29 april 2010

Moderaterna lyfter diskussionen om vad som är rättvisa

Vi i Moderaterna lyfter nu en viktig diskussion - nämligen den om vilken politik som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. I höstens val står två alternativ mot varandra och det har sällan varit så stora skilklnader mellan blockan. Synen på rättvisa är en tydlig skillnad. Vi har därför valt att titta lite närmare på oppositionens syn på rättvisa och vad det skulle innebära om de fick makten efter valet. I en rapport som presenterades idag beskriver vi 11 orättvisor med de rödgrönas politik som har koppling till rättvisa. Det handlar då givetsvis om jobben, skatterna och skolan och slutsatsen av de rödgrönas politk är följande:

En arbetsmarknad bara för några
Störst skattehöjningar för dem med lägst inkomster
En sämre start i livet för elever med större behov

Det handlar framförallt om att det med en rödgrön regering blir färre jobb och därigenom större klyftor. Det handlar även om att det blir större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden samt att stödet till sjukskrivna som är i behov av stöd och rehabilitering blir sämre. En annan poäng är att riksen är stor att jobb går förlorade eller skapar osäkra anställningsvillkor genom slopat RUT- och ROT-avdrag. Det blir också färre i arbete genom att en rödgrön politik ger sämre villkor för Sveriges entreprenörer.

Skattehöjningarna slår hårdast mot dem som redan har det sämst. Låginkomsttagare, invandrare och kvinnor får betala mest i höjd skatt samtidigt som människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta.

När det gäller skolan leder en rödgrön politik till att elever med störst behov får mindre stöd vilket i sin tur även leder till större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet.

För oss moderater är rättvisa en viktig värdering. Rättvisa är inte att alla alltid ska ha det exakt lika utan att skapa lika goda möjligheter för alla människor att leva det liv man vill. För att nå dit är flera saker viktiga. Allra viktigast är att föra en tydlig jobbpolitik. Genom att prioritera kraftfulla insatser för fler i arbete kan vi bekämpa de klyftor som uppstår när människor inte får möjligheten till ett eget arbete. Viktigt är också att se till att människor kan leva på sin lön och har goda möjligheter att bo och arbeta i hela Sverige. Skolan är helt avgörande för att skapa lika möjligheter mellan människor. För att ge alla elever en bra start i livet är det viktigt att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag så att ingen elev faller igenom.

28 april 2010

Höjd bensinskatt slår hårdast mot landsbygden

Vänsterpartierna presenterade idag ett gemensamt förslag om kraftigt höjda bensinskatter. Oppositionen vill se skattehöjningar på bensin med totalt 49öre. Förslaget skulle allvarligt försämra möjligheterna att bo på landsbygden. Skattehöjningen skulle slå hårt mot dem som behöver bilen – för att handla, skjutsa barnen eller för att ta sig till och från jobbet. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är en orättvis politik som ensidigt höjer skatter och riskerar jobb över hela Sverige. Tillsammans med förslaget om kilometerskatt och en återinförd förmögenhetsskatt slår man också rakt mot de entreprenörer och företagare som är avgörande för om vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Följden skulle bli sämre möjligheter att driva företag och färre nya jobb.

27 april 2010

Utfrågning av Statsministern på KU idag

Idag är det dags för statsministern att komma till oss i KU på utfrågning. Årets ärenden ligger ganska långt ifrån statsministern men det är ändå han som är ytterst ansvarig för regeringens hantering av dessa frågor. Dagens utfrågning handlar om regeringens hantering av Carneige, styrningen av Vattenfall och Apoteket samt hanteringen av förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.Det hela kommer att direktsändas i SVT Forum och via webb-tv.

Tisdag 27 april klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

25 april 2010

Studiebesök imorgon på Aqua Mera för att diskutera badmoms

PRESSINBJUDAN
Moderaterna i Riksdagen

Anna Tenje (m)
Riksdagsledamot Kronoberg
Tel. 0705723900
anna.tenje@riksdagen.se


Anna Tenje (M) och Benny Johanson (M) diskuterar momsvillkor för badhus på Växjö Simhall & Aqua Mera

Riksdagsledamoten Anna Tenje (M) lämnade under riksdagens motionsperiod i höstas in en motion om rättvis badmoms. I dagens läge betalar privata företag som driver ett badhus en sexprocentig moms medan kommunala badhus drivs momsfritt. Därför följer Anna Tenje (M) nu upp sin motion på plats, tillsammans med ordförande för Fritidsnämnden i Växjö, Benny Jonsson (M), på Växjö Simhall & Aqua Mera måndagen den 26 april.

