16 mars 2011

Debatten om nattis som väcker känslor

Jag har lite svårt att släppa debatten på gårdagens fullmäktigemöte som handlade om nattöppet dagis. Socialdemokarterna och vänstern hade i en motion föreslagit att vi skulle inrätta så kallade "Nattis", nattöppna dagis i kommunal regi. Jag har svårt för detta förslag av många anledningar men barnperspektivet är ändå det starkaste. Jag är inte dum och naiv utan inser att det finns familjer som har det tufft. Ofta är det ensamstående kvinnor arbetade i offentlig sektor som står inför problemet vem som ska ta hand om barnen när de själva jobbar natt. Socialdemokraternas lösning på deras problem är att öppna upp dagis nattetid, min och alliansens lösning är istället att ta ett aktivt arbetsgivaransvar och erbjuda dessa kvinnor och män arbete på dagtid istället.

Jag vill inte vara med och bidra till en utveckling när kommunen uppmuntrar (med skattebetalarnas pengar) till att lämna ett barn på dagis vid 18-19 tiden på kvällen för att sedan åter hämta barnen dagen efter på eftermiddagen efter det att mamma eller pappa sovit ut efter sitt arbete. Jag tror inte att det är bra för ett barn att spendera 18-19 timmar på dagis hur bra den pedagogiska verksamheten än är.

Socialdemokraterna och vänstern anser sig också företräda barnen och barnens bästa men kan fråga sig varför det då inte är fler om några forskare, barnpsykologer eller pedagoger som talar för nattöppna dagis. Jag har inte hört talas om någon som förespråkar det socialdemokraterna och vänstern nu föreslår.

Man kan också fråga sig varför socialdemokarterna och vänstern inte är det minsta intresserade av att ta sitt ansvar som arbetsgivare när det gäller den här frågan. Om vi nu faktiskt kan lösa problemen för många ensamatående föräldrar som jobbar natt, är det inte där vi bör börja då?

Det är inte en mänsklig rättighet att jobba natt och inte en skyldighet för kommunen att ha nattöppna dagis för den delen heller. Någonstans gör man ett aktivt val när man väljer att skaffa barn som medför ett stort ansvar. Personligen så valde jag att omprioritera mitt uppdrag och mitt arbete när jag fick barn, något som jag tror att de flesta gör. Att skaffa barn innebär ett pusslande och trixande, man kan inte jobba lika mycket som man kanske tidigare har gjort och man kan inte resa så mycket i jobbet och vara frånvarande. För många fungerar det dock alldeles utmärkt att arbeta natt för att man är två om att dela ansvaret eller har mormor eller farfar som kan ta vid när det kniper. Att arbeta natt betyder inte bara mer pengar i plånboken utan också att tid tillsammans med barnen faktiskt frigörs de veckor man inte jobbar natt. Man kan dock inte förvänta sig att någon annan (läs kommunen eller staten) i alla lägen kan eller ska lösa de problem som uppkommer på grund av de val man själv gjort. Men missförstå mig inte nu likt Gunnar Storbjörk (medvetet) gjorde under gårdagens debatt, jag är medveten om att det finns kvinnor och män som inte har något val och där anser jag att arbetsgivaren i första hand ska ta sitt ansvar precis¨på det sätt som jag redogjort för tidgare.

Yrkeshögskolan engagerar

För en tid sedan hade jag inne en artikel i Smålandsposten angående vikten av att vi har en bra och fungerade yrkeshögskola samt att den kan vara en avgörande väg in på arbetsmarkanden inte bara för våra arbetslösa ungdomar utan även för nya svenskar. Artikeln har väckt mångas intresse och det har varit flera som hört av sig till mig med synpunkter, mer material eller bara glada tillrop över att jag uppmärksammat frågan. Det har dessutom varit 2 svarsartiklar i tidningen.

Yrkeshögskolan är bara en av flera lösningar på problemet med bristande kompetens på arbetskraften i vårt län. Lärlingsutbildning och en bra gymnasiskola är givetsvis exempel på två andra grundförutsättningar. En annan viktig del är också att våra företag blir bättre på att ta emot praktikanter och öppnar upp sina företag för ungdomar och nya svenskar, inte bara under sommarlovet utan kontinuerligt under terminerna. om företagen verkligen vill ha personal med rätt kompetens gäller det att i tidigt skede få in barn och ungdomar på rätt bana. Det handlar dels om att bryta ett feltänk där många anser att jobb inom "industrin är smutsiga och mindre värda" men även att de är dåligt betalda och tråkiga. Jag tror att de flesta som arbetar i ett modernt industriföretag kan vittna om precis motsatsen. Funderar på om det inte är dags att på allvar ta tag i frågan om vi ska klara framtidens pensionsavgångar och andra utmaningar utan att tappa för mycket kompetens, erfarenheter och kunnande.

