30 augusti 2010

Vem tror du fixar jobben?

Jobbfrågan är helt klart den dominerande frågan i valrörelsen. Frågan handlar helt enkelt om vem som fixar jobben, vi eller socialdemokraterna. Det är uppenbart att de flesta har mest förtroende för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i det avseendet. Vilket inte alls är konstigt med tanke på att vi faktiskt har en politik som är beprövad och som faktiskt har gett resultat:

Vår jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna
2. Det ska löna sig att arbeta
3. Fler och växande företag
4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden
5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb

Mot vår jobbpolitik står socialdemokraternas bidragslinje och en mycket blek och kraftlös Mona Sahlin och Tomas Östros. Men ingenting är avgjort och det kommer att bli en mycket hård kamp. Kan knappast inte vänta längre....

27 augusti 2010

S är inaktuella i dubbel bemärkelse

Att socialdemokraternas politik är inaktuell, gammal och förlegad är ingen hemlighet. Jag har ett klistermärke från valrörelsen 1994 som säger följande: "Socialdemokraterna är som kräftor, röda och går baklänges!" Ett klistermärke som är lika aktuellt idag som då. Ser man till socialdemokraternas valaffischer i årets valrörelse blir deras bakåtsträvan tillbaka än mer tydlig. Deras affischer är gråa och trista, percis som på 50-talet innan färgtv:ns inträde. Alliansen är mer som färgtv=)

Idag visade det sig även att det inte bara är deras yta som är inaktuell utan även dess innehåll. En av deras om möjligt lite roligare valaffischer som handlar opm ungdomsarbetslösheten visade sig vara inaktuell redan efter 14 dagar. Det fick oss i moderaterna att ta fram en ny korrekt kampanjaffisch. Som gärna får bli inaktuell den också...

När socialdemokraterna den 12 augusti presenterade sina valaffischer byggde de på den arbetsmarknadsstatistik som då fanns tillgänglig. En av deras affischer bar rubriken ”466.000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in”.

Deras affisch byggde på den arbetsmarknadsstatistik som då var tillgänglig från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Men statistiken – och därmed socialdemokraternas valaffisch – är redan inaktuell. Igår kom ny statistik som visar att arbetsmarknaden förstärks och sysselsättningen ökar. Rätt siffra är nu 415.000, vilket innebär en minskning med 51.000 personer.

Därför presenterar vi idag en ny affisch som markerar detta. Den bifogas och kan användas exempelvis i valstugor för att visa på den starka utveckling vi nu ser på arbetsmarknaden, men också hur viktigt det är att uppgången vårdas med rätt politik. Vi är inte nöjda med arbetslösheten och vi kommer inte att ge upp. Tvärtom. Vi prioriterar jobben även under kommande mandatperiod. Den passar utmärkt att föra samtal kring för att belysa skillnaderna mellan vår offensiva politik för fler jobb och socialdemokraternas frånvaro av sådan.

Nya inneleken bland barnen

Många vill göra gällande att det går utför för dagens barn och ungdomar. Jag vill hävda det motsatta. För en liten stund sedan knackade det (bokstavligen)på min dörr. Jag öppnar och utanför står två söta 4 åringar, Filippa & Ida.

"Hej!, vi är moderaterna, några frågor?"

Filippa och Ida leker moderatleken, de knackar dörr och frågar om jag har några frågor. Uppenbarligen är detta nya inneleken hos grannen. Underbart! Jag fick nästan en tår i ögat och kände att hoppet tändes i mitt hjärta=). Skämt åtsido så är det dock riktigt roligt. Filippas mamma och pappa är också moderater och har knackat dörr med mig några kvällar den här veckan och det är på så vis som Filippa fått upp ögonen för leken. Jag hoppas dock att hon leker leken med många av hennes vänner och att det sprider sig på Växjös och Sveriges förskolor och skolor. Vem vet , kanske blir hoppa hage, dunkgömme, hoppa hopprep och ta helt utkonkurrerat och Fredrik Reinfeldt ersätter Hallo Kitty. Vem vet=)

Sahlin i pizzan historia?

Mona intervjuades i SVT partiledarutfrågning igår. Under denna intervju diskuterade hon RUT-avdraget och vad som skulle ske om man sänker skatten på olika
tjänstesektorer. Hon drar en minst sagt spännnade slutsats om vad som händer med pizzan om skatten sänks...

Sahlin menar att man inte kan ta bort skatt på en massa tjänstesektorer, då finns det ingen skatt kvar till slut och tillägger “om vi tar bort skatten på pizza då kommer fler att äta pizza”. Hoppsan!

