vill höja för vanligt folk till förmån för höja ersättningsnivåer i bidragssystemen. Kul debatt!

http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?fileticket=%2fskhPF49MWk%3d&tabid=37

17 februari 2010

Shopping stärker de offentliga finanserna

Anders Borg presenterade idag en ännu starkare prognos för de offentliga finanserna. Detta är oerhört glädjande. Bedömningen visar att det finansiella sparandet - skillnaderna mellan inkomster och utgifter - uppvisar balans redan 2012 och ett överskott 2013. Vi har nu alltså ett visst utrymme att förstärka krispolitiken ytterligare. Anders Borg kommer att fortsätta fokusera på att förstärka jobbpolitiken och mildra effekterna av krisen bland dem som påverkats mest.

Anledningen till att prognosen förbättrats är att arbetsmarknad är starkare och att hushållen är mer positiva och har ökat sin konsumtion i större utsträckning än väntat. Shopping är positivt på många olika sätt och något som jag gillar=) Konsekvensen av detta för staten blir att utgifterna minskar och intäkterna ökar. Något som Anders Borg gillar=)

Miljöministern svarar på min fråga

Miljöministern har nu svarat på min fråga angående Sveriges tolkning av avfallsdirektivet. Tyvärr verkar det inte som Andreas Carlgren är villig att agera i frågan utan hoppas att berörda myndigheter ska lösa frågan på ett bra sätt. Tycker att det är synd då snön även i framtiden kommer att ställa till enorma problem för våra städer och invånare. Många äldre har i princip inte kunnat gå utanför dörren på flera veckor, mammor/pappor med barnvagnar kämpar för sitt liv och cyklister riskerar sitt liv varje dag. Alla dessa problem hade givetvis inte lösts på en gång bara genom att omtolka avfallsdirektivet men det hade underlättat situationen något.

Nedan finner ni svaret från Andreas i sin helhet...


Svar på fråga 2009/10:484 av Anna Tenje (M) Sveriges tolkning av Avfallsdirektivet

Anna Tenje har frågat mig vad jag har för avsikt att göra för att inte Sverige som enda medlemsstat i EU ska räkna snö som avfall och därmed riskera att viktiga samhällsfunktioner slås ut.

Inledningsvis vill jag understryka att det är mycket viktigt att snö kan tas om hand på ett sätt som är bra ur miljösynpunkt och som samtidigt ger god framkomlighet och säkerhet.
EU:s regelverk på avfallsområdet är i alla nödvändiga delar genomfört i svenska regler. Av detta för EU gemensamma regelverk framgår att med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Tolkningen av vad som ska betraktas som avfall görs i detta fall av våra myndigheter.

Naturvårdsverket, som är tillsynsvägledande myndighet när det gäller avfallsfrågor, har bedömt att snö som samlas ihop från gator och torg normalt innehåller föroreningar, till exempel salter och organiska föreningar, från framför allt trafik. Naturvårdsverkets anser därutöver att förorenad snö omfattas av avfallsdefinitionen eftersom den som ska dumpa snö har en s.k. ”kvittblivningsavsikt”, dvs. avsikten är att göra sig av med snön.

På vilket sätt snö kan hanteras avgörs i varje enskilt fall av den ansvariga myndigheter. Dumpning av avfall i vatten är generellt inte tillåtet. Dispens från förbudet kan ges av Naturvårdsverket eller miljödomstolen för tippning av snö i vattenområde. Vid dumpning av snö i vatten är det vanligen kommunen som är tillsynsmyndighet.

Jag är övertygad om att våra tillsynsmyndigheter hanterar denna fråga på ett sätt som tillgodoser alla berörda intressen och finner ingen annan anledning att vidta några särskilda åtgärder.

Stockholm den 17 februari 2010Andreas Carlgren

11 februari 2010

Har du fått ett samtal av Anders Borg...?

I så fall är det väl bara att gratulera. Finansminister Anders Borg har nämligen ringt upp och tackat några av Sveriges rikaste personer för att de betalar så mycket skatt. Ett väldigt bra intiativ av Borg måste jag säga. Jag tycker dessutom att det var ganska roligt gjort, tror inte att Tomas Östros eller Lars Ohly hade kommit på tanken ens.

