24 februari 2011

Europas renaste stad?


Idag skriver jag i Smålandsposten om nedskräpning och den nya lagstiftningen som är på gång i riksdagen. Jag argumenterar för att vi bör bli mer som Japaner och helt enkelt inte slänga skräp på marken samt att Växjö bör satsa på att bli inte bara europas grönaste stad utan även den renaste.

Europas renaste stad?
Hur svårt kan det vara att låta bli att slänga papper, fimpar och annat skräp på marken? Hur kommer det sig att världens mest miljömedvetna medborgare och miljövänligaste land inte har det rent och snyggt på sina gator och torg? Två frågor som förbryllar mig. Jag kommer nyligen hem från en resa till Japan och där slog det mig att jag i stort sett aldrig såg ens en liten pappersbit som låg på marken. Det fanns inte heller fler papperskorgar eller fler renhållningsarbetare - japaner slänger helt enkelt inte skräp på marken.

Jag vill att Växjö ska vara en attraktiv och vacker stad. Stora satsningar har gjorts och kommer att göras för att förbättra och förfina stadskärnan, våra grönområden och parker ytterligare. Med vad är dessa satsningar värda om vi inte ens kan hålla snyggt och rent i och kring dem?

Även regeringen har uppmärksammat problemet med nedskräpning och föreslår en lagändring som (antagligen) träder i kraft i sommar. Nedskräpning är redan i dag förenat med straffansvar enligt miljöbalkens regler. Det krävs dock att polisen skriver en anmälan för att ingripa och kunna ställa nedskräpare till svars. Lagändringen som regeringen föreslår öppnar för att ordningsbot kan utfärdas direkt på platsen. Att det blir möjligt att ge böter för nedskräpning direkt på plats tror jag är bra. Principen att den som smutsar ner får betala är viktig även i detta avseende samtidigt som detta förhoppningsvis Även regeringen har uppmärksammat problemet med nedskräpning och föreslår en lagändring som antagligen träder i kraft i sommar. Nedskräpning är redan i dag förenat med straffansvar enligt miljöbalkens regler. Det krävs dock att polisen skriver en anmälan för att ingripa och kunna ställa nedskräpare till svars. Med lagändringen öppnas nu för att ordningsbot kan utfärdas direkt på platsen. Den nya lagstiftningen, som innebär att det blir möjligt att ge böter för nedskräpning direkt tror jag är bra. Principen att den som smutsar ner får betala är viktig även i detta avseende samtidigt som detta förhoppningsvis leder till fler patrullerande poliser på våra gator och torg.

Är det rent och snyggt på gator och torg bidrar i sig till att färre människor skräpar ner. Det handlar om att skapa en positiv spin-off där attityden helt enkelt är att det inte är ok att slänga skräp och fimpar på gatorna. Hur man skapar en attitydförändring är svårare att beskriva men här tror jag alltid att det är en vinnande strategi att börja i förskola och skola med barnen som sedan glatt för budskapet vidare till föräldrar, mor- och farföräldrar, grannar och helt främmande personer på gatan.

Vi måste dock göra fler saker samtidigt och ett led i det la kan vara att storsatsa på renhållning under en viss tid. Vi har många som idag inte har ett arbete att gå till och mer än gärna skulle vilja ha en meningsfull sysselsättning och bidra till ett vackrare Växjö. Varför inte aktivera dem i ett projekt?

Det krävs helt enkelt att vi alla, medborgare, politiker, fastighetsägare och butiksinnehavare tar vårt ansvar för att tillsammans göra Växjö renare och vackrare. Kanske behöver vi fler papperskorgar och renhållningsarbetare eller så handlar det helt enkelt bara om att vi måste bestämma oss för att bli lite mer som japanerna och inte slänga skräp på marken. Min målsättning är att Växjö ska bli inte bara den grönaste utan även den renaste staden i Europa.

Anna Tenje
Ordförande Tekniska nämnden

18 februari 2011

Småskalig vattenkraftI eftermiddag ska jag göra studiebesök på Barsbro vattenkraftverk tillsammans med Ulf Hedin och Johan Hultberg. Vi har ett spännande ärende på G i nämnden vad gäller kommunens vattenkraft och jag tänkte ta tillfället i akt att samla på mig så mycket information som möjligt om småskalig vattenkraft innan jag fattar mitt beslut.

Barsbro Kraftaktiebolag arrenderar sedan ett par år kraftverksområdet i Barsbro av Växjö kommun. Kraftverket nstod stilla i många år men för ett tag sedan fick ett gäng glada entusiaster fart på produktionen.