Enligt denna princip kan man även dra slutsatsen att om man sänker skatten på arbete då kommer fler att arbeta eller om man sänker skatten på hushållsnära tjänster så kommer fler att köpa dessa tjänster.

Men vänta nu, det är ju precis det som skett. Sahlin har ju rätt! Tyvärr är det dock så att trots att Sahlin förstår hur det hela faktiskt fungerar så lär S aldrig sänka skatterna även om det bevisligen skulle innebära att fler arbetar, utnyttjar RUT-avdraget eller äter pizza.

Skatten ska vara hög för att den ska det!

24 augusti 2010

Nya förslag som stärker miljön

Vi i Alliansen värnar miljön på riktigt samtidigt som vi vill att det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden. Därför säger vi nej till både kilometerskatt och cockhöjd bensinskatt. Vi vill dock öka möjligheterna att köra bil så miljövänligt som möjligt och föreslår därför en ny supermiljöbilspremie som ligger med i vårt gemensamma valmanifest och som kommer att bli verklighet om vi vinner valet. Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil som släpper ut allra minst koldioxid kunna få en premie på 40 000 kronor. Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen kvar i fem år till.

3 frågor som kräver svar

De rödgröna har svårt att leverera svar på viktiga frågor. De saknar en jobbpolitik och hamnar genast i bidragsfällan. Nästa gång du träffar någon från vänsterpartierna tycker jag att du ska ställa följande frågor:

Hur blir jobben fler av att höja skatten för tre miljoner löntagare?

Hur blir det lättare för unga att få jobb genom att fördubbla kostnaderna för att ha unga anställda?

Hur blir det mer attraktivt att driva företag genom att avveckla RUT och ROT, införa kilometerskatt och stänga kärnkraften?

Hör gärna av dig om det kommer några intressanta svar...

Jobben jobben jobben och de äldre

Årets valrörelse handlar om jobben, jobben, jobben och de äldre. Inte så konstigt kanske. Jobben är helt klart den viktigaste frågan och när väl den frågan är löst känns det ganska naturligt att satsa på de äldre. Ytterligare skattesänkningar för pensionärerna och stora satsningar på vård och pmsprg för äldre är att vänta efter valet om vi vinner. Något som inte alls är en självklarhet om de rödgröna får bestämma. Det är uppenbart att Mona Sahlin helt har lämnat jobbfrågan i valrörelsen. De rödgröna klarar varken av att ta hem frågan i praktiken eller i retoriken. De har inte svaren på problemen och de har inte den rätta medicinen. Nu är det bara vi som pratar om jobben medan de rödgröna talar om bidragen.

Vår jobbpolitik består av flera viktiga delar: det ska löna sig att arbeta, förstärkt matchning, satsning på utbildning och bättre villkor för företagande och entreprenörskap. Idag innan lunch presenterar vi ytterligare satsningar så höll ögonen öppna...

16 augusti 2010

S människosyn gäller även vampyrer

I höstens val står 2 alternativ mot varandra, alliansen mot de rödgröna. Sänkta skatter mot höjda bidrag. För en vanlig väljare kan ibland vårt politiska snack bli en smula svårsmält och det kanske är svårt att se de stora skillnaderna partierna emellan. Mitt råd till väljarna är då att titta närmare på partiernas grundläggande människosyn, den är mycket talade och säger en hel del om partiets utgångspunkt och synsätt.

Är man mindre road av detta men ändå vill veta mer kan man annars lyssna till SR:s Brunchrapporten som de senaste dagarna anordnat utfrågningar av partiledarna, där de bl a konfronteras med ett ovanligt problem: vad göra om vampyrer och aliens dyker upp i samhället?

Partiledarna i Alliansen funderade över ”om aliens kan driva företag, vilka idéer har de (aliens) som vi kan ha nytta av?”, ”att det är viktigt att betona tolerans och det spännande med det gränsöverskridande” eller ”vilka fördelar innebär det med att ha vampyrer ibland oss?”.

Mona Sahlin (S) förespråkar istället statsbidrag för byggande av kryptor till vampyrer. Suck!Inte en tanke på människors (eller vampyrers i detta fall) egen drivkraft, vilja och egna idéer. Nej staten vet alltid bäst, och (S)-lösningen framför alla är bidrag – inte jobb eller företagande.

Det skrämmande i det här fallet är inte om det skulle visa sig att det finns vampyrer eller aliens ibland oss, utan snarare (S) människosyn.

