05 december 2012

RUT är RÄTT


I dag fattar riksdagen beslut om några mindre justeringar när det gäller RUT-avdraget. Justeringar som kommer leda till att ett bra förslag blir ännu bättre. Det handlar om ett förtydligande om läxhjälp till elever i gymnasieskolan.  Läxhjälp för elever i exempelvis grundskolan omfattats redan i dag av RUT-avdraget, inom ramen för barnpassning men nu görs alltså en komplettering som innebär att det självklart även är så att föräldrar skall kunna använda sig av RUT-avdraget för att anlita läxhjälp även för sina ungdomar. Det är ju dessutom ofta när det gäller just gymnasieelever som föräldrar kanske har svårt rent kunskapsmässigt att hjälpa sina barn med läxan och inför prov och extrahjälpen verkligen kan behövas.
RUT har skapat fler nya jobb
RUT gör att svarta jobb blivit vita
RUT ger personer med svag förankring på arbetsmarknaden möjlighet till fast anställning med riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden.
RUT sysselsätter idag 9 000 helårsarbetskrafter.

RUT beräknas ge 17 000 jobb på sikt. 
RUT hjälper många familjer att få vardagspusslet att gå ihop.
RUT drygt en tredjedel av dem som använder RUT-avdraget är pensionärer

Jag ser det snöar...

Så kom då äntligen vintern...eller? Jag är vet inte riktigt vilket ben jag skall stå på. Å ena sidan är det fantastiskt härligt med all snö. Barnen älskar den och pulkabacken svämmar över av överlyckliga skrattande barn. Handlarna i stan borde också jubla då jag antar att deras försäljningssiffror ökar markant när julstämningen infinner sig och tjocka vinterskor och jackor måste inhandlas. Å andra sidan rullar pengarna på snöskottarkontot och risken är överhängande att det förväntade överskottet på kontot nu snabbt förvandlas till ett underskott. Det är fortfarande långt kvar till det nya året och att bedriva en effektiv och bra snöskottning kostar mycket pengar. Men man är ju sig själv närmast och jag älskar vintern och jag älskar när det är mycket snö. Det blir ljusare, vackrare och mysigare med snö helt enkelt. Jag hoppas bara att snön kan falla vid rätt tidpunkter och i rätt mängd så att våra fantastiska entreprenörer hinner med att ploga våra vägar och cykelvägar i lugn och lagom takt så att staden blir framkomlig.

29 november 2012

Presskonferens Macken först ut att prova torghandel flera dagar i veckan!

Macken först ut att prova torghandel flera dagar i veckan!


Föreningen Macken slår imorgon upp portarna för satsningen Hela världens torg (se bifogad skylt). Om människor ska kunna gå från arbetslöshet och till att försörja sig på torghandel måste torget vara öppet flera dagar i veckan, inte bara två, det är därför glädjande att möjligheten att stå fler dagar i veckan nu öppnas upp, inleder Fredrik Bergman.

Torghandel är världen över en utmärkt plats för att lära sig språk och handel och för att nå självförsörjning samtidigt är torget mötesplatsen för samhällets olika grupper och människor och bidrar till en positiv integration.

Jag är övertygad om att detta kan bli ett uppskattat och spännande inslag i Växjö som kommer gillas av många växjöbor, menar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden.

Varmt välkomna till presskonferensen imorgon!

Torsdagen den 29 november

Klockan 11.00

Stortorget där knallarna finns på plats.

Fredrik Bergman

Verksamhetsutvecklare i Föreningen Macken

Tel. 070-236 09 37

Anna Tenje

Ordförande i Tekniska nämnden, Växjö kommun

Tel. 0470-4338416 november 2012

Veckans ord: Biogas

Veckan som gått har verkligen präglats av biogas. I måndags ordnade jag och mina tjänstemän ett direktmöte med tema biogas och i onsdags invigde jag tre viktiga delar av vår biogas statsning. I juni får vi våra nya fina stadsbussar som kommer gå på egenproducerad biogas. En miljöstastning i Växjö som innebär att vi slår två flugor i en smäll. Vi tar hand om våra invånares matavfall samtidigt som vi får ett miljövänligt drivmedel till våra stadsbussar. Det handlar dock om en miljösatsning och inte något som kommer spara eller generera stora pengar. Givetvis skall satsningen bära sig själv inom några år med biogassatningen är långt ifrån en kassako. Ingen hade varit gladare än jag om det verkligen var så att skattebetalarna kunde tjäna pengar på biogasen men förhoppningsvis kommer det att ticka in mer pengar i framtiden i takt med att fler kommuner väljer att sortera sitt matavfall och efterfrågan på biogas ökar. Efterfrågan på biogas hänger givetvis ihop med priset på diesel och bencin och den tekniska utvecklingen i övrigt vad gäller miljövänliga drivmedel. Biogassatsningen sätter dock Växjö på kartan och visar att vi ännu en gång att vi menar allvar med Europas grönaste stad och miljösatningar. 

12 november 2012

Biogas direkt!

Biogasfrågan är verkligen på tapeten den här veckan. Ikväll har vi ett direktmöte speciellt bara för att avhandla biogasfrågan och på onsdag sker den stora invigningen av biogasanläggningen och produktionen av biogas. Väldigt spännnade!

Ikväll kommer jag att hålla ett kortare anförande om Europas Grönaste stad och på vilket sätt biogasen har en naturlig och viktig del i det arbetet. Jag kommer även att finnas med för att svara på frågor från allmänheten som är av en mer politisk karaktär, de tekniska frågorna tror jag bäst avhandlas av mina tjänstemän.

Har du en fråga vill informera dig ytterligare eller vill framföra dina synpunkter kring biogas är kvällens möte ett utmärkt tillfälle för just det.

Välkommen till öppet informationsmöte om biogas i Växjö kommun.Du kan ställa dina frågor på plats under mötet eller i förväg via vårt webbforum. På mötet deltar politiker och tjänstemän från Växjö kommun, samt en representant för Länstrafiken Kronoberg.

Fri entré. Välkommen!
Tid Måndag den 12 november kl 18.00
Plats Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, ingång från Björnen

Vi informerar om:

Bakgrunden till biogas i Växjö

Vad är biogas?

Biogasbussar i Växjö

På plats för att svara på dina frågor och funderingar finns:


Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden

Steve Karlsson, projektledare biogas

Clas Carlsson, Länstrafiken Kronoberg

Per Gunnarsson, renhållningschef

Du kan skriva en fråga i förväg i kommunens webbforum
Läs mer om biogas www.vaxjo.se/biogas08 november 2012

Pressmeddelande Alliansen kramar Träd


Alliansen kramar träd!


I Europas Grönaste stad är stadens grönområden och träd oerhört viktiga. I samband med framtagandet av översiktsplanen (ÖP)slog fullmäktige fast att antalet träd i staden skall öka. För att uppfylla detta mål ger därför Alliansen i tekniska nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en trädpolicy samt en trädplan – Vi vill helt enkelt försäkra oss om att antalet träd i staden ökar samtidigt som staden växer. Det ena utesluter inte det andra men det är viktigt att ha en tydlig strategi för arbetet menar Anna Tenje (M) ordförande i tekniska nämnden.