- Momsreglerna snedvrider konkurrensen och skapar orättvisa villkor. Kunderna riskerar att gå miste om nya erbjudanden och upplevelser när dagens momsregler försvårar situationen för privata badhus. Dessutom skulle kommunerna kunna fokusera i större utsträckning på sin kärnverksamhet, inte minst viktigt nu i finanskrisens spår, genom att det öppnas upp för nya badhus i privat regi, säger Anna Tenje (M).

- Det ska bli mycket intressant att höra vad VD:n för Medley, Mattias Jonsson, som driver Växjö Simhall & Aqua Mera har att berätta om hur verksamheten fungerar och vad som kan bli bättre för politiskt håll, avslutar Anna Tenje (M).


Tid för Pressfika: kl 11.00
Plats: Växjö Simhall & Aqua Mera, Kampastigen 2, VÄXJÖ

Välkomna!

För mer information kontakta Anna Tenje 0705-723900 anna.tenje@riksdagen.se eller Anna Eriksson, Politisk sekreterare 08-786 5253, 0737-672060 anna.m.eriksson@riksdagen.se

21 april 2010

Ur askan i snön

Vädrets makter rår ingen över... Förvisso ganska skönt men samtdigt stressande till max. Att en vulkan på Island kunde påverka oss så mycket hade nog väldigt få människor kunskap om i förra veckan, vad snön ställer till med problem har dock de flesta svenskar fått erfara. Nu befinner jag mig i den bisarra situationen att vulkanens aska kanske hindrar mig från att flyga hem imorgon samtidigt som de varnar för snökaos i trafiken vilket kommer leda till att tågen inte rullar. Jag vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta eller helt enkelt bara konstatera att det inte finns något jag kan göra åt saken och lungt luta mig tillbaka och hoppas på det bästa. Jag drar dock slutsatsen att det kommer att bli så underbart skönt att inte behöva pendla fram och tillbaka till Stockholm nästa mandatperiod. Riksdagen i all ära men det är verkligen inte värt det!

19 april 2010

Dagens utfrågningar i KU

Idag hade vi 4 utfrågningar i KU. En alldeles för tuff dag egentligen då det är svårt att hålla koncentrationen uppe så länge. Hade behövt mer är 20 minuter på oss att äta och defenitivt mer kaffe mellan de olika utfrågningarna=)

På menyn idag hade vi först Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör i Apoteket Omstrukturering AB, med anledning av
Granskningsärende 24 som handlar om Regeringens styrning av Apoteket AB. En bra och mycket givande utfrågning. Hon var otroligt proffessionell och svarade på rappt och tydligt på frågorna. Ska blir intressant att följa upp med Hägglund imorgon.

Som nummer 2 på listan hade vi bjudit in Bo Lundgren, riksgäldsdirektör med anledning av Granskningsärende 2, Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB samt Granskningsärende 9 som handlar om
försäljningen av aktierna i Carnegie Investment Bank AB. Även BO Lundgren bjöd på en mycket givande utfrågning och skapade klarhet i många avseenden. Bo Lundgren var helt klart den som var mest road & nöjd över att ha bjudits in att svara på frågor till KU. Jag förstår honom dock då han hade en hel del viktig information att lägga fram som bäst lämpade sig muntligen.

Som 3:a hade vi bjudit in Dag Klackenberg, före detta styrelseordförande i Vattenfall AB för att svara på frågor när det gäller granskningsärende 17 & 25 som handlar om Regeringens styrning av Vattenfall. Detta ärende ansvarar jag för moderaternas räkning och jag var nöjd över de svar som Dag Klackenberg kunde ge mig. Även här ska det bli oerhört intressant att följa upp med frågor till näringsminster Maud Olofsson imorgon för att få svar på eventuella oklarheter.

Sist för dagen men långt ifrån minst hade vi kallat statsrådet Cristina Husmark Pehrsson. För ministerns del så handlade det om att svara på frågor som rör granskningsärende 29 vilket då handlar om Regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Tycker egentligen inte att vi hade behövt kalla statsrådet Husmark då vi tidigare hade fått väldigt bra svar skriftligen men å andra sidan kan det kanske aldrig skada att även få förklara saker och ting muntligen så att det inte råder några missförstånd.

Imorgon har vi som sagt ytterligare två utfrågningar på agendan. Då är det först näringsminster Maud Olofsson och sedan även socialminister Göran Hägglunds tur att grillas av KU. På torsdag är Odell kallad. Jag är med andra ord inte sysslolös den här veckan heller...

