20 mars 2012

Yttrandefrihet eller kommunal munkavel

Historien huruvida Oliver Rosengren (m) har rätt att rekommendera sin gamla gymnasieskola till en villrådig niondeklassare verkar inte ha något slut. Det hela handlar om att Oliver sitter i gymnasienmnden och att skolan som han rekommenderade var en friskola. Jag anser att diskussionen är helt befängd. Det är självklart att ledamöter i nämnden har rätt att rekommendera vilken skola de vill oberoende av vem som driver dem. Något annat vore märkligt. Skulle det bara vara ledamöter som hade kommunala skolor att rekommendera som får uttala sig eller ska alla beläggas med munkavel? Och om det handlar om att alltid framhålla de kommunala skolornas förträfflighet undrar jag vad som händer om det skulle vara så att en kommunal skola inte uppfyller kunskapskraven. Får ledamöterna inte berätta det då med risken att eleverna istället väljer en friskola. Jag tycker att ledamöternas uppgift i alla lägen är att verka för elevernas och kunskapens bästa och enligt min uppfattning var det precis vad oliver gjorde. Har en känsla att diskussionen lever vidare på fullmäktige i eftermiddag.

15 mars 2012

Sortera mera!

Förra veckan började vi sortera hushållsavfallet här i Växjö och bland annat vår gata är först ut att påbörja matinsamlingen. Jag har förvisso varit testperson tidigare men jag fullkomligt älskar det! Kan kanske tyckas vara något överdrivet men det går verkligen så bra och är så lätt, dessutom underlättar det enormt för vår familj. Vi lagar väldigt mycket mat från grunden och äter de flesta måltider hemma samtidigt som vi har två blöjbarn. Det innebär mycket sopor. Nu kan vi slänga potatis- och morotsskal, kaffesump och pastarester i ena kärlet och låta andra kärlet fyllas av blöjor. På så vis bidrar jag både till biogas i Växjö och fjärrvärme i Ljungby. Jag trodde inte riktigt att det skulle falla sig så naturligt och vara så enkelt att komma in i rutinen att sortera avfallet. Visst gör jag lite småfel ibland och glömmer mig men det är inte svårare än att backa bandet eller helt enkelt låta det vara för den här gången.

Läste i tidningen att det varit lite blandade åsikter om sorteringen. Till alla dem som tycker att det är för j-vligt att det blir dyrare samtidigt som man ger kommunen gratis biogas, vill jag bara poängtera att kommunen inte alls tjänar på den här affären. Det är och förblir en miljösatsning och förhoppningsvis kommer anläggningen att bära sig själv i framtiden. Huruvida detta var en smart ekonomisk satsning får framtiden utvisa och jag har full förståelse för om man är kritisk till själva satsningen ur ett strikt ekonomiskt perspektivet. Jag kan tycka att vi ibland måste chansa lite och sticka ut hakan. Dessutom anser jag att vi måste vara villiga att betala ett litet högre pris för miljöns skull. Givetvis skulle jag bli överlycklig om det här visade sig vara en guldgruva men sannolikt är det tyvärr inte så.

Det är också viktigt att poängtera att renhållningen är ett nollsummespel, kommunen får inte ta ut en högre avgift än vad det kostar. Skulle det visa sig att avgiften är för hög i nuläget kommer den sänkas i framtiden. Kan också vara på sin plats att poängtera att kollektivtrafiken som ska drivas av biogasen till väldigt stor del bekostas av skattebetalarna. Säljer vi biogasen dyrt kommer det antingen bidra till högrebiljettpriser eller vad som är mer sannolikt högre bidrag till Regionförbundet från kommunen. Hursomhelst så är det skattebetalarna som står för kalaset. Jag är intresserad av att göra kostnaden för det kalaset så billigt som möjligt. Jag är dock övertygad att bensin- och dieselpriset kommer att gå upp och det kan vi inte styra över. Kommunen har inga oljefyndigheter mig veterligen:). Så mitt råd till alla är att börja sortera, bidra med biogas i Växjö istället för bara fjärrvärme i Ljungby och så får vi alla hoppas att skattebetalarnas satsning står sig.