Träden spelar en oerhört viktig roll i staden. Det handlar dels om de estetiska värdena men även de miljömässiga. Träden bidrar till en bättre miljö genom att de utnyttjar luftens koldioxid för att bilda syre. De filtrerar stora mängder damm och stoft ur luften, vilket är extra välbehövligt i en växande stad och invid trafikerade gator. Träden bidrar till en vackrare och mer attraktiv stad samtidigt som de ger karaktär våra parker och trädgårdar. Många Växjöbor värnar och tar hand om sina privata träd oerhört väl, ett arbete som vi är mycket tacksamma för. Alliansen vill uppmärksamma dessa fantastiska personer och träd, och föreslår därför att en trädutmärkelse för privatpersoner, föreningar samt företag införs och delas ut årligen.

Genom att lyfta fram vackra och välskötta träd i kommunen och uppmärksamma invånaren bakom arbetet hoppas vi att fler växjöbor ser värdet med våra träd och kanske tänker två gånger innan de tar fram såg och yxa för att få mer kvällssol avslutar Malin Kind (C).

06 november 2012

Pressmeddelande Alliansen visar vägen
Alliansen visar vägen!

Växjö är en bra stad att cykla i. Men allt som är bra idag kan bli ännu bättre imorgon. I Tekniska nämndens budgetförslag för 2013 tar Alliansen till sig den kritik som Cykelfrämjandet framfört i sin KOMMUNVELOMETER VÄXJÖ 2012. Den mäter hur aktivt en kommun arbetar för cykling och kommunens insatser just nu. Av den framgår att Växjös insatser är goda men att skyltningen av cykelstråken inte är av högsta kvalité. Alliansen satsar nu resurser på förbättrad skyltning och gör det lättare att hitta och ta sig fram på våra cykelstråk.

I en kommentar säger Anna Tenje (M), ordförande i Tekniska nämnden, att alla åtgärder som främjar ett ökat cyklande i Växjö ger positiva miljöeffekter i form av ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Malin Adell Kind (C) och Björn Svensson (M), ledamöter i nämnden, instämmer helhjärtat i Annas kommentar. De ser också att åtgärderna kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och att vi så småningom kommer att nå Alliansens mål att inte bara vara Europas grönaste stad utan även Sveriges bästa cykelstad.

-En annan viktig insats för att öka trafiksäkerheten för cyklister är vår satsning på 1 miljon på det befintliga cykelvägnätet. Det finns inget egenvärde i att bygga nytt om inte det befintliga håller en hög kvalité, menar Björn Svensson (M).

-Givetvis kommer vi även att bygga nya cykelvägar i enlighet med cykelvägplanen, här hoppas vi även på pengar från trafikverket för att realisera planerade cykelvägar i de mindre orterna, berättar Malin Adell Kind (C).

Utöver satsningen på bättre skyltning kommer Alliansen i Tekniska nämnden också föreslå att det görs en utredning om ett cykelparkeringsgarage i Växjö centrum för att underlätta för pendlare som vill cykla till stationen för att sedan fortsätta med tåg eller buss.

– Jag tror att detta är en oerhört viktig satsning för att få fler att välja cykeln och tåget framför bilen som färdsätt till arbetet om man har en bit att pendla, menar Sigvard Jacobsson (M) ledamot i nämnden. Utöver ett cykelgarage föreslår vi också att antalet cykelparkeringsplatser i centrum fortsätter att öka.

02 november 2012

Jag ger svar på tal...Svagare tillväxt är ett miljöhot

Svagare tillväxt är ett miljöhot


Lobbyn i går 09:04
Uppdaterad i går 09:22Kommentar till Evig tillväxt och ständigt ökad konsumtion försämrar miljön av Malin Lauber den 25 oktober.
Jag är övertygad om att Malin Lauber har helt fel i sin analys när det gäller sambandet mellan tillväxt och miljö. En svagare tillväxt som Malin Lauber förespråkar är inte bara ett stort socialt problem utan också ett miljöhot enligt min mening. När den senaste ekonomiska krisen slog till blev resultatet att miljöintresset också dalade. Sannolikt bidrog finanskrisen till att en överenskommelse i Köpenhamn om klimatet också uteblev.

Ekonomi och miljö måste inte stå i motsatsställning till varandra. Jag menar snarare att ökad tillväxt är själva förutsättningen för att vi ska lyckas med minskade utsläpp och en bättre miljö. Sverige i allmänhet och Växjö i synnerhet är dessutom ett lysande exempel på att så också är fallet.

Sedan tidigt 90-tal har utsläppen av svaveloxider minskat med 70 procent, kväveoxiderna har minskat med 50 procent och utsläppen av partiklar med 30 procent. De uppmätta halterna av tungmetaller och andra miljögifter i naturen minskar och det skapar en hälsosammare miljö för både människor och djur. Allt det här har vi lyckats med under period när svensk ekonomi har expanderat och den ackumulerade tillväxt varit på 50 procent. I Växjö har vi under samma period lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med fantastiska 41%, vilket är helt världsunikt. Trots att ekonomin har vuxit såpass mycket har det samtidigt alltså varit fullt möjligt att förbättra miljön.

Malin Lauber påstår i sin artikel att tillväxt och konsumtion är skadligt för att ändliga resurser kommer att ta slut. Så är det inte. Tillväxt handlar om ökad produktivitet, alltmer i tjänstesektorn. Det har mycket lite med resursförbrukning att göra. I ett dynamiskt och innovativt samhälle finner vi dessutom ständigt nya resurser. På 1970-talet var man övertygad om att kopparn skulle ta slut på 1980-talet, men istället började vi använda mer av fiberkablar och mobila lösningar.

Jag är övertygad om att vi i värld utan tillväxt får mindre resurser att satsa på det som skapar ett mer miljövänligt samhälle. Mycket talar för att en värld utan tillväxt blir en hårdare värld där konkurrensen om resurserna är tuffare och det kommer inte gynna miljön.

AnnaTenje (M)

Pressmeddelande Alliansen sprider ljus i Växjö

Alliansen sprider ljus i Växjö
Arbetet med att skapa en utomhusmiljö där våra invånare känner sig trygga är en oerhört viktig uppgift för kommunen i allmänhet och tekniska nämnden i synnerhet. Givetvis är detta ytterst en polisär uppgift men kommunen arbetar aktivt med att identifiera och förbättra de miljöer som upplevs som otrygga. Mycket av detta arbete görs av Tekniska nämnden bl.a. genom satsningar på bättre belysning, trygga tunnlar och parker.

-I budget för 2013 kommer Alliansen att tända upp staden! Vi satsar på att tända upp den så kallade tredje fasen årets mörka månader med start redan nu. Det innebär att samtliga gatlyktor kommer att vara tända dygnets alla mörka timmar under vinterhalvåret, berättar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden.

Idag släkts var tredje gatlykta efter kl. 23.00 av besparingsskäl. Många av våra medborgare upplever en ökad otrygghet under höst-och vinterhalvåret och vi har därför beslutat att tända upp staden redan nu, när belysningen faktiskt behövs. Vi går därför mot ljusare tider redan nu i Växjö kommun, menar Bengt Lundgren (FP) ledamot i tekniska nämnden.

- Att våra invånare ska känna sig trygga när de tar en sen promenad genom staden är en fråga som prioriteras högt av Alliansen i tekniska nämnden. Därför känns det väldigt bra att vi tillsammans kan presentera den här riktade satsningen, säger Jon Malmqvist (KD) ledamot i tekniska nämnden.