SJ tar revansch

Den här veckan blir tuff. Började dock bättre än väntat då jag faktiskt kunde ta mig till Stockholm, Isländska vulkaner till trots. Hade egentligen bara bokat flyg då jag skulle vara på plats i Stockholm tidigt. Då inga flyg gick från Växjö lyckades jag få åka med första tåget från Alvesta till Stockholm idag trots att jag inte hade någon biljett och att tåget var fullbokat. SJ visade sig vara oerhört samarbetsvilliga. Jag fick till och med frukost. Har en känsla av att de tar alla chanser de får för att få oss att glömma vinterns inte fullt så muntra händelser. Smart! Jag är dock snabb på att både glömma och att förlåta och är evigt tacksam för att jag fick följa med så att jag kunde delta i KU:s utfrågningar idag. Jag blev inte ens upprörd när vi rullade in på stationen 25 minuter sena.

14 april 2010

Idag debatteras pumplagen i kammaren...

tyvärr verkar det dock som om jag inte hinner vara med.

Jag skall dock diskutera frågan i Radio Jönköping efter voteringen klockan 16.00. Tror dock inte att ärendet hinner debatteras klart i kammaren innan voteringen vilket innebär att vi inte kommer besluta i ärendet förrän nästa vecka. Har jag tur innebär det också att jag kan vara med och säga några ord i debatten efter 16.00.

Att delta i debatten i kammaren hade verkligen varit roligt eftersom det betyder en hel del för mig. Frågan är helt klart en symbolfråga och utgången har jag verkligen kunnat påverka. Jag och Jan R Andersson motionerade om en översyn av pumplagen i höstas och detta har nu gått igenom i trafikutskottet. Något som måste ses som en personlig seger med tanke på att det bara är 0.2% av alla motioner som hörsammas. Jag ser det även som en seger för landsbygden.

Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi men för de hundratals mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora innebar pumplagen istället nedläggning. När macken lade ner försvann därmed många gånger den sista samlade servicepunkten på småorterna. Detta har inneburit ett oproportionerligt hårt slag för bland annat den småländska landsbygden.

Lyssna gärna på Radio Jönköping 16.15. Då är jag med=)

08 april 2010

Fler lärlingsjobb för ungdomar

Jag tycker att förslaget om att satsa på fler och bättre lärlingsanställningar för ungdomar är en utmärkt idé för att minska ungdomsarbetslösheten. Samtidigt som ungdomar får en meningsfull och bra utbildning som verkligen kan ge dem en bra plattform i livet och ett arbete slipper de också gå arbetslösa. Ett arbete är alltid bättre än att vara arbetslös. Jag håller med Jan Björklund helt och fullt då han säger att "Det är bättre att en 19-åring har en lärlingsanställning med låg lön, än att 19-åringen hoppar av skolan och går arbetslös med socialbidrag." Hoppas att dagens 19 åringar också tycker det.

Utredningen som presenterades igår föreslår bland annat att en särskild, tidsbegränsad anställningsform införs för elever i gymnasial lärlingsutbildning.
Det är arbetsgivaren som bestämmer om den enskilde lärlingen ska erbjudas den föreslagna anställningen. Anställningsformen ska finnas i en ny lag och anställningen bygger på att eleven och företaget lever upp till det utbildningskontrakt som tecknats mellan skola, arbetsplats och elev. Anställningen upphör när utbildningen är färdig eller om någon bryter utbildningskontraktet.

07 april 2010

Mer förmånligt att föda fler barn

Nu ska det bli mer förmånligt att föda fler barn... dvs flerbarnstillägget ska höjas. Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Det är väl bra...eller? Jag är lite osäker. Satsningen kostar våra skattebetalare 700miljoner kronor och jag frågar mig om det verkligen är rätt sätt att spendera pengarna på. Jag tycker redan att vi har ett otroligt förmånligt system med barnbidrag och flerbarnstillägg och ställer mig frågan om det är där vi verkligen borde lägga krutet.

För egen del anser jag att barnbidraget egentligen borde vara behovsprövat. Tjänar man exempelvis lika mycket pengar som jag och min man tillsammans behöver man inte ett barnbidrag. Det finns dock andra, ensamstående föräldrar, som kanske skulle behöva lite mer. Eller varför inte använda pengarna till att sänka skatten istället, på så vis skulle inte miljontals kronor förloras i transföreringssystem.

Visst vore det bra om det föddes fler barn i Sverige. Jag tror dock inte riktigt att det har att göra med om flerbarnstillägget höjs med 50 eller 100 kr. Eller jag hoppas i alla fall inte det. Då tror jag dels att man skaffar barn av fel anledning samt att man kanske lever lite väl mycket på marginalen.

Men nu är det i alla fall en överrenskommelse i Alliansen och då får jag väl köpa förslaget. Man behöver ju inte gilla allt...