Vattenkraften svarar för lite mindre än hälften av Sveriges elproduktion. Den är en ren och förnybar energiform. Produktionen sker givetvis främst i våra stora vattenkraftverk men även den småskaliga vattenkraftsproduktionen är något att räkna med och kan spela en viktig roll i framtiden för vårt arbete att minska CO2 utsläppen.

Vattenkraft är det kraftslag som ger det minsta specifika bidraget till växthuseffekten, samtidigt som det idag är den största källan för förnybar kraftproduktion. Det är naturen som fyller på magasinen.

Men tyvärr finns det en del nackdelar också. Vattenkraftverk medför ingrepp i naturen och förändrar miljön längs vattendragen och stränderna i magasinen. Modern teknik och ökad kunskap gör dock att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden minskar samtidigt som produktionen och utaget av energi kan öka.

17 februari 2011

Tekniskt bokslut och vattenkraft

Har arbetsutskott med tekniska nämnden idag... Har en hel del spännande på dagordningen men det är framförallt bokslutet som sticker ut.

Ser man till bokslutet så visar de olika verksamheterna på varierande resultat för 2010. Det är den skattefinansierade verksamheten som uppvisar ett underskott efter flera år av överskott. Underskottet beror i huvudsak på de stora kostnaderna för snöröjningen och halkbekämpningen i början och slutet av förra året. Något som egentligen inte är något att höja ögonbrynen för, det är av förståliga skäl inte helt enkelt att budgetera för snöröjningen. Sannolikheten att årets bokslut kommer att se liknande ut är stor fast man kan ju aldrig veta hur november och december blir 2011.

Det finns flera saker som förtjänas att lyftas fram i vårt bokslut. Saker och ting som vi lyckats väldigt bra med. Det faktum att vi både blev utsedda till "Årets Stadskärna" och "Årets landsbyggdskommun" 2010 visar på att Växjö är en bra stad att bo i oavsett om du bor på landsbygden eller i stan.

Vi vann även utmärkelsen för Sveriges godaste kranvatten vilket är helt fantastiskt med tanke på hur vattnet smakade när jag flyttade till Växjö en gång i tiden och bodde ute på Campus. Här har vi arbetet väldigt målmedvetet och tar nu vårt vatten från Bergåsen och har tillskapat en fantastiskt anläggning med stora vattenspeglar för att ta hand om dagvattnet innan det rinner ut i Helgasjön.

Vi står dock inför många spännande uppgifter inom det tekniska området, biogas som fordonsgas, start för våra nya entreprenörer vad gäller insamlingen av hushållsavfall samt biogasproduktion av vårt matavfall.

Då har jag inte ens gått in på alla projekt som vi står inför när det gäller att utveckla naturstråken runt Trummen och Växjösjön samt träbryggor i Växjösjön samt jobbet med att omvandla Spetsamossen till en aktivitetspark för alla åldrar.

Välkända Växjö i Japan

Att jag var i Japan i förra veckan och talade om vårt miljöarbete i Växjö kommun har sannolikt inte ungått någon som tittar lite då och då på min blogg. Föredraget och konferensen gick väldigt bra och det var en fantastisk upplevelse att delta i konferensen, göra studiebesök på olika företag och kulturella platser samt lyssna till olika miljöprojekt som pågår runt om i Japan. Jag lärde mig otroligt mycket den här resan och flera av de projekt som jag fick lyssna till gav mig nya idéer på vad vi kan göra här i Växjö.

Jag blev dock lite förvånad över hur pass kända Växjö är i Japan. Vi lyfts verkligen fram som ett av världens bästa exempel på ett framgångsrikt miljöarbete. Grunden i detta är givetvis ett målmedvetet och lyckat miljöarbete i över 30 år och att vi lyckats sänka våra CO2 utslätt med 35% invånare samtidigt som vi har haft en positiv tillväxt på 64%. Vi har bevisat att man kan ha och äta kakan på en och samma gång. Extremt roligt och något som jag hoppas att Växjöborna kan ta till sig och känna stolthet över. Vi måste på något sätt lyckas sprida det här budskapet även på hemmaplan. För att ta nästa steg i miljöarbetet krävs det nämligen betydligt mer delaktighet av dem som bor i Växjö. Det handlar då framförallt om energieffektivitet och transporter. Hursomhelst har jag en känsla av att vi kommer att få en hel del Japaner som kommer hit till Växjö för att studera oss ytterligare.