18 oktober 2012

Det var roligare förr...

Egentligen tror jag inte att det finns många saker som var bättre förr. Det mesta är betydligt bättre nu och sannolikt kommer vi att få det ännu bättre i framtiden. I ett avseende tycker jag dock att det var roligare förr och det stämmer när det gäller lekattraktionerna på våra lekplatser. Imorgon har jag det mindre roliga uppgiften att förklara för lekande barn och journalister att de mest uppskattade lekattraktionerna i Strandbjörket måste pensioneras och skickas till tippen... Det handlar om raketen, planeten och sist men definitivt värst flygplanet. Det har funnits på plats i över 50 år och jag vågar knappt tänka på hur många Växjöbor som lekt, skrattat och gråtit över dessa lekattaktioner, inte heller hur många som nu kommer att bli oerhört upprörda för att vi plockar bort dem.

Vi har dock lärt oss av tidigare misstag. När vi tog bort slänggungan i Linneparken var det många som hörde av sig när de upptäckte att den var borta. De var ledsna för att de inte fick chansen att ta med sig sina barn eller barnbarn och ta en sista tur. Förhoppningsvis skriver nu Smp om detta i helgen och de som vill får möjlighet att ta sig en tur ner till parken och vinka farväl och ta sig en snurr i raketen:).

Anledningen till att vi måste plocka bort dem är att de inte längre uppfyller säkerhetskraven, vi kan inte laga dem fler gånger hur gärna vi än skulle vilja. Vad som är så fruktansvärt tråkigt är att det blir oerhört svårt att ersätta dem. För det första görs inte lika roliga saker längre, EU:s regler är tuffa och ska man hålla sig till reglerna blir leksakerna slätstrukna och likriktade. Flygplanet hade aldrig uppfyllt kraven och raketen hade antagligen aldrig ens tillverkats. Men de är kul, så jäkla kul. De är lite farliga, bjuder på utmaningar men det är ju antagligen därför barnen älskar dem:). Dessutom kostar lekattaktioner ungefär vad en mindre kommun har i total budget. Att ersätta lekvärdet av dessa tre attraktioner kommer vi därför ha oerhört svårt att göra. Tur att ankorna finns kvar i Standbjörket även vintertid nuförtiden:)))

Välkomna imorgon vid 10 tiden till Strandbjörket om ni vill veta mer och är unga på gravsaft...

12 oktober 2012

Tuffare krav för gratis parkering!

Pressmeddelande från Växjö kommun:

Europas grönaste stad skärper tillståndsreglerna för miljöfordonsparkering
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 11 oktober beslutat att föreslå kommunstyrelsen att förändra reglerna för vilka fordon som klassas som miljöfordon för att få parkera avgiftsfritt i Växjö. 
- Eftersom de flesta bilar som säljs idag är ”miljöfordon” så vill vi göra en åtstramning av vilka fordon som får parkera avgiftsfritt i Växjö centrum, säger tekniska nämndens ordförande Anna Tenje (M).

Förslaget innebär att nya tillstånd endast kan sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50 gram CO2/km, så kallade "supermiljöbilar". Tillståndet gäller endast zon 2 och omfattar åren 2013 och 2014. En administrativ avgift för ansökan av ett tillstånd för kommer att tas ut.
 - I Växjö har miljöfordon haft parkeringsförmåner sedan 2006. Införandet av förmånen har varit en extra morot för dem som väljer att köpa en miljövänlig bil och det har varit lyckat då det idag finns cirka 2400 tillstånd utfärdade. Ökningen av miljöklassade fordon har varit positiv för miljön, men eftersom utvecklingen går framåt när det gäller framtagningen av nya mer miljövänliga bilar måste även miljöbilsdefinitionen utvecklas och stramas åt, menar Anna Tenje (M).
 
Beslutet om att endast ge "supermiljöbilar" tillstånd att stå gratis i zon 2 ligger i linje med det miljöarbete Växjö kommun bedriver under parollen Europas Grönaste stad. 
-Vi måste hela tiden ligga i framkanten när det gäller utvecklingen på miljöområdet. Vi är helt enkelt lite tuffare och lite vassare i Växjö, avslutar Anna Tenje (M). 
 
För mer information kontakta:
Anna Tenje (M), ordförande tekniska nämnden, tel 0470-433 84

02 oktober 2012

Dam EM 2013

Växjö är en av de städer i Sverige som kommer anordna Dam EM 2013. Fyra lag kommer att spela sina matcher i gruppspelet på vår nya arena. Har svårt att bestämma mig vad jag ska tycka när det gäller Dam EM 2013. Har givetvis inget emot damfotboll eller EM. Är detta verkligen bra för skattebetalarna i Växjö? Satsningen  beräknas kosta ungefär 5 miljoner av skattebetalarnas pengar men vi vet allihopa att det antagligen kommer kosta lite mer. Det gör det alltid:). Å andra sidan är det svårt att avgöra hur mycket det ger tillbaka till kommunen och skattebetalarna. Kan man sätta ett siffra hur stora inkomster vi får in på kalaset, själva arrangemangets mervärde och ringar på vattnet för andra organisationer, ökad handel, turism & hotellnätter. Antagligen går det inte riktigt utan detta är som så mycket annat en vild chansning. Jag tror dock att vi kan använda oss av Dam EM för att marknadsföra Europas Grönaste stad i sammanhanget samt lyfta staden som helhet. Bröd & skådespel brukar ju dessutom gå hem så antagligen kommer de flesta aplådera arrangemangen. Satsningen är dock inte en del av kärnverksamheten utan en av våra + tjänster.

Vargen kommer...

Verkar som om det är en varg som är i farten i skogarna utanför Kosta. Den här gången har 5 får fått sätta livet till & debatten om våra rovdjur kommer givetvis som ett brev på posten. Har full förståelse för att frågan blommar upp igen och väcker frågor, ilska & rädsla. Är inte alls förvånad över att människor på landsbygden känner sig förbigångna och att politiker inte verkar ta vargproblematiken på allvar. För egen del har jag argumenterat för en strategisk rovdjursjakt under flera år och skrev flera motioner i riksdagen under förra mandatperioden som handlade om jakt på varg och vår rovdjurspolitik. Jag ser gärna att vi har en livskraftig rovdjursstam i Sverige men att det är ett måste att vi då också bedriver jakt på varg. Nu nådde vi inte ända fram när det gäller vargjakten och diskussionen med EU. Det var mycket olyckligt. Jag tror att vi måste komma till en lösning för dagens situation leder endast till ökad tjuvjakt med en sönderskjuten vargstam som resultat samt att klyftan mellan stad och landsbygd växer sig starkare. Då har alla förlorat. Vargfrågan kommer dessutom att vara en brännhet valfråga 2014 i vissa delar av Sverige om vi inte kommer fram till en konstruktiv lösning.