Debatt om barnomsorgen i radio Kronoberg

Idag har jag haft en minst sagt hektiskt dag. Lämnande Måns på dagis för att sedan stå i valtugan några timmar tills det var dags för fotografering med allianstoppen i kommunen samt till mina egna affischer och foldrar. Efter lunch var det dags för debatt i Radio Kronoberg mot Mardin Edberg (s)om framtidens barnomsorg och socialdemokraternas senaste socialistförslag som paret Myrdal hade uppskattat. Kvällen spenderade jag på kretsstyrelsemöte och på kommunala gruppen.

För den som är intresserad kan ni lyssna på debatten på webben.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2090

13 augusti 2010

Barnomsorg efter barnens behov inte föräldrarnas bekvämlighet eller politikers vilja

Idag handlade dagen till stor del om barnomsorg. Jag hade inne en artikel i Smålandsposten som tar upp och kritiserar socialdemokraternas förslag om att arbetslösa föräldrar och föräldrarlediga ska ha rätt att ha sina barn på förskola 30 timmar i veckan till skillnad från dagens 15 timmar. Jag fick många trevliga reaktioner både i valstugan och på mailen hoch det verkar som om de flesta håller med mig. Hämtade sedan Måns (21 månader idag) på förskolan och upptäckte att han hade feber. Eftermiddagen innebar således en hel del ompysslande, lekande och kramande av sonen. Vilket var både mysigt och precis vad jag behövde efter en tuff vecka. Kvällen kommer därför innebära en hel del jobb.

Nedan finner ni artikeln:

Barnomsorgen ska vara till för barnen
Lobbyn i dag 07:34 | Uppdaterad i dag 12:43

När barnomsorgen byggdes ut för ett par decennier sedan var själva tanken i första hand att det skulle uppmuntra fler föräldrar att jobba, något som lyckades.

Sedan dess har förskolan förändrats för att mer handla om barnens behov och utveckling. En utveckling som är både sund och viktig. Barnomsorgen ska erbjuda kvalitet, valfrihet och jämlikhet. Under mandatperioden har alliansen därför infört en barnomsorgspeng för att föräldrarna ska kunna välja den pedagogiska verksamhet som bäst passar barnets behov. Det är självklart att föräldrarna vet bättre än samhället vad som passar just deras barn och familjens behov.
Det förslag som (S) nu går till val på som handlar om att alla föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa ska ha rätt att ha sina barn på förskolan i 30 timmar har jag svårt för att förstå. I dagsläget erbjuder alla kommuner minst 15 timmars förskola i veckan för dessa barn. Jag hänger egentligen inte upp mig på antalet timmar utan det är snarare synsättet och utgångspunkten som irriterar och skrämmer mig. Återigen verkar det handla om föräldrarnas behov och bekvämlighet snarare än barnens intressen och utveckling.
Jag häpnar när jag hör hur Mona Sahlin (S) resonerar: ”15 timmar är otillräcklig avlastning”, istället ska alla kommuner tvingas erbjuda 30 timmars förskola till alla barn. AVLASTNING!? Är förskolan till för barnen eller för föräldrarnas ”avlastning”? Vad menar socialdemokraterna egentligen?
Inte nog med att (S) betraktar förskolan som en avlastningsplats och inte en plats där barnens utveckling står i centrum, förslaget luktar dessutom valfläsk lång väg. Mona Sahlin (S) lovar en halv miljard till sin 30-timmarsförskola. Men det räcker inte på långa vägar för nya lokaler, fler förskollärare, kompetensutveckling etc. Införs 30-timmarstvånget skulle barngruppernas storlek öka radikalt och antalet förskolelärare och barnskötare per barngrupp minska dramatiskt. Kvaliteten i förskolan skulle sjunka som en sten. (S)-förslaget ignorerar kvaliteten i förskolan och saknar dessutom finansiering.
I grunden tror jag att det här förslaget handlar om att (S) fortfarande tycker att samhället vet bättre än föräldrarna hur man ska uppfostra barnen. (S)amhällets barn alltså, inte föräldrarnas.
Jag vill stärka valfriheten och kvaliteten i förskolan ytterligare. Det avgörande är att det sätts upp tydliga mål för att höja kvaliteten i barnomsorgen och inte att slösa skattepengar till allt och alla utan krav på motprestation. Växjö ska erbjuda och stimulera en mångfald av olika förskolor och barnomsorgsalternativ med hög kvalitet: kooperativa, privata eller kommunala förskolor samt dagmammor och vårdnadsbidrag. En modell passar inte alla familjer och det är föräldrarna och inte kommunen som bäst vet vad deras barn behöver.
Förutsättningen för att höja kvaliteten i barnomsorgen och utveckla vår gemensamma välfärd är att arbetslinjen fungerar. Det är bara genom fler jobb och företag som statens intäkter ökar. Utan arbetslinjen – ingen välfärd. Endast en tydlig arbetslinje kan garantera en barnomsorg med hög kvalitet som är till för barnens utveckling, och inte för föräldrarnas avlastning.

