28 februari 2012

Reklamfritt centrum

Har nu varit hemma i 3 månader med Elsa och Måns och det är inte utan att man blir lite debattsugen. Jag menar då inte att jag är sugen på ännu ett bråk med min trotsige treåring utan det är en politisk debatt jag är ute efter. Jag är inte redo att avbryta mammaledigheten och börja jobba igenom utan det handlar mer om att kunna plocka russinen ur kakan. Jag följer dagens fullmäktigedebatt via radion samtidigt som jag målar flygplan med Måns och ger Elsa lite mat. Nu är väl debatten i Växjö kommunfullmäktige inte alltid så upphetsande men dagens sammanträde har redan bjudit på en hel del intrfessanta åsikter. Debatten kring ett reklamfritt centrum hade jag exempelvis gärna deltagit i. Debatten grundar sig på en motion från S och V där de föreslår att vi succesivt ska förbjuda och ta bort all reklam i centrum på samma sätt som man gjort i Sao Paulo. Jag har haft liknande debatter med vänsterpartister tidigare i riksdagen. Då handlade det om reklam i TV, den här gången i det offentliga rummet. Utgångspunkten är dock densamma - människor skall slippa att utsättas för kommersiella budskap då det förfular och bidrar till att vi handlar mer. Jag tror till skillnad från dem att handel är något bra och bidrar till både tillväxt och ett bättre sammhälle. Dessutom anser jag att männiksor kan ta ansvar för sina egna liv och att vi politiker inte behöver finnas där för atat detaljstyra och skydda männiksor i alla lägen. Att förbjuda reklamen i centrum skulle vara negativt för handlarna och det skulle bidra till ett tråkigare och mindre livfyllt centrum enligt min åsikt. Jag ser det dessutom som omöjligt att kommunen skulle gå in och besluta och berätta för privata fastighetsägare vad de får ha eller inte får ha på sina byggnader. I ett avseende är jag villig att ha vissa restriktioner och det är när det handlar om trafiksäkerhet. Stora blinkande skyltar är inte att rekommendera vid korsningar, trafikljusen och rondeller. Det verkar dock som om detta är något av en politisk käpphäst för S och V oc något som de ämnar driva i olika former och forum så jag får sannolikt tillfälle att debattera saken när jag åter är i tjänst.

24 februari 2012

Äntligen en värdig motståndare

Det kanske ter sig en aning konstigt men jag är glad över socialdemokraternas uppryckning och tycker att deras nya laguppställning är både seriös och spännande. Nu kan det äntligen bli en match igen. Varje regeringen behöver en aktiv opposition för att utvecklas, få prata politik och pröva sina förslag seriöst. Det är inte bra för demokratin att oppositionen är svag och utan politisk dagordning. Deras uppgift är att granska och ifrågasätta regeringens vägval och på så vis bidra till att vi har genomtänkta, seriösa och utvecklande förslag. Det finns inget tråkigare som politiker än att ens idéer möts av... Likgiltighet. Jag vill debattera och försvara, det är då man verkligen får pröva sin politik, får möjlighet att förfina eller förändra och ibland kanske till och med förkasta sina förslag. Jag ser särskilt fram mot att få lyssna till en debatt mellan Anders Borg och hans nya motståndare Magdalena Andersson. Få politiker/ekonomer kan mäta sig med Anders Borg men jag tror nog att debatten i detta fall kan bli intressant. Jämfört med hennes företrädare imponerar hon redan innan hon öppnat munnen. Jag tror också att debatten mellan Martin Damberg och Fredrik Reinfelt kommer att bli bra i kammaren. Problemet för sossarna är väl att deras partiledare inte har möjlighet att debattera i riksdagen. Risken är att deras ledaskap framstår som splittrat och kanske något spretigt. Risken är stor att Martin och Stefan lämnar olika budskap. Både Magdalena och Martin anses vara ganska mycket höger, positiva till både Rut och Rot, sänkta skatter, vinster i vården och skolan samt positiva till högre utbildning och forskning. Frågan är hur de ska klara angepp från Jonas Sjöstedt i riksdagen. En annan spännande politisk fråga är återigen energipolitiken. Jag talar då främst om kärnkraften. Stefan Löwen är ju en stark anhängare samtidigt som vi nu också har en centerledare som förstår vikten av en seriös energipolitiken. Här finns en stor möjlighet att träffa en överrenskommelse över blockgränserna som är oerhört betydelsefull för svensk industri och svenska hushåll. Som sagt... vi går nu in i en oerhört spännande politisk tid efter en tid av totalt politiskt vakum på oppositionssidan. Alliansregeringen har på pappret fått en betydligt värdigare motståndare och nu är det bara upp till bevis för socialdemokraterna, det berömda middagsbordet är dukat och inbjudan är sedan länge skickad.