Välfärdens kärna ligger djupt inbäddad i Växjö

Jag gillar verkligen att vara politiker i Växjö kommun men en del dagar är bättre än de andra, vissa dagar vill man slippa helt och hållet. Började morgonen med sedvanlig morgonbön (moderatmöte i Bo Franks rum). Där diskuterade vi en rad olika förslag, som förvisso kanske är bra men som jag ändå tror kan vara kontraproduktiva och som vanligt är det skattebetalarna som ska stå för kalaset. I fredags hade jag en fantastisk diskussion med unga lovande moderater om vad som är välfärdens kärna, välfärd och vad som är ren lyx. Jag önskar att vi hade tid och möjlighet att diskutera sådana saker i fullmäktigegruppen & alliansen ibland. Istället tenderar kommunens åtaganden bara öka och öka trots att vi ser att det kommer bli tuffare tider framöver. Vi lägger alldeles för lite tid på att diskutera och utveckla den välfärdsverksamhet vi faktiskt bedriver och alldeles för mycket tid på att utveckla så kallade + tjänster, lördagsgodis för våra medborgare. Jag är erhört rädd för vad som händer den dagen vi inte längre har råd med dessa förslag och åtgärder som ligger långt utanför välfärdens kärna. Tror framförallt att det är nyttigt att en gång per mandatperioden verkligen pröva alla våra satsningar. Jag skulle verkligen vilja att vi gjorde en nollbudget nästa gång vi gör budget i kommunen. Att man helt enkelt börjar med ett tomt dokument och sedan plockar område för område som vi verkligen kan motivera, vet är bra och som gynnar våra skattebetalare och som är nödvändiga. Missförstå mig inte, vi har en mycket bra diskussion inom moderaterna, vi har högt i tak och konstruktiva diskussioner och förslag. Jag önskar dock att vi ibland kunde gå två eller tre steg tillbaka istället för att ryckas med i nya förslag för att förbättra, förfina & lyxa till kommunen ytterligare.

21 september 2012

Bra förslag belönas...

...med at jag verkställer dem=) Blev kontaktad av en medborgare för några dagar sedan som hade en väldigt bra idé om att vi borde ta tillvara på trädgårdarnas fallfrukt och även all den frukt som vi inte äter upp. Jag tyckte att detta var en mycket bra idé och har nu beslutat att vi kommer sätta ut ett extra kärl på Norremarks tippen där medborgare kan lämna frukten. Vi kommer sedan att ta hand om all denna frukt och göra biogas av den. Tycker att detta är ett mycket bra exempel på att vi tillsammans kan göra Växjö till en mycket bra, attraktiv & miljövänlig stad. Jag vill också poängtera att det verkligen är bra när ni medborgare hör av er till oss politiker med idéer. Många realiseras verkligen, så fortsätt med det!

Snöröjning och parkeringsavgifter balanserar budget

Vi hade delårsbokslutet igår på nämnden. Vad kan man då säga om ekonomin? inga srörre överarskningar egentligen. Vi hade ju en mild vinter vilken gav oss något mer över i kassakistan i år när det gäller snöröjningen. Året innan dess var det dock en riktig vargavinter och då gick vi minus med 7 miljoner. När det gäller intäknterna för parkeringsplatser gick vi back. Detta för att vi förlorat en hel del platser pga vägarbeten osv men även pga av alla trevliga arragemang som vi har i staden. Matmässan förra helgen innebär exempelvis att tekniska förlorar 180 000 kr. Pengar som vi annars hade använt i driften. Lite märkligt egentligen att budgeten skall vara så beroende av hur vintern blir eller hur många trevliga aktiviteter som arrangeras i stan. Sedan är det som vanligt en del projekt som skjuts på framtiden, eller som betalas först om några månader och därmed hamnar på nästa års räkning. Anledningen till att projekt förenas är flera med det är oftast väldigt giltiga. det kan bero på att länstyrelsen håller på ett tillstånd, trafikverket saknar pengar för ett samfinansieringsprojekt eller att vi rent av inväntar rätt tillfälle för en åtgärd eftersom det helt enkelt är smartare ekonomiskt, praktiskt eller mentalt=) Vi har förklaring på det mesta så har ni frågor om något specefikt projekt är det bara att höra av er! Pressmeddelande Delårsrapport per augusti 2012 för tekniska nämnden Växjö kommun Tekniska nämndens helårsresultat för respektive balansräkningsenhet förväntas i princip överensstämma med budget. Däremot finns budgetavvikelser inom verksamheterna. Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas bland annat vinterväghållningen ge ett överskott på ca 2 miljoner och parkeringsintäkterna ett underskott på ca 1,5 miljoner. Nämndens investeringsprogram är omfattande, totalt finns ca 110 investeringsprojekt. Hittills under året har investeringar gjorts för 88 miljoner, främst avseende biogas (41 miljoner), vatten och avlopp (26 miljoner) och gator/parker (14 miljoner). Bedömningen är att 197 miljoner av budgeterade 287 miljoner kommer förbrukas under året. För ett flertal investeringar finns tidsförskjutningar jämfört med ursprunglig plan. Framför allt har utredning, upphandling och tillstånd från olika myndigheter tagit längre tid än beräknat. Dessutom sker samordning mellan olika investeringar men även med andra parter, vilket är ytterligare skäl till att tidplanen har reviderats. Kontaktperson: Tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, tel 0470-43 384

Beslut om konkurrensutsättning av p-övervakningen

Som väntat fattade vi beslut på nämnden i går om att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad. Inte en dag för tidigt om ni frågar mig. Det här är långt ifrån en kärnverksamhet i kommunen och fungerar alldeles utmärkt om det istället sköts av marknanden. Vi har tittat mycket på Helsingborg och deras erfarenheter och jag är fullt övertygad om att det kommer gå mycket bra i Växjö också. Nu ska ett förfrågningsunderlag tas fram och jag tycker här att dte är viktigt att vi inte handlar upp ett provisionsbaserat system. Jag är inte ute efter att sätta dit våra medborgare utan att ha ordning och reda i staden. Dessutom är det viktigt att hlla koll på våra handikappsplatser så att de som verkligen behöver dem också får möjlighet till det. En annan viktig uppgift som parkeringsvakterna har är att hålla ordning på att budbilar, hantverkare osv på Storgatan. Alltför många bilar parkerar slentrianmessigt på gågatan utan att ha tillstånd för detta. Detta minskar framkomligheten och gör centrum mindre attraktivt. Här behövs uppryckning från alla parter!!! Pressmeddelande Växjö kommun har beslutat att konkurrensutsätta kommunal parkeringsövervakning Tekniska nämnden (TN) beslutade 2012-09-20 att konkurrensutsätta parkeringsövervakningen. Förfrågningsunderlaget som kommer att tas fram omfattar övervakning, flyttning av fordon, betalsystem inklusive service och tömning av biljettautomater. Torgverksamheten samt loppmarknad föreslås även i fortsättningen bedrivas av Växjö kommun och att P-automater ägs av Växjö kommun. Bakgrunden till att konkurrensutsätta verksamheten är att utförare och beställare ställer fokus på olika saker. För parkeringsverksamheten betyder det att frågor som arbetsmiljö, säkerhet och genomförande har hög prioritet. Medan frågor som utveckling, uppföljning, återrapportering och kundnöjdhet står mera i fokus på beställarsidan. För mer information kontakta tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, tel 0470-433 84