Anders Borg har dock insett vikten av att sveriges rikaste personer behåller pengarna i Sverige och inte flyttar dem utomlands trots skyhöga skatter. Deras kapital behövs inte minst när det gäller nya investeringar i företag och produkter. Därför tog vi bort förmögenhetsskatten. Jag hoppas dock att Anders jobbar lika hårt på att sänka inkomstskatten för både dem och oss andra ytterligare.

Slutsatsen är att om du är jäkligt rik så får du inte mer välfärd eller bättre service för dina skattepengar men du kan få ett samtal av finansministern. Inte helt illa=)

08 februari 2010

Vice ordförande för Ronald Reagan sällskapet

Jag kan numera stolt titulera mig som vice ordförande för Ronald Reagan sällskapet=) I lördags, på Ronald Reagans födelsedag, bildades sällskapet i Stockholm. Syftet är främst att driva en webbsida, ordna seminarier och sprida information och litteratur om Ronald Reagan. För mig kändes det naturligt att tacka JA till frågan om jag ville ingå i detta sällskap. Ronald Reagan har varit en betydelsefull politisk förebild för mig och jag beundrar många av hans bedrifter. Reagan var en fantastisk talare och en enormt framgångsrik president som genom sin insatser bidrag till kalla krigets slut. Han har bidragit till en friare värld och var övertygad om att en ensam man eller kvinna verkligen kunde göra skillnad, vilket också var hans motto.

"Ronald Reagan had a higher claim than any other leader to have won the Cold War for liberty and he did it without a shot being fired."
M.Thatcher

Riksdagsledamot
Anna Tenje
070-572 39 00

Anna Tenje vald till Vice Ordförande för Ronald Reagan-sällskap

På den avlidne presidenten Ronald Reagans födelsedag den 6 februari bildades i Stockholm Svenska Ronald Reagan-sällskapet. Bland de invalda i styrelsen märks bland andra riksdagsledamoten Anna Tenje från Kronoberg.

- Syftet med sällskapet är att hålla minnet vid liv av en de främsta presidenterna i USA:s historia. Ronald Reagans insatser har varit helt avgörande för den fria världen, säger riksdagsledamot Anna Tenje.

Sällskapet leds av Tenjes riksdagskollega Rolf K Nilsson från Gotland, och ingående i styrelsen är även riksdagsledamoten Christian Holm från Värmland.

05 februari 2010

Idag är en stor dag för Växjö och Kronoberg

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Riksdagsledamöterna Anna Tenje (M) och Katarina Brännström (M) gläds över Linnéuniversitetets invigning

- Idag en stor dag för Växjö, för Kronoberg och för Kalmar! Jag är övertygad om att Linnéuniversitetet kommer att vara en viktig tillväxtmotor i vår region och medföra många nya positiva effekter. Fokus är inställt på kunskap, nytänkande och forskning i nära samverkan med samhälle och näringsliv. Det tycker jag är väldigt bra, det är viktigt att länken mellan näringsliv och universitet är stark – det gynnar utvecklingen inom både kunskap och forskning men framförallt för företagen.

Det sa Anna Tenje (M), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att Linnéuniversitet invigs i idag. Linnéuniversitetet är resultatet av sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

- Regeringen har uttalat att samverkan mellan lärosäten och skapande av större universitet är positivt för en förbättrad kvalitet i utbildning och forskning, universitetets attraktionskraft och en effektivare verksamhet. I höstas rankades Linnéuniversitet som åttonde bästa lärosäte i Sverige av Handelskammaren, det visar på en hög kunskaps- och ambitionsnivå redan sedan tidigare – när invigningen nu sker fortsätter denna utveckling. Kronoberg och Växjös attraktionskraft kommer att gynnas av Linneuniversitetet, avslutar Katarina Brännström (M)

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Smålandsposten nappade på mitt inlägg om folkhälsa

I dagens tidning skrev Smålandsposten om mitt inlägg om folkhälsoarbetet i landstinget Kronoberg. Tyvärr verkar det inte som om några beslut kommer att ändras men jag hoppas ändå att det är några läsare som fått upp ögonen för att detta egentligen inte är ett moderat påfund och att vi rent principiellt inte gillar denna typen av politisk klåfingrighet.