Prisutdelning Low-Carbon Cities in KyotoStadshuset i Kyoto samt den elektiska stadsbussen som vi sedan provåkte
Hos Borgmästaren i stadshuset - mannen i mitten som är klädd i Kimono 365 dagar om året.På studiebesök på företaget Omron - helt fantastiskt företag som gör allt ifrån febertermometrar, biljettautomater i tunnelbanen till interaktiva katter och blodanalys apparater.Bland Geiko och Maiko

Hade en helt fantastisk resa till Japan förra veckan. Var i Kyoto på en stor miljökonferens och representerade "Europas grönaste stad" Växjö . Hade i uppdrag att hålla ett anförande om vad vi gjort i vår kommun för att minska CO2 utsläppen samt sitta i en panel och kommentera och svara på frågor. Det var fem extremt intensiva dagar men jag hade även möjlighet att upptäcka landet och kulturen. En sak som är speciellt med Japans kultur är givetvis synen på Geishor och Maiko. En gammal kulturell kvarleva som har sitt ursprung i Kyoto. Jag måste säga att jag tycker att det är ett intressant fenomen. Att flickor år 2011 väljer att vid 13-15 års ålder väljer att flytta hemifrån, lära sig prata Kyotodialekt och träna intensivt för att en dag bli en Geisha.

Som geishalärling, så kallad maiko (vilket betyder dansbarn), får man lära sig traditionell sång och dans, att spela instrument, främst shamisen, konversation, poesi, litteratur och att arrangera blommor (ikebana). De lär sig även, genom att följa en äldre geisha i arbetet, konsten att välja, matcha och bära kimono liksom allt som gäller den traditionella te-ceremonin.

Jag fördömer absolut inte detta fenomen, det har inget med prostitution att göra det har med kulturen att göra. Jag tycker helt enkelt bara att det är intressant.

Jag hade den fantastiska möjligheten att träffa en Maiko när jag var i Japan. Hon övade på en resturang där vi åt lunch en dag. Jag förstod på japanernas reaktion att detta inte var något vanligt förekommande och tog därför tillfället i akt att både filma fotografera och prata med Maiko. Jag frågade om detta var något hon alltid drömt om och om hon var lycklig över sitt val. Valet hade hon gjort först vid 14 års ålder men var inget hon ångrade, hon gillade sitt l iv som Maiko men såg fram emot att bli Geiko.

08 februari 2011

Uppdrag Japan

Är i skrivande stund på väg till Japan. Anledningen till detta är att jag ska hålla ett anförande om kommunens miljöarbete på en "Low Carbon Conference" i Kyoto. Japans regering ska kröna Japans bästa kommun när det gäller att minska CO2 utsläpp och i detta sammanhang har Växjö blivit utvalda att komma och berätta om vårt arbete. Växjö är internationellt väldigt kända för det arbete vi har gjort i "Europas grönaste stad". Vi lyfts fram av många som bäst i världen... Har en känsla av att det inte är särskilt många som bor i Växjö eller i Sverige som är medvetna om detta. En stor utmaning för oss i Alliansen är faktiskt att informera våra invånare om just detta och få dem att inse vad det innebär och kan utvecklas ytterligare för Växjö i framtiden. Vi bedriver en "miljöindustri" i kommunen och använder "europas grönaste stad" utmärkelsen som varumärke i alla avseenden. Något som har varit extremt framgångsrikt. Vi sätter Växjö på kartan, drar hit nya företag, utvecklar samarbete med Linnéuniversitetet, alla möjliga nätverk och samarbetar med otaliga städer och läner runt om i världen. Allt för att ett bra Växjö ska bli ännu bättre och locka ännu fler både att bo och leva men även turista i vår stad.

Det i särklass bästa argumentet för vårt miljöarbete som får alla att lyssna och gör oss unika är att vi minskat vårt CO2 utsläpp med 35% per invånare samtidigt som tillväxten ökat med 64%. Det visar på att vi kan vara miljövänliga och samtidigt utvecklas, öka välståndet och låta ekonomin växa. Hoppas att japanerna kommer att vara lika imponerade efter min dragning.

Ska bli oerhört spännande att spendera några dagar i Japan. Det här är mitt första internationella uppdrag i egenskap av kommunpolitiker. Har ju fått miljöfrågan som speciellt ansvarsområde i kommunstyrelsen och tycker att det här ska bli hur kul som helst.