Cyklilster i ropet

Vi hade sammanträde Tekniska nämnden igår. Många spännande diskussioner & bra beslut i vanlig ordning. Vi hade bland annat besök av Christian Juul från cykelfrämjandet som föredrog en undersökning om cykelklimatet i Växjö kommun. Fick med beröm godkännt & en del rekommendationer om hur vi kan bli ännu bättre. Mycket av det som han lyfte fram gör vi redan ocg hade undersökningen inriktat sig på 2012 hade vi fått betydligt bättre resultat och klättrat väsentligt i poängligan. Cyklister, ökat cyklande och pengar till mer, fler och säkrare cykelvägar ligger verkligen i ropet. Det är väl inte något som jag skulle vilja lägga in i välfärdens kärna direkt men det är uppenbart att det berör många och ligger helt i linje med det miljöarbete som vi arbetar med i Europas grönaste stad. Jag är dock innerligt trött på oppositionens ofinansierade motioner, skrivelser, frågor & förslag på cykelområdet. Känner att vi måste ha någon slags realism i det vi diskuterar och ger uppdrag att göra. Tror att vi måste ta utbyggnaden steg för steg i den takt vi har pengar till det. Vi har trotsallt väldigt många viktiga områden inom tekniska förvaltningen. Går man till kommunen som helhet känns det dessutom som att vård, skola & omsorg har betydligt högre prioritet än ex cykelvägar. De spelar liksom inte i samma liga. På oppositioner låter det dock ibland som om vi inte har någon viktigare uppgift än att just bygga nya cykelvägar.

30 augusti 2012

Fotbollsyra på cirkusplasten

Lördag 1 september kl. 10 på Spetsamossen kommer fenomenet cirkusfotboll att få sin premiär! På plats finns politiker, Östers knattelag och det blir både bollkonster och musik. I hela stan pågår fotbollsyran för fullt. Anna Tenje, ordf. tekniska nämnden och Lena Wibroe, ordf. i kulturnämnden inviger gemensamt anläggningen för cirkusfotboll lördag 1 september kl. 10.00. Efter invigningen går vi går vi gemensamt ner mot fotbollsyran på Båtsmanstorget. Men vad är då en cirkusfotbollsarena? Jo, 21 stycken fotbollsmål i olika storlekar och former placerade i en ring. Att det just blev cirkusfotboll anspelar på Spetsamossens cirkusplats som genom åren besökts av mängder av storslagna cirkusföreställningar. - Vår ambition har varit att skapa en interaktiv anläggning där kreativiteten går före redan uppgjorda spelregler, berättar Nicolas Hansson, konstchef. Det är inte alldeles säkert att den bästa fotbollsspelaren också är den största cirkusfotbollshjälten! Fotbollsmålen är målade och pimpade av Åskar Lilja och Anders Dahlberg tillsammans med ungdomar från Växjösommar.

Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen

Pressmeddelande Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen 2012-08-30 Tekniska nämnden har vid sitt möte den 30 augusti fattat beslutet att föreslå kommunstyrelsen att sälja fastigheten Barsbro 1:3. -Beslutet innebär att ”Barsbrogänget” med Frank Gunnarsson i spetsen nu får möjlighet att öka sin produktion av miljövänlig grön el och småskaliga vattenkraft. Något som nämnden ser som mycket positivt på och som en naturlig del av miljöarbetet i Europas Grönaste stad, förklarar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden. I förslaget övertar även köparen fallrätt och fulla ansvaret för vattenkraftstation, broar, dammluckor, miljö- eller personskada m.m. Växjö kommun behåller regleringsrätten. Anledningen till förslaget att sälja är att Barsbro kraftaktiebolag inkommit med önskemål om att få förvärva fastigheten Barsbro 1:3. Anledningen till detta är att bolaget, som idag arrenderar del av fastigheten, har planer på att installera ytterligare effekt i vattenkraftverket. - Jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta att utveckla den miljövänliga småskaliga vattenkraften på olika sätt i kommunen i framtiden. Dels handlar det om att göra vissa investeringar i våra kommunala vattenkraftverk för att få ut mer effekt men även att möjliggöra för fler entreprenörer att utveckla andra eller kanske helt nya vattenkraftverk, avslutar Anna Tenje. Kontaktperson: Tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, 0470-43384 0709834416

22 augusti 2012

Härlig dag i linje med arbetslinjen

Befinner mig på Öland tillsammans med kommunledningen i Växjö kommun i två dagar för att ha ett så kallat strategisamråd. Lite förenklat skulle man kunna säga att tema för strategisamrådet den här gången är arbetsmarknad, jobben och tillväxtmöjligheter för kommunen. Mycket spännande och dagen har bjudit på föredrag från olika spännande personer. Lars Behrenz lektor i ekonomi vid Linnéuniversitetet som dessutom är vänsterpartiet inledde morgonen med att slå fast att jobbskatteavdraget har varit ett lyckat drag för att öka antalet jobb och arbetade timmar. Han talade om hur arbetsmarknaden fungerar, kändas lite som att sitta i skolbänken ute på universitetet igen och plugga inför tentan i nationalekonomi. Han följdes sedan av ett fantastiskt föredrag av Cecilia Ståhl som är vd för Manpower Telje Jobbstart och verksam i Södertälje. Hon lade fokus på och berättade om deras lyckade projekt och samarbete med kommunen med att få ut folk på arbetsmarknaden redan efter 17 månader istället 7 år. Riktigt bra som gav många av oss nya idéer på hur vi kanske borde jobba i Växjö. Efter att ha lyssnat på våra egna Anna Karlsson, Benny Johansson och Per Sandberg om hur läget är för arbetsmarknaden i växjö och vilka arbetsmarknadsinsatser som vi gör, avslutades dagen med ett tänkvärt föredrag av Joanna Kron som är verksamhetsansvarig för Go Tech Växjö. En samarbetsorganisation mellan ett antal teknikföretag i regionen i syfte att arbeta med arbetskraftsförsörjning för teknikföretag och öka intresset bland barn och ungdomar för teknikjobb. De gör ett fantastiskt arbete och deras organisation är unik. Joanna poängterade ett flertal gånger att vi måste bli bättre på att matcha våra arbetslösa ungdomar till de företag som skriker efter arbetskraft. En självklarhet som vi trots stor kunskap verkar ha väldigt svårt med. Ett ökat samarbete mellan näringslivskontoret och nämnden för arbete och välfärd kanske inte vore så dumt. Go Tech har antagligenen hel del kunskap att komma med också i detta avseende. Nu väntar middag och sedan sängen, vi har en låååång dag imorgon med nya spännande uppslag. Räknar inte med en middag i stil med Tillväxtverket men hoppas ändå på god mat. Sällskapet är det inget större fel på...

Sänkt krogmoms gav jobb!