Anna Tenje (M)


12 augusti 2010

Ett tryggare Kronoberg

Rättstryggheten är en av valets viktigaste frågor och kanske samhällets viktigaste fråga. Känner sig inte våra medborgare trygga har vi i grunden misslyckats med vårt uppdrag. Dagen till ära besökte Beatrice Ask oss här i Växjö och jag hade följande artikel publicerad i Smålänningen:

Fortsatta satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Kronoberg

Tidigare ökade brottsligheten och polisstationer på landsbygden stängdes. Allt färre poliser arbetade i yttre tjänst. Rättsväsendet försummades. Alliansen gick därför till val på fler poliser och ett starkare rättsväsende. Sverige ska vara ett tryggt land att leva, bo och verka i. Alliansen har under mandatperioden också gjort den mest omfattande satsningen någonsin - inom alla delar av rättsväsendet. Det har gett tydliga resultat.

BRÅ:s (Brottsförebyggande Rådet) nationella trygghetsundersökning för 2006-2009 visar att människors otrygghet och oro för brott har minskat samt att förtroendet för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård ökat avsevärt. Målet på 20 000 poliser uppnås i år – det är 2500 fler poliser på 4 år. Straffen för grova våldsbrott har höjts och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättskedjan.
I Kronoberg blir det 50 poliser fler i år jämfört med 2006. Dessutom bidrar Polishögskolan i Växjö till att Kronoberg får poliser som känner till både länet och medborgarna. BRÅ:s statistik för Kronoberg visar att under 2009 har antalet anmälda brott och antalet brott per invånare minskat i jämförelse med för 4 år sen. I Älmhult har antalet brott på fyra år minskat med 9 %, i Markaryd med drygt 12 % och i Ljungby med över 30 %.

Vad anser då den rödgröna oppositionen i denna fråga? Inte mycket, dessvärre. De har nämligen inte presenterat några gemensamma förslag på området eller ens tillsatt en rättspolitisk arbetsgrupp. Nämnvärt är att V är för nedskärningar inom rättsväsendet och halvtidsfrigivningar. MP föredrar också kortare straff och att finna alternativ till fängelsestraff. Detta visar tydligt hur oviktig kronobergarnas trygghet och kampen mot brottsligheten är för oppositionen.

Tvärtemot detta menar alliansen att fortsatta satsningar för att stärka rättsväsendet och människors trygghet är nödvändiga. Alliansens arbetsgrupp har därför föreslagit en rad insatser för de kommande fyra åren som t ex skärpta straff vid återkommande mängdbrottslighet (t ex snatteri), snabbare reaktion på ungdomars brottslighet, tydligare föräldraansvar genom skärpt skadeståndsansvar när barn begått brott, bättre bekämpning av brott på Internet, förbättrade stödinsatser vid våld i nära relationer och förtydliga lagen om kontaktförbud, skärpta sexualbrottsstraff vid återfall, kortare handläggningstider vid domstolarna samt ytterligare bekämpa den organiserade brottsligheten.

Alliansregeringen har åstadkommit många förbättringar på kort tid - det är avgörande att tryggheten fortsätter att öka och att fler brott klaras upp. Därför behövs ytterligare satsningar på rättsväsendet, inte nedskärningar och slapphet.

Anna Tenje (M)
riksdagsledamot Kronoberg

11 augusti 2010

I valet mellan fler i arbete och fler i bidrag

Just nu står många i valet och kvalet mellan fler i arbete och fler i bidrag. Alliansen eller de rödgröna. För mig är valet självklart och det verkar som om många med mig väljer jobben även den här gången. Jag var ute och knackade dörr igår igen och möttes av otroligt många som är positiva till moderaterna och till alliansen. de tycker att vi har klarat av den ekonomiska krisen oerhört bra och tror på både Fredrik och Andres Borg för ännu en period. Det är glädjande! Vad som kanske är nu roligare är hur bra de flesta Växjöbor tycker om sin stad. Jag förstår dem... jag trivs också erhört bra i Växjö och Alliansen har verkligen gjort ett fantastiskt jobb de senaste 4 åren med att utveckla staden. Något som jag hoppas få fortsätta med. Växjö är bra men det är fortfarande mycket som kan bli bättre.

Ikväll blir det dörrknackning igen och då hoppas jag på lika många positiva responser på vårt arbete.