15 september 2010

Kvalitet vs kvantitet i förskolan

Idag skriver jag i Smålandsposten om de rödgrönas förslag angående förskolan, föräldrarförsäkring och barnomsorgen. Nedan finner ni artikeln:


Rödgrön kvantitet istället för kvalitet i förskolan
Inte nog med att Mona Sahlin (S) beskriver förskolan som en avlastningsplats och går till val på att barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola – de rödgröna har ytterligare förslag som hotar kvaliteten i förskolan.

De rödgröna vill sänka maxtaxan, något som kanske låter bra men som i realiteten är allt annat än positivt. När (S) sänkte maxtaxan förra gången blev konsekvensen att fler barn fick längre dagar på förskolan och de som tjänade på sänkningen var de med höga inkomster. Den här gången kommer sänkningen av maxtaxan dessutom ätas upp flera gånger om av övriga rödgröna skattehöjningar.

Men att gynna barnfamiljer med redan bra ekonomi verkar vara lite av den röda tråden i de rödgrönas förslag, de vill nämligen höja taket i föräldraförsäkringen också - världens mest generösa system ska ge ännu mer till dem som tjänar allra mest.

Om de rödgröna är naiva eller om det bluffar vet jag inte, men att kombinera sänkning av maxtaxan med 30-timmars förslaget och sedan lova mindre barngrupper är inte seriöst. Förslagen kommer leda till fler barn i förskolan i fler timmar, vilket kräver betydligt mer personal. Problemet är att det redan idag råder brist på förskollärare. Har de rödgröna bortsett från detta eller vem har de tänkt ska jobba i den rödgröna förskolan?

Priset som barnfamiljerna får betala är friheten att bestämma över hur mamma- och pappaledigheten tillsammans med barnet ska se ut. Den exakta uppdelningen av föräldraledigheten vill inte de rödgröna avslöja men uppenbarligen lurar en tvångskvotering av föräldraförsäkringen runt hörnet. Eventuella problem ska uppenbarligen lösas med bröstpumpar. Med ens blir bilden av de rödgrönas politik glasklar. Politiker ska bestämma hur föräldrarna ska vara barnlediga, därefter ska barnen in på en kommunal förskola/avlastningsplats så snart som möjligt, så många timmar om dagen så möjligt, så billigt som möjligt - även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa.

Känslan av att deras löften inte är seriösa förstärks ytterligare när det visar sig att hela det rödgrönas valmanifestet är kraftigt underfinansierat med nästan 20 miljarder, bara förskolesatsningen är underfinansierad med hela 3 miljarder. För Växjös del innebär det 172 miljoner minus, och ser man bara till förskolesatsningen är det 25 miljoner som saknas.

Kvantitet framför kvalitet - inget om barnens utveckling och lärande, barnens rätt till sina föräldrar eller om förskolelärarnas och barnskötarnas kompetenshöjning och inflytande. Sammantaget skulle det innebära en urholkning av förskolan – barngrupperna skulle öka kraftigt och förslag för att säkra pedagogisk kvalitet i förskolan saknas. Ogenomtänkta och slarviga förslag är inte vad barnen, föräldrarna och förskolan behöver. Istället är det avgörande att det finns olika alternativ i barnomsorgen då barn har olika behov och alla familjers vardag är inte densamma. Det är barnens utveckling och förskolans kvalitet som borde stå i fokus och inte redan välbeställda barnfamiljers ekonomi.

Anna Tenje (M)
kandidat till Växjö kommunfullmäktige

07 september 2010

Bättre villkor för privatradion

Pressmeddelande

2010-09-07

Per Bill (M)
Vice ordförande i konstitutionsutskottet
070-530 42 49

Anna Tenje
Ledamot i konstitutionsutskottet
070-5723900
Bättre villkor för privatradion

Den kommersiella radion behöver bättre villkor för att kunna konkurrera. Därför vill vi på sikt avskaffa koncessionsavgifterna. I regeringens budget för 2012 föreslås en sänkning av koncessionsavgifterna med 12 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 9 % av avgiften.
- Det här är ett första steg för att förbättra villkoren för privatradion, säger Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet.