Det är alltid skönt att veta att man har rätt. När det gäller det hårt kritiserade sänkningen av krogmomsen visade det sig ännu en gång att alliansregeringen hade rätt. Sänkningen av krogmomsen har redan visat sig ge många nya jobb. Att det skapas nya jobb inom denna sektorn är oerhört viktigt inte minst med tanke på att de är många ungdomar och nysvenskar som får jobb i hotell- och restaurangbranschen. Jag är mycket nöjd att vi drev igenom den här reformen och det skall bli oerhört intressant att följa hur S nu bemöter dessa siffror med tanke på hur mycket de argumenterat mot oss i frågan. Gång på gång måste nu socialdemokraterna erkänna sig besegrade när det gäller våra jobbskapande reformer. När det gäller RUT och ROT har fler fått arbete och svarta jobb har blivit vita. När det gäller jobbskatteavdragen har det inneburit att fler fått arbete och att de som redan arbetar, arbetar mer. Nu har det visat sig att sänkningen av krogmomsen också ger fler jobb. Vad har då socialdemokraterna sagt? NEJ NEJ NEJ! Jag vill inte strö mer salt i såren men vad va det jag sa? JA JA JA

16 augusti 2012

Jakt på kommunal mark

Idag argumenterar jag för att vi även fortsättningsvis ska bedriva jakt på kommunal mark i tätortsnära miljöer. Vi arrenderar ut jakten på kommunal mark till seriösa jägare som gör ett fantastiskt arbete. Inte minst är det viktig att jägare bedriver jakt på våra marker för att hålla nere populationen av kaniner och vildsvin. Förra året sköts flera skabbrävar som annars hade kunnat sprida smittan vidare till hundar och andra djur. En annan viktig aspekt är att det är oerhört viktigt att hålla populationen av olika djurarter nere med tanke på antalet trafikolyckor på våra vägar, de skulle sannolikt skjuta i höjden om inte jägarna gjorde sitt jobb. Vi skall vara glada och tacksamma över det arbete som jägarna utför. Givetvis ska jägarna även fortsättningsvis följa de bestämmelser och föreskrifter som gäller. Visar de och vanliga medborgare som vistas i skogen varandra ömsesidig respekt behöver ingen känna sig rädd eller orolig.

20 mars 2012

Yttrandefrihet eller kommunal munkavel

Historien huruvida Oliver Rosengren (m) har rätt att rekommendera sin gamla gymnasieskola till en villrådig niondeklassare verkar inte ha något slut. Det hela handlar om att Oliver sitter i gymnasienmnden och att skolan som han rekommenderade var en friskola. Jag anser att diskussionen är helt befängd. Det är självklart att ledamöter i nämnden har rätt att rekommendera vilken skola de vill oberoende av vem som driver dem. Något annat vore märkligt. Skulle det bara vara ledamöter som hade kommunala skolor att rekommendera som får uttala sig eller ska alla beläggas med munkavel? Och om det handlar om att alltid framhålla de kommunala skolornas förträfflighet undrar jag vad som händer om det skulle vara så att en kommunal skola inte uppfyller kunskapskraven. Får ledamöterna inte berätta det då med risken att eleverna istället väljer en friskola. Jag tycker att ledamöternas uppgift i alla lägen är att verka för elevernas och kunskapens bästa och enligt min uppfattning var det precis vad oliver gjorde. Har en känsla att diskussionen lever vidare på fullmäktige i eftermiddag.

15 mars 2012

Sortera mera!

Förra veckan började vi sortera hushållsavfallet här i Växjö och bland annat vår gata är först ut att påbörja matinsamlingen. Jag har förvisso varit testperson tidigare men jag fullkomligt älskar det! Kan kanske tyckas vara något överdrivet men det går verkligen så bra och är så lätt, dessutom underlättar det enormt för vår familj. Vi lagar väldigt mycket mat från grunden och äter de flesta måltider hemma samtidigt som vi har två blöjbarn. Det innebär mycket sopor. Nu kan vi slänga potatis- och morotsskal, kaffesump och pastarester i ena kärlet och låta andra kärlet fyllas av blöjor. På så vis bidrar jag både till biogas i Växjö och fjärrvärme i Ljungby. Jag trodde inte riktigt att det skulle falla sig så naturligt och vara så enkelt att komma in i rutinen att sortera avfallet. Visst gör jag lite småfel ibland och glömmer mig men det är inte svårare än att backa bandet eller helt enkelt låta det vara för den här gången.

Läste i tidningen att det varit lite blandade åsikter om sorteringen. Till alla dem som tycker att det är för j-vligt att det blir dyrare samtidigt som man ger kommunen gratis biogas, vill jag bara poängtera att kommunen inte alls tjänar på den här affären. Det är och förblir en miljösatsning och förhoppningsvis kommer anläggningen att bära sig själv i framtiden. Huruvida detta var en smart ekonomisk satsning får framtiden utvisa och jag har full förståelse för om man är kritisk till själva satsningen ur ett strikt ekonomiskt perspektivet. Jag kan tycka att vi ibland måste chansa lite och sticka ut hakan. Dessutom anser jag att vi måste vara villiga att betala ett litet högre pris för miljöns skull. Givetvis skulle jag bli överlycklig om det här visade sig vara en guldgruva men sannolikt är det tyvärr inte så.

Det är också viktigt att poängtera att renhållningen är ett nollsummespel, kommunen får inte ta ut en högre avgift än vad det kostar. Skulle det visa sig att avgiften är för hög i nuläget kommer den sänkas i framtiden. Kan också vara på sin plats att poängtera att kollektivtrafiken som ska drivas av biogasen till väldigt stor del bekostas av skattebetalarna. Säljer vi biogasen dyrt kommer det antingen bidra till högrebiljettpriser eller vad som är mer sannolikt högre bidrag till Regionförbundet från kommunen. Hursomhelst så är det skattebetalarna som står för kalaset. Jag är intresserad av att göra kostnaden för det kalaset så billigt som möjligt. Jag är dock övertygad att bensin- och dieselpriset kommer att gå upp och det kan vi inte styra över. Kommunen har inga oljefyndigheter mig veterligen:). Så mitt råd till alla är att börja sortera, bidra med biogas i Växjö istället för bara fjärrvärme i Ljungby och så får vi alla hoppas att skattebetalarnas satsning står sig.

14 mars 2012

Inkomstgaranti, allmänhetens frågestund & kommunens revision

Sitter i solen på trappan och njuter av förmiddagskaffe. Jag har räfsat framsidan och Elsa sover sött i vagnen. Svårt att klaga en förmiddag som den här, jag skall dock göra mitt bästa:). För det första är jag upprörd av gamla riksdagsledamöter som efter 10 år fortfarande inte " har klippt sig och skaffat sig ett jobb. Att de anser att det är helt ok att leva på inkomstgarantin år efter år. Jag anser att inkomstgarantin starkt måste begränsas, 2 års garanti är rimligt men det borde vara tillräckligt. Nu har riksdagen tillsatt en kommitté för att se över systemet. Jag fick brev i veckan angående detta i egenskap av fd riksdagsledamot. Är dock inte berörd personligen eftersom jag fick annan försörjning i stort sett direkt efter mitt uppdrag i riksdagen. Jag fick inkomstgaranti oktober, november och december månad 2006 sedan påbörjade jag uppdraget i kommunen. Förvisso handlar det om skattepengar i alla avseenden men skillnaden är att jag utför arbete för skattepengarna. Avdankade riksdagsledamöter som är inne på 5:e året med inkomstgaranti utan att skaffa sig ett nytt jobb borde kanske fundera på att volontärarbeta på ett äldreboende, kyrkan eller någon annan frivillig organisation så att samhället fick något tillbaka. Jag förstår att det inte är lika enkelt för alla att gå vidare och skaffa sig ett nytt jobb efter åren i riksdagen. Därför anser jag att inkomstgarantin måste finnas kvar, men inte på obestämd tid. Riksdagens system rimmar illa med de krav vi ställer på våra medborgare i övrigt vilket skapar ett stort gap och bara spä på politikerföraktet. Jag tror att vi kommer att se en förändring inom kort då sammansättningen i riksdagen ser annorlunda ut idag samtidigt som omsättningen är högre. Det är idag vanligt att man är yngre och sitter färre år och då är kanske inte problemet lika stort att skaffa sig ett nytt arbete när man avslutar sitt uppdrag i riksdagen.