Sedan kan jag väl erkänna att min rubrik var en aning magstark. Det finns dock få saker som får mig att bli så upprörd som när politiker anser sig veta vad som är bäst för de "stackas medborgarna" som inte vet sitt eget bästa och knappt kan ta hand om sig själva och att de genom förbud försöker uppnå sin vilja.

Läs gärna artikeln på Smålandspostens hemsida, den är underhållande oavsett vilken åsikt man må ha.

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/(1760401).gm

04 februari 2010

Folkhälsofascism!

Pressbyråkiosken på lasarettet i Växjö får inte sälja varken cigaretter eller snus längre. Detta är folkhälsofascism när det är som värst. Jag blir upprörd av två anledningar egentligen. För det första och kanske det mest självklara så anser inte jag att politiker ska lägga sig i vad folk väljer att stoppa under läppen eller inhalera. För det andra så tycker jag att det är oroväckande att ett borgerligt styrt landsting slår undan fötterna på en företagare på detta sätt. Hur ska de kunna bedriva sin verksamhet i framtiden när de inte får bestämma över sitt eget sortiment?

Man kan ju fråga sig vad nästa steg blir. Mig veterligen har kiosken spel & dobbel, är det verkligen något som landstinget Kronoberg borde erbjuda sina patienter och personal. Spelmissbruket är ju ett stort probelm, eller? Kiosken säljer även mängder av godis och andra onyttigheter. Hjärt och kärl sjukdomar pga fettma och konsumtion av onyttig mat är ju ett betydligt större problem idag än vad exempelvis snuset någonsin har åstadkommit. Borde man förbjuda försäljning av detta också? Var går gränsen för vad man kan förbjuda som politiker i folkhälsans namn.

Jag tycker ju givetvis att det är bra om personal och patienter röker så lite som möjligt. Det är ju uppenbarligen inte särskilt nyttigt men det är inte vårt beslut som politiker att bestämma över. När det sedan gäller snusningen så skulle jag vilja se den forskningen som bevisar dess skadeinverkan som ger upphov till dessa långtgående beslut. Jag anser att det är betydligt bättre om folk snusar istället för att röka. Snus kan till och med vara ett bra sätt att sluta röka på i mina ögon och borde snarare uppmuntras av sjukvården till de patienter som vill men inte kan sluta röka på annat sätt.

Vad jag egentligen blir mest förbannad för är att detta händer i ett borgerligt styrt landsting. Moderaterna har tidigare varit emot dessa förslag och argumenterade sakligt och proncipiellt mot rök och snusförbudet på arbetstid som landstinget Kronoberg var först med att införa i landet för några år sedan. Vi har tidigare hållt den principiella fanan högt men nu fallerar den uppenbarligen. Högst beklagligt!


http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/oviss-framtid-for-lasarettskiosken(1758031).gm

En omtolkning av Avfallsdirektivet skulle lösa många problem för Växjö kommun

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se

Ulf Hedin (m)
Ordförande tekniska nämnden Växjö kommun
Tel. 0733687050
ulf.hedin@vaxjo.se

En omtolkning av Avfallsdirektivet skulle lösa många problem för Växjö kommun

- Det är orimligt att Sverige som enda EU-medlemsstat tolkar Avfallsdirektivet så att snö klassas som avfall. Denna tolkning får negativa konsekvenser för snöröjning och i längden för livsviktiga samhällsfunktioner. De flesta städer i Sverige upplever för tillfället en enorm frustration då de har enorma mängder snö som den inte har möjlighet att göra sig av med.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att hon idag torsdag 4/2 lämnar in en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren om Sveriges tolkning av Avfallsdirektivet och de negativa effekter detta får för snöröjningen och viktiga samhällsfunktioner.

- Inte heller i Växjö finns det plats för snömassorna som röjs bort av kommunen. Att snö klassas som avfall innebär stora extra kostnader för Växjö kommun. Om Sverige gjorde en omtolkning av Avfallsdirektivet i enlighet med övriga EU-länder skulle detta ha stor betydelse för Växjö kommun, både vad gäller ekonomi men framförallt beträffande framkomligheten för våra invånare, menar Ulf Hedin moderat ordförande i tekniska nämnden i Växjö kommun.