Årets första offentliga utfrågning i KU

Imorgon har vi vår första offentliga utfrågning i KU. Första man till rakning är advokaten Rolf Åbjörnsson med anledning av två granskningsärenden som rör regeringen hantering av Carnegieaffären. I de båda aktuella ärendena är det statsrådet Mats Odell som är KU-anmäld. I de flesta fall behöver vi inte kalla någon till utfrågning utan det räcker med den information vi själva tar fram samt skriftliga frågor till statsrådsberedningen och berörda statsråd för att få den information vi behöver för att kunna ta ställning till en anmälan. I andra fall väljer vi att kalla ett enskilt statsråd för att svara på frågor offentligt. I dessa fall samt några andra väljer vi att även kalla civilister för att få mer kött på benen. Det handlar dock om en ren informationsinhämtning och absolut inte en fråga om att dessa personer ska stå tills svars inför KU. Vi granskar endast regeringen och dess statsråd.

Vet inte om utfrågning sänds i TV men det är troligt, i annat fall kan man ju alltid gå in på riksdagens hemsida och titta på webbtv eller komma till utfrågningen och se det hela live.

Torsdag 8 april klockan 9.00-10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

06 april 2010

Jag och Jan R Andersson i KLT

En seger för riksdagsmannen och moderatpolitikern Jan R Andersson och hans partikamrat Anna Tenje, när deras motion om att se över pumplagen gått igenom.
http://www.klt.nu/index.php?placid=26&parent=1&id=4984

KALMAR
Det blev en riktig seger för moderatpolitikerna Jan R Andersson och Anna Tenje då deras i höstas lagda motion om pumplagen nu kommer att ses över.

Alliansen i Trafikutskottet har nämligen föreslagit ett tillkännagivande där regeringen måste se över konsekvenserna av pumplagen för de mindre tankställena i glesbygden. Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi, men för de hundratals nedlagda mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora, har pumplagen istället inneburit nedläggning och försvunna servicepunkter för innevånarna.

- Nu har riksdagens trafikutskott utvärderat pumplagen och Alliansen har gemensamt kommit fram till att bristerna däri måste åtgärdas. Regeringen ska dessutom se över hur landets mest glesa områden ges ett rimlig utbud av drivmedelsstaioner säger Jan R Andersson.

OMGÅENDE ÖVERSYN
Och det är bra att det sker en översyn av lagen omgående. Annars hade lagen och dess konsekvenser hotat många av de drivmedelsmackar som finns kvar på landsbygden, menar Anna Tenje.

- Att pumplagen ses över är större än en politisk seger för Anna och mig, även med tanke på att endast 0,2 procent av samtliga motioner bifalles årligen enligt Riksdagens utredningstjänst. Beslutet är nämligen oerhört viktigt, eftersom de gynnar särskilt de landsbygdsbor vars rättigheter vi kämpar för i riksdagen, säger Andersson.

ANN-HELÉNE THÖRNING

Pumplagen ses över - en seger för både landsbygden och ledamöterna Tenje och Andersson!

Alliansen i Trafikutskottet har nu föreslagit ett tillkännagivande där regeringen måste se över konsekvenserna av pumplagen för de mindre tankställena i glesbygden.
Under höstens allmänna motionsperiod yrkade de moderata ledamöterna Jan R Andersson och Anna Tenje på att se över pumplagen.

Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi men för de hundratals nedlagda mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora, innebar pumplagen istället nedläggning och med detta försvann därmed många gånger den sista samlade servicepunkten på småorterna, vilket har inneburit ett oproportionerligt hårt slag för bland annat den småländska och öländska landsbygden berättar Anna Tenje (M), riksdagsledamot från Kronobergs län.

- Nu har riksdagens trafikutskott utvärderat pumplagen och Alliansen har gemensamt kommit fram till att bristerna däri måste åtgärdas. Regeringen ska dessutom se över hur landets mest glesa områden ges ett rimligt utbud av drivmedelsstationer fortsätter Jan R Andersson (M), riksdagsledamot från Kalmar län.

- Det är bra att det sker en översyn av lagen omgående. Annars hade lagen och dess konsekvenser hotat många av de drivmedelsmackar som finns kvar på landsbygden, menar Tenje.

- Att pumplagen ses över är större än en politisk seger för Anna och mig, även med tanke på att endast 0,2% av samtliga motioner bifalles årligen enligt Riksdagens utredningstjänst. Beslutet är nämligen oerhört viktigt, samt gynnar särskilt de landsbygdsbor vars rättigheter vi kämpar för i riksdagen, avslutar Andersson.