En annan sak som är på agendan är vad vi politiker tycker om allmänhetens frågestund på fullmäktige eller i nämnden. Jag tycker att det är en utmärkt ordning. Jag tycker dock att det som
alltid är ett problem när ett särintresse får oförtjänt mycket uppmärksamhet på de svagas bekostnad. Det vill säga att de som skriker högst får sin vilja igenom eller har större möjlighet att påverka än de grupper som är tysta och ofta betydligt mer utsatta. Vissa organisationer och grupperingar är duktiga på att använda sig av allmänhetens frågestund och påverka politiker i ett offentligt forum. Tysta och svaga grupper i samhället har sällan den möjligheten och frågan är vem so
för deras talan. Men så länge vi har starka politiker som kan stå emot både massmedialt och offentligt tryck och inte lova för mycket så ser jag egentligen inget problem med att intresseorganisationer använder sig av denna möjlighet. Ett betydligt större problem är det dock när allmänhetens frågestund politiseras av politiker. När SSU:are börjar springa på fullmäktige och ställa frågor osv. Här är det upp till partierna att skärpa sig och se till att detta inte förekommer i de egna leden. Medlemmar i partierna har andra vägar att gå dina ärenden. På nämnden har jag inte upplevt några som helst problem och välkomnar snarare allmänheten till våra sammanträden. Både för att lyssna men även för att ställa frågor. Jag får alltid bra idéer om
vad vi borde göra i Växjö, eller inte göra:).

Så för att sammanfatta: jag är mot obegränsad inkomstgaranti och för allmänhetens frågestund. När det gäller kommunens revision så är jag alltid för, det måste man vara som ordförande i en nämnd det är ren självbevarelsedrift. Anledningen till att jag berör frågan är att jag på fredag gör en kort break från mammaledigheten för att gå på möte med revisionen. Jag kan inte ljuga och säga att jag längtar dit för det krävs en hem del inläsning av mig för att gå ditt och representera nämnden och majoriteten men vad gör man inte för sina kollegor och gör tekniska nämnden. Hoppas innerligt att ordförande i revisionen (Elsa Jönsson (S)) mjuknat lite efter att jag döpt min dotter till Elsa:)

28 februari 2012

Reklamfritt centrum

Har nu varit hemma i 3 månader med Elsa och Måns och det är inte utan att man blir lite debattsugen. Jag menar då inte att jag är sugen på ännu ett bråk med min trotsige treåring utan det är en politisk debatt jag är ute efter. Jag är inte redo att avbryta mammaledigheten och börja jobba igenom utan det handlar mer om att kunna plocka russinen ur kakan. Jag följer dagens fullmäktigedebatt via radion samtidigt som jag målar flygplan med Måns och ger Elsa lite mat. Nu är väl debatten i Växjö kommunfullmäktige inte alltid så upphetsande men dagens sammanträde har redan bjudit på en hel del intrfessanta åsikter. Debatten kring ett reklamfritt centrum hade jag exempelvis gärna deltagit i. Debatten grundar sig på en motion från S och V där de föreslår att vi succesivt ska förbjuda och ta bort all reklam i centrum på samma sätt som man gjort i Sao Paulo. Jag har haft liknande debatter med vänsterpartister tidigare i riksdagen. Då handlade det om reklam i TV, den här gången i det offentliga rummet. Utgångspunkten är dock densamma - människor skall slippa att utsättas för kommersiella budskap då det förfular och bidrar till att vi handlar mer. Jag tror till skillnad från dem att handel är något bra och bidrar till både tillväxt och ett bättre sammhälle. Dessutom anser jag att männiksor kan ta ansvar för sina egna liv och att vi politiker inte behöver finnas där för atat detaljstyra och skydda männiksor i alla lägen. Att förbjuda reklamen i centrum skulle vara negativt för handlarna och det skulle bidra till ett tråkigare och mindre livfyllt centrum enligt min åsikt. Jag ser det dessutom som omöjligt att kommunen skulle gå in och besluta och berätta för privata fastighetsägare vad de får ha eller inte får ha på sina byggnader. I ett avseende är jag villig att ha vissa restriktioner och det är när det handlar om trafiksäkerhet. Stora blinkande skyltar är inte att rekommendera vid korsningar, trafikljusen och rondeller. Det verkar dock som om detta är något av en politisk käpphäst för S och V oc något som de ämnar driva i olika former och forum så jag får sannolikt tillfälle att debattera saken när jag åter är i tjänst.

24 februari 2012

Äntligen en värdig motståndare

Det kanske ter sig en aning konstigt men jag är glad över socialdemokraternas uppryckning och tycker att deras nya laguppställning är både seriös och spännande. Nu kan det äntligen bli en match igen. Varje regeringen behöver en aktiv opposition för att utvecklas, få prata politik och pröva sina förslag seriöst. Det är inte bra för demokratin att oppositionen är svag och utan politisk dagordning. Deras uppgift är att granska och ifrågasätta regeringens vägval och på så vis bidra till att vi har genomtänkta, seriösa och utvecklande förslag. Det finns inget tråkigare som politiker än att ens idéer möts av... Likgiltighet. Jag vill debattera och försvara, det är då man verkligen får pröva sin politik, får möjlighet att förfina eller förändra och ibland kanske till och med förkasta sina förslag. Jag ser särskilt fram mot att få lyssna till en debatt mellan Anders Borg och hans nya motståndare Magdalena Andersson. Få politiker/ekonomer kan mäta sig med Anders Borg men jag tror nog att debatten i detta fall kan bli intressant. Jämfört med hennes företrädare imponerar hon redan innan hon öppnat munnen. Jag tror också att debatten mellan Martin Damberg och Fredrik Reinfelt kommer att bli bra i kammaren. Problemet för sossarna är väl att deras partiledare inte har möjlighet att debattera i riksdagen. Risken är att deras ledaskap framstår som splittrat och kanske något spretigt. Risken är stor att Martin och Stefan lämnar olika budskap. Både Magdalena och Martin anses vara ganska mycket höger, positiva till både Rut och Rot, sänkta skatter, vinster i vården och skolan samt positiva till högre utbildning och forskning. Frågan är hur de ska klara angepp från Jonas Sjöstedt i riksdagen. En annan spännande politisk fråga är återigen energipolitiken. Jag talar då främst om kärnkraften. Stefan Löwen är ju en stark anhängare samtidigt som vi nu också har en centerledare som förstår vikten av en seriös energipolitiken. Här finns en stor möjlighet att träffa en överrenskommelse över blockgränserna som är oerhört betydelsefull för svensk industri och svenska hushåll. Som sagt... vi går nu in i en oerhört spännande politisk tid efter en tid av totalt politiskt vakum på oppositionssidan. Alliansregeringen har på pappret fått en betydligt värdigare motståndare och nu är det bara upp till bevis för socialdemokraterna, det berömda middagsbordet är dukat och inbjudan är sedan länge skickad.