Nedan finner ni nin artikel som var publicerad i Smp...

Yrkeshögskolan är vägen in på arbetsmarknaden
Lobbyn 2011-03-07 | Uppdaterad 2011-03-07

Jag har många gånger tidigare skrivit om vikten av att vi satsar på yrkeshögskola och yrkesutbildningar i Sverige i allmänhet men i vår region i synnerhet.


Yrkesutbildningar ska vara ett resultat av vad företagen efterfrågar.

Anledningen till att jag anser att yrkeshögskolan är så viktig är att det samtidigt som vi har en relativt hög arbetslöshet finns många företag som hindras från expansion på grund av att de inte kan få tag på kompetent och rätt utbildad personal.

Kronoberg har många små och medelstora företag som efterfrågar praktisk utbildning med speciella inriktiningar. Utbudet på yrkesutbildningar ska vara ett resultat av vad företagen efterfrågar vilket i sin tur leder till att den som genomgår utbildningen också får ett arbete.
En annan parameter och viktig anledning till varför jag anser att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar är att det är ett utmärkt sätt att ge utlandsfödda möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, lära sig språket och integreras i samhället.
En yrkeshögskoleutbildning är en dörr till den svenska arbetsmarknaden som måste öppnas för fler utlandsfödda. Utlandsfödda är idag underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar och det beror till stor del på att nyanlända inte har uppmuntrats att söka sig till branschnära yrkesutbildningar. Detta trots att 80 procent av de som går ut yrkeshögskoleutbildningar får ett arbete eller startar eget företag. Det är glädjande att alliansregeringen nu har uppmärksammat dessa problem och påbörjar ett arbete för att sprida informationen om yrkesutbildningar samt vilka möjligheter en sådan utbildning för med sig.

Det är också viktig att komma ihåg att många av våra nya svenskar redan har en utbildning och mycket erfarenhet med sig från sina hemländer och att det ofta bara är en validering av kunskapen som saknas. Även här ska ykeshögskolan spela en betydligt mer aktiv roll för att snabbt kontrollera och komplettera den utbildning den sökande redan har. Det resursslöseri med både männsikor och kunskap som vi håller på med idag måste få ett slut.


Anna Tenje

03 mars 2011

Thomas Eneroth - socialdemokraternas starke man?

Jag varken vill eller kan ge socialdemokraterna några goda råd över vem de ska välja till nästa partiordförande för sitt parti. Jag besitter för det första inte kunskapen om vem som skulle tjäna partiet bäst, har egentligen ingen uppfattning men mina årikter är hursomhelst inte särskilt relevanta om ens intressanta.

Trots detta kan jag inte låta bli att tänka tanken hur det skulle bli utifrån mitt perspektiv, Växjös och Kronoberg om Thomas Eneroth faktiskt blev partiordförande för landets näst största parti. Skulle det vara positivt eller negativt? Spontant skulle jag tycka att det var ganska kul för jag gillar Thomas, han är trevlig och bra. Han jobbar hårt och jag tror att han skulle kunna samla partiet. Jag skulle vara glad för hans skull för att jag känner honom.

Jag tror att det skulle vara positivt för Växjö om svergies näst största parti hämtade sin ordförande från vår stad. Det skulle sätta Växjö och Kronoberg på kartan och ge oss en bra plattform för ytterligare marknadsföring. Thomas Eneroth skulle kunna presentera sig som att han bor i "Europas grönaste stad" och i ett av framtidens mest expansiva och tillväxtökande län.

För moderaternas och alliansens del är jag inte särskilt bekymmrad. Thomas Eneroth kommer antagligen inte att locka fler väljare till socialdemokraterna här i Kronoberg eller Växjö för att han blir partiledare - det kan till och med få motsatt effekt. Men det kommer att lägga lite status till riksdagsvalet och göra det än mer intressant här i länet.

Att flytta från svenssonvillan på Hov tror jag inte är aktuellt så för egen del skulle jag väl få vänja mig vid fler polispartueller och fler SÄPO vakter på i kvarteret - men det skulle ju bara vara trevligt och kanske motverka ett eller annat inbrott.

Min slutsats är helt enkelt att det vore bra om Thomas Eneroth blev partiledare för socialdemokraterna. Go Thomas GO!