16 december 2010

Ny politisk arena - nya möjligheter att påverka

Vid tisdagens möte i kommunfullmäktige valdes jag till tekniska nämndens ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt en hel del andra uppdrag. Samtidigt är jag vice gruppledare i moderata fullmäktige gruppen och vice ordförande i kretsstyrelsen. Ska verkligen bli spännande och utvecklande med de här nya uppdragen och den nya politiska arena som jag nu ska verka på.

Jag har dock inte landat riktigt ännu och fått struktur på saker och ting. Det är så oerhört mycket nytt som jag måste lära mig. Idag hoppas jag dock att saker och ting ska falla på plats lite mer i samband med att jag träffar min förvaltningschef på tekniska förvaltningen och min företrädare på posten Ulf Hedin. Tekniska nämnden fogar över ett brett område minst sagt och jag kommer att ha rätt mycket att läsa in under julhelgen. Det handlar om gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt kommunens organ för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Puh!

Mina ansvarsområden i kommunens arbetsutskott kommer till stor del att handla om miljö och infrastruktur. Två oerhört viktiga frågor men stor betydelse för Växjös framtid och utveckling. Första uppdraget blir att åka till Kyoto i Japan och hålla ett föredrag om "Europas grönaste stad" på en stor miljökonferens.

Dessa uppdrag är mer än en heltidssyssla och kommer antagligen att innebära mer jobb och kräva mer engagemang än vad riksdagsuppdraget gjorde men fördelen är helt klart att jag kan göra det på hemmaplan och att jag hela tiden kan vara nära min familj. Att arbeta hårt har jag aldrig varit rädd för och jag tror nog att jag kan säga stop om det skulle bli för mycket.

Nedmontering av arbetslinjen av S & SDI valet vann Alliansen väljarnas förtroende. Det är uppenbart att väljarna valde arbetslinjen framför bidragslinjen och gav oss uppdraget att fortsätta på den inslagna vägen. En viktig del i arbetslinjen är nivån på A-kassan och principen att det ska löna sig mer att arbeta än att inte arbete. Denna viktiga princip håller nu på att urholkas... tack vare att Socialdemokraterna och Sverigedemokrater slår sig samman i riksdagen och föreslår ett tillkännagivanden till regeringen om att arbetslösa återigen ska få 80 % av sin tidigare lön i a-kassa. Mona Sahlin som i valrörelsen påstod att han aldrig skulle samarbeta och göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Nu är det förvisso inte riktigt ett skarpt läge och förslaget får ingen direkt effekt men det har likväl en viktig symbolisk betydelse. Är detta startskottet på S & SD:s samarbete och början på återtåget till bidragslinjen?

Nivån på A-kassan kan förvisso diskuteras och jag är på intet sätt villig att slå fast att den alltid ska ligga på samma nivå som idag. Jag har dock fullt förtroende för att Anders Borg vet när det är dags att höja eller för den delen sänka taket i A-kassan. Principen att det ska löna sig mer att arbeta än att inte göra det ligger dock fast och jag tycker att det är oerhört angeläget att vi står upp för arbetslinjen och inte hamnar i samma bidragsträsk som vi var i tidigare. Hoppas verkligen att förslaget faller vid voteringen i nästa vecka.

Vilket ben står S på?Min gamle kollega i konstitutionsutskottet, Morgan Johansson, verkar ha tänkt lite utanför ramarna eller gått lite för snabbt fram när det gäller FRA. Eller är detta egentligen var S tycker och har tyckt hela tiden och Morgan är helt enkelt bara ärlig. Vem vet... ärlig är dock kanske inte riktigt ett epitet som jag annars hade tillskrivit Morgan Johansson=)

Morgan är numera ordförande i justitieutskottet och under gårdagens debatt gjorde han ett utspel om att socialdemokraterna var villiga att överge vallöftet gällande skrotning av FRA-lagen. Något som han sedan fick backa från efter att han troligtvis blivit ordentligt upprappad på socialdemokraternas riksdagsgrupp. Efter gruppmötet gick nämligen socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg ut och förklarade var partiet egentligen står i frågan.

Vi får väl se om det blir någon uppgörelse med regeringen i den här frågan i framtiden, först då får vi reda på om Morgan var ivrig och ville vara först på banan eller om han spelar solo i frågan.