09 februari 2012

Belysning i Linneparken

Läste precis på smålandspostens webb att kyrkorådet skrivit till kommunen angående belysning i Linneparken. De efterfrågar en bättre och mer ändamålsenlig belysning i parken för att öka tryggheten, trivseln och säkerheten. En fråga som varit uppe vid flera tillfällen tidigare. Det har då handlat om art den belysning dom finns i parken är sönder men även att den behöver utökas. Jag är villig att hålla med om detta och det var också därför som alliansen i sitt budgetförslag också tog med skrivningar om just belysningen i Linneparken med ett särskilt uppdrag. När nu kyrkan anser att detta är en angelägen fråga hoppas jag att vi kan samarbeta om belysningen för att göra parken både vackrare och mer säker. Jag tror bestämt att kyrkan själva beslutat att anslå en hel del pengar för att belysa själva domkyrkan. Är förvisso mammaledig från mitt uppdrag som ordförande i tekniska nämnden men jag tror att kyrkorådet kan få ett positivt svar på sin skrivelse, i vart fall till stora delar.

Rekommendera friskolor som kommunpolitiker?

Igår var det stora samtalsämnet huruvida oliver Rosengren (m) ledamot i gymnasienämnden gör rätt i att rekommendera en friskola (som han själv gått på)till en elev i nian som ska göra sitt gymnasieval eller om han har en skyldighet att förorda de kommunla gymnasiskolorna. Jag trillade nästan av stolen när jag läste socialdemokraternas inställning, Karl-Olof Bengtsson (s) har inte bara fel han har även än märklig lite läskig inställning.

Om socialdemokraterna verkligen tror att deras ansvar som politiker handlar om att värna det kommunala punkt slut oavsett om det handlar om gymnasieskolor, äldreomsorg eller förskolor har de fattat helt fel. Politikernas ansvar i gymnasienämnden måste handla om att tillförsäkra att våra elever får den kunskap de har rätt till oavsett driftform på skolan. Uppdraget i gymnasienämnden handlar om kunskapstaden Växjö inte de 3 kommunala kunskapsskolorna i Växjö.

Jag önskar innerligt att jag utifrån egna erfarenheter hade möjligheten likt Oliver att kunna rekommendera en gymnasieskola i min gamla hemstad Värnamo till en elev i nian inför hennes/hans gymnasieval. Tyvärr kan jag inte det för när jag gick i gymnasiet (1994 -1996) fanns det inga friskolor i Värnamo. Det fanns bara 1 alternativ, den kommunala gymnasieskolan. Det fanns ingen valfrihet, ingen konkurrens eller snack om vilken skola som passade mina önskemål och inrikting bäst. Men jag antar att det är just det som Karl-Olof längtar tillbaka till och önskar vore verklighet även nu.

Fler miljövänliga bilar i Växjö

Diskussionen om miljövänliga bilar och hur vi ska få fler att köpa dem är ständigt närvarande. Idag skriver smålandsposten bland annat om saken. Där nämns det att kommunen valde att inte besluta enligt ett förslag som tagits fram nyligen om att låta 200 000 kr användas som prispengar i ett lotteri där köpare av miljöbilar kunde delta. Jag är i allra högsta grad en av de ansvariga för att vi valde att göra på ett annat sätt. För det första anser jag inte att kommunen ska bidra med pengar till ett lotteri. Det är antagligen inte särskilt konstigt eller förvånande.

200 000 ligger fortfarande i potten och frågan är vad kommunen kan eller bör göra för att få fler att köpa miljövänliga bilar. Jag är i grund och botten tveksam till att politiker ska blanda sig i teknik och utveckling och förorda ett alternativ framför ett annat. Det har vi varken kunskap eller uppdrag att göra. Dessutom hamnar vi ofta i en situation som lätt kan snedvrida konkurrensen på marknaden.

Vad vi möjligtvis kan göra är att belysa de positiva effekterna av att köpa och köra mer miljövänliga fordon. Allra helst välja cykeln framför bilen när det är möjligt. Jag är förvisso mammaledig nu och inte direkt delaktig i att ta fram förslag hur vi ska använda de avsatta 200 000 kr. Jag skulle dock övertygad om att vi tar kontakt med samtliga bilhandlare i kommunen så att ingen känner sig utanför. Vilken eller vilka bilar de sedan vill lyfta fram som miljövänliga måste vara något som stämmer överrens med allmänna riktlinjer och inget som vi politiker i Växjö hittat på.

24 januari 2012

Lägre än så är svårt att sjunka...

Diskussionen och problematiken som berör papperslösa flyktingar är en komplicerad fråga. För egen del har jag förvisso alltid förespråkat en liberal hållning både vad gäller samma rättigheter vad gäller sjukvård, möjligheter för att de ska få söka arbetskraftstillstånd i Sverige och att vi kanske bör överväga amnesti med jag har respekt för att den principiella hållningen också medför vissa problem som är svåra att överblicka. Oavsett om man är liberal som jag eller något mer restriktiv som regeringen eller rent av motståndare som SD kan man inget annat än äcklas av den sajt som nu jobbar för att sätta dit papperslösa flyktingar och överlämna dem till polisen. De uppmanar andra att låtsas hjälpa behövande för att samla in infomation om dem och andra flyktingar. Så fegt, så lågt! Jag har svårt att tänka mig något mer skrämmande än att leva i ett samhälle där angiveri är en del av vardagen. Jag tror dock inte att de lyckas få särskilt många som följer deras uppmaning...

Kollektivtrafikens önskemål och i Öp: n

Kan inte låta bli att kommentera den planerade bussgatan genom ett grönområde på Teleborg som Smålandsposten skrev om i tidningen idag. Jag har full förståelse för att boende i området är upprörda och att det kan tyckas vara något märkligt att Europas grönaste stad planerar att bygga en väg genom ett trevligt grönområde. Bussgatan planeras dessutom dras precis utanför en förskola och en lekplats. Jag vill dock poängtera att det snarare är önskemål från länstrafiken är faktiska planer från kommunen. Genom att rita in bussgatan i översiktsplanen utesluter vi inte att i framtiden om det verkligen skulle behövas att bygga en bussgata med den aktuella sträckningen. För min del ligger det dock långt fram och betydligt bättre argumentation ska till för att jag ska övertalas. Nu är det ju givetvis inte jag som bestämmer ensam i kommunen men jag inbillar mig att jag har lite att säga till om i alla fall. Jag tror inte att min ståndpunkt på något sätt får de boende i området att känna sig lugna men det ger kanske en inblick i hur man kan se på översiktsplanen. Allt som finns med i denna plan kommer inte att förverkligas eller genomföras. Det handlar dock om att ta höjd och göra vissa förberedelser för hur staden kan komma att utvecklas. Vi räknar med att staden växer till 100 000 invånare, vi hoppas innerligt att fler väljer miljövänliga transporter osv. För egen del tror jag att Växjö bör satsa på fler bättre och säkrare cykelvägar men det utesluter inte en väl fungerande kollektivtrafik för att möta en ökande befolkning som väljer bussen framför bilen. Det skall dock dom sagt mycket till för att jag ska tycka att en bussgata genom det nämnda området på Teleborg är en bra ide.