- Det är av stor vikt att snö kan forslas bort från bl a gator, torg och järnvägar så att samhället fungerar utan risker för säkerhet och framkomlighet. Snö bedöms inte innehålla kemikalier eller tungmetaller och tolkas heller inte som avfall i andra EU-medlemsstater. Det är därför angeläget att miljöministern agerar i denna fråga så att Sveriges tolkning inte ställer till problem för snöröjningen och därmed inte hotar övriga samhällsfunktioner, menar Anna Tenje

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

03 februari 2010

Jag röjer i snöfrågan

PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Riksdagsledamot Anna Tenje (M) frågar miljöministern vad han avser göra då Sverige som enda EU-medlemsstat tolkar Avfallsdirektivet så att snö klassas som avfall och därmed riskerar att snöröjning och viktiga samhällsfunktioner slås ut

-Det är orimligt att Sverige som enda EU-medlemsstat tolkar Avfallsdirektivet så att snö klassas som avfall. Denna tolkning får negativa konsekvenser för snöröjning och i längden för livsviktiga samhällsfunktioner. Stockholms stad t ex har nu enorma mängder snö som den inte har möjlighet att göra sig av med. Många andra städer runt om i riket befinner sig i liknande situationer.

Det sa Anna Tenje (m), riksdagsledamot från Kronoberg, med anledning av att hon idag torsdag 4/2 lämnar in en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren om Sveriges tolkning av Avfallsdirektivet och de negativa effekter detta får för snöröjningen och viktiga samhällsfunktioner.

- Det är av stor vikt att snö kan forslas bort från bl a gator, torg och järnvägar så att samhället fungerar utan risker för säkerhet och framkomlighet. Snö bedöms inte innehålla kemikalier eller tungmetaller och tolkas heller inte som avfall i andra EU-medlemsstater. Det är därför angeläget att miljöministern agerar i denna fråga så att Sveriges tolkning inte ställer till problem för snöröjningen och därmed inte hotar övriga samhällsfunktioner.

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

Fuskbygge utan bygglov

Igår presenterade vänsterkartellen sin bostadspolitik. Få tidningar har uppmärksammat deras förslag och det tycker jag inte är det minsta konstigt. Bidragsvänstern saknar helt och hållet visioner och nytänkande och föreslår gammelsocialistiska lösningar som går ut på att ge dyra subventioner till byggbranschen. Hela deras bostadspolitik är ett fuskbygge som utan tvekan kommer att krackelera och som vi skattebetalarna får betala notan för.

Många unga har idag ett stort problem att hitta en bostad. Det är därför viktigt att byggandet kommer igång på många platser i Sverige. Men det gör man inte bäst genom subventioner. Subventioner snedvrider konkurrensen och det har visat sig att de tidigare subventionerna som den förra S-regeringen införde antagligen har bidragit till att byggpriserna för lägenheter i Sverige ligger långt över snittet i Europa.

Istället för att riskera att skattebetalarnas pengar går rakt ner i byggbolagens fickor tycker jag att det är en bättre idé att fortsätta med att göra det möjligt för kommuner att ställa ut hyresgarantier för unga som har inkomst men ingen fast anställning. På så vis får många unga en möjlighet att flytta hemifrån.

Vi har dessutom infört kreditgarantier under byggtiden. Detta är en politik, som i motsats till subventioner, ökar möjligheterna till bostäder för unga. Dessutom för regeringen en konsekvent jobbpolitik som bland annat syftar till att ge unga arbete. Arbete är nämligen en förutsättning för att kunna skaffa sig ett eget boende.

Det borde förvisso inte uppröra någon nuförtiden men jag vill ändå nämna att vänsteroppositionen inte har någon finansiering av sina förslag. Jag hoppas innerligt att väljarna inte beviljar vänstern bygglov för detta fuskbygge. Sannolikheten att de har anlitat utländsk arbetskraft till sina byggen bedömer jag som liten.