- En livskraftig kommersiell radio är viktig för konkurrensen och mångfalden på radioområdet.
Det här förslaget skapar goda möjligheter för dem som önskar sända digital radio i framtiden, säger Anna Tenje, ledamot i konstitutionsutskottet.

06 september 2010

10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning

Igår presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask 10 punkter för ökad trygghet och effektivare brottsbekämpning. För att skapa ett tryggare samhälle behöver vi ju mer än bara fler poliser.

Alliansens valmanifest innehåller en tydlig inriktning för den politik vi vill se för en fortsatt förstärkning av brottsbekämpningen under nästa mandatperiod. I 10 punkter utvecklar vi nu några av de viktigaste delarna i denna politik:

1. Flera brott ska resultera i strängare straff

2. Skärpta konsekvenser vid återfall i brott

3. Förstärkta resurser till hela rättkedjan

4. Sverige ska ha minst 20 000 poliser

5. Snabbare utredning och handläggning för unga brottsoffer och brottslingar

6. Förbättrad utslussning och uppföljning efter ungdomsvård

7. Utred Polisens övergripande organisation

8. Utveckla rättsväsendets IT-system

9. Uppmuntra kommuner att teckna samverkansavtal med polisen

10. Förbättra samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna, landstingen samt arbetsförmedlingen

LO sätter demokratin ur spel

En aktuell fråga är huruvida frivilliga bidrag från privatpersoner till politiska partier över 20 000 kr ska redovisas öppet eller ej. Jag har förvisso ingenting emot att det sker än förändring på området men anser ändå att det är viktigt att personer inte öppet ska behöva röja sin partitillhörighet och att vi inte överger gamla viktiga principer såsom att vi har fria hemliga val. Jag tror dock att saken kan lösas utan särskild lagstiftning utan partierna emellan. Idag samarbetar man partierna emellan och granskar bidragen och det skulle vi kunna göra i ökad utsträckning i framtiden. Vad jag finner roande är dock att socialdemokraterna helt utan skam i kroppen har mage att anklaga moderaterna för att sätta demokratin ur spel genom för att vi inte öppet publicerar namn på alla som ger oss gåvor när de (S)samtidigt är involverade i det största mutkalaset av dem alla. LO:s donationer till socialdemokraterna överträffar de flesta partiers hela valbudget, särskilt om man räknar in rena pengar, reklamkampanjer och ren arbetskraft. Antalet ombudsmän som står i socialdemokraternas valstuga under arbetstid är åtskilliga. Jag har flera vänner som är eller har varit medlemmar i LO och de röstar inte på socialdemokraterna. LO:s arbetssätt är gammalt och förlegat, att agera både medlemsorganisation och se till sina medlemmars intressen samt vara socialdemokrations kampanjorganisation torde vara en omöjlig uppgift. Sedan är de förvånade över att många lämnar facket... konstigt? Fredrik Segerfeldt har skrivit en artikel på temat som är mycket läsvärd.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/los-roll-ett-demokratiskt-problem_5258493.svd

01 september 2010

Positiv trend när det gäller nyföretagandet

Läste VISMA:s (www.vismaspcs.se) senaste sammanställning om nyföretagandet i landet. Känns väldigt bra. Det var en trevlig och positiv läsning. Under augusti månad ökade nyföretagandet i landet med 19,2 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Statestiken kommer från Bolagsverket. Samma positiva trend upplever jag bland länets företagare som ofta påkekar att vi nu tagit oss igenom krisen och kommit ut välbehållna på andra sidan. I alla fall i betydligt bättre form än vad vi räknade med för 2 år sedan.

"– Det vi nu noterar är ett helt år av positiv utveckling. Sedan förra sommaren har drygt 60 000 nya företag startats, 8 000 fler än i motsvarande period under den ekonomiska krisen. För oss på Visma är detta särskilt glädjande, eftersom tillväxtperioden sammanfaller med vår kampanj för fler nya företag, ”Nu startar vi om Sverige”, säger Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs."
www.nustartarviomsverige.se

Socialdemokraterna fortsätter dock med sin svartmålning av Sverige och påstår snarare det motsatta. Jag känner mig dock trygg md Vismas sammanställning och Bolagsverkets statestik och hoppas att de flesta väljarna gör detsamma och inte lyssnar till socialdemokraternas skrämselpropaganda.