09 februari 2012

Belysning i Linneparken

Läste precis på smålandspostens webb att kyrkorådet skrivit till kommunen angående belysning i Linneparken. De efterfrågar en bättre och mer ändamålsenlig belysning i parken för att öka tryggheten, trivseln och säkerheten. En fråga som varit uppe vid flera tillfällen tidigare. Det har då handlat om art den belysning dom finns i parken är sönder men även att den behöver utökas. Jag är villig att hålla med om detta och det var också därför som alliansen i sitt budgetförslag också tog med skrivningar om just belysningen i Linneparken med ett särskilt uppdrag. När nu kyrkan anser att detta är en angelägen fråga hoppas jag att vi kan samarbeta om belysningen för att göra parken både vackrare och mer säker. Jag tror bestämt att kyrkan själva beslutat att anslå en hel del pengar för att belysa själva domkyrkan. Är förvisso mammaledig från mitt uppdrag som ordförande i tekniska nämnden men jag tror att kyrkorådet kan få ett positivt svar på sin skrivelse, i vart fall till stora delar.

Rekommendera friskolor som kommunpolitiker?

Igår var det stora samtalsämnet huruvida oliver Rosengren (m) ledamot i gymnasienämnden gör rätt i att rekommendera en friskola (som han själv gått på)till en elev i nian som ska göra sitt gymnasieval eller om han har en skyldighet att förorda de kommunla gymnasiskolorna. Jag trillade nästan av stolen när jag läste socialdemokraternas inställning, Karl-Olof Bengtsson (s) har inte bara fel han har även än märklig lite läskig inställning.

Om socialdemokraterna verkligen tror att deras ansvar som politiker handlar om att värna det kommunala punkt slut oavsett om det handlar om gymnasieskolor, äldreomsorg eller förskolor har de fattat helt fel. Politikernas ansvar i gymnasienämnden måste handla om att tillförsäkra att våra elever får den kunskap de har rätt till oavsett driftform på skolan. Uppdraget i gymnasienämnden handlar om kunskapstaden Växjö inte de 3 kommunala kunskapsskolorna i Växjö.

Jag önskar innerligt att jag utifrån egna erfarenheter hade möjligheten likt Oliver att kunna rekommendera en gymnasieskola i min gamla hemstad Värnamo till en elev i nian inför hennes/hans gymnasieval. Tyvärr kan jag inte det för när jag gick i gymnasiet (1994 -1996) fanns det inga friskolor i Värnamo. Det fanns bara 1 alternativ, den kommunala gymnasieskolan. Det fanns ingen valfrihet, ingen konkurrens eller snack om vilken skola som passade mina önskemål och inrikting bäst. Men jag antar att det är just det som Karl-Olof längtar tillbaka till och önskar vore verklighet även nu.

Fler miljövänliga bilar i Växjö

Diskussionen om miljövänliga bilar och hur vi ska få fler att köpa dem är ständigt närvarande. Idag skriver smålandsposten bland annat om saken. Där nämns det att kommunen valde att inte besluta enligt ett förslag som tagits fram nyligen om att låta 200 000 kr användas som prispengar i ett lotteri där köpare av miljöbilar kunde delta. Jag är i allra högsta grad en av de ansvariga för att vi valde att göra på ett annat sätt. För det första anser jag inte att kommunen ska bidra med pengar till ett lotteri. Det är antagligen inte särskilt konstigt eller förvånande.

200 000 ligger fortfarande i potten och frågan är vad kommunen kan eller bör göra för att få fler att köpa miljövänliga bilar. Jag är i grund och botten tveksam till att politiker ska blanda sig i teknik och utveckling och förorda ett alternativ framför ett annat. Det har vi varken kunskap eller uppdrag att göra. Dessutom hamnar vi ofta i en situation som lätt kan snedvrida konkurrensen på marknaden.

Vad vi möjligtvis kan göra är att belysa de positiva effekterna av att köpa och köra mer miljövänliga fordon. Allra helst välja cykeln framför bilen när det är möjligt. Jag är förvisso mammaledig nu och inte direkt delaktig i att ta fram förslag hur vi ska använda de avsatta 200 000 kr. Jag skulle dock övertygad om att vi tar kontakt med samtliga bilhandlare i kommunen så att ingen känner sig utanför. Vilken eller vilka bilar de sedan vill lyfta fram som miljövänliga måste vara något som stämmer överrens med allmänna riktlinjer och inget som vi politiker i Växjö hittat på.