14 mars 2012

Inkomstgaranti, allmänhetens frågestund & kommunens revision

Sitter i solen på trappan och njuter av förmiddagskaffe. Jag har räfsat framsidan och Elsa sover sött i vagnen. Svårt att klaga en förmiddag som den här, jag skall dock göra mitt bästa:). För det första är jag upprörd av gamla riksdagsledamöter som efter 10 år fortfarande inte " har klippt sig och skaffat sig ett jobb. Att de anser att det är helt ok att leva på inkomstgarantin år efter år. Jag anser att inkomstgarantin starkt måste begränsas, 2 års garanti är rimligt men det borde vara tillräckligt. Nu har riksdagen tillsatt en kommitté för att se över systemet. Jag fick brev i veckan angående detta i egenskap av fd riksdagsledamot. Är dock inte berörd personligen eftersom jag fick annan försörjning i stort sett direkt efter mitt uppdrag i riksdagen. Jag fick inkomstgaranti oktober, november och december månad 2006 sedan påbörjade jag uppdraget i kommunen. Förvisso handlar det om skattepengar i alla avseenden men skillnaden är att jag utför arbete för skattepengarna. Avdankade riksdagsledamöter som är inne på 5:e året med inkomstgaranti utan att skaffa sig ett nytt jobb borde kanske fundera på att volontärarbeta på ett äldreboende, kyrkan eller någon annan frivillig organisation så att samhället fick något tillbaka. Jag förstår att det inte är lika enkelt för alla att gå vidare och skaffa sig ett nytt jobb efter åren i riksdagen. Därför anser jag att inkomstgarantin måste finnas kvar, men inte på obestämd tid. Riksdagens system rimmar illa med de krav vi ställer på våra medborgare i övrigt vilket skapar ett stort gap och bara spä på politikerföraktet. Jag tror att vi kommer att se en förändring inom kort då sammansättningen i riksdagen ser annorlunda ut idag samtidigt som omsättningen är högre. Det är idag vanligt att man är yngre och sitter färre år och då är kanske inte problemet lika stort att skaffa sig ett nytt arbete när man avslutar sitt uppdrag i riksdagen.

En annan sak som är på agendan är vad vi politiker tycker om allmänhetens frågestund på fullmäktige eller i nämnden. Jag tycker att det är en utmärkt ordning. Jag tycker dock att det som
alltid är ett problem när ett särintresse får oförtjänt mycket uppmärksamhet på de svagas bekostnad. Det vill säga att de som skriker högst får sin vilja igenom eller har större möjlighet att påverka än de grupper som är tysta och ofta betydligt mer utsatta. Vissa organisationer och grupperingar är duktiga på att använda sig av allmänhetens frågestund och påverka politiker i ett offentligt forum. Tysta och svaga grupper i samhället har sällan den möjligheten och frågan är vem so
för deras talan. Men så länge vi har starka politiker som kan stå emot både massmedialt och offentligt tryck och inte lova för mycket så ser jag egentligen inget problem med att intresseorganisationer använder sig av denna möjlighet. Ett betydligt större problem är det dock när allmänhetens frågestund politiseras av politiker. När SSU:are börjar springa på fullmäktige och ställa frågor osv. Här är det upp till partierna att skärpa sig och se till att detta inte förekommer i de egna leden. Medlemmar i partierna har andra vägar att gå dina ärenden. På nämnden har jag inte upplevt några som helst problem och välkomnar snarare allmänheten till våra sammanträden. Både för att lyssna men även för att ställa frågor. Jag får alltid bra idéer om
vad vi borde göra i Växjö, eller inte göra:).

Så för att sammanfatta: jag är mot obegränsad inkomstgaranti och för allmänhetens frågestund. När det gäller kommunens revision så är jag alltid för, det måste man vara som ordförande i en nämnd det är ren självbevarelsedrift. Anledningen till att jag berör frågan är att jag på fredag gör en kort break från mammaledigheten för att gå på möte med revisionen. Jag kan inte ljuga och säga att jag längtar dit för det krävs en hem del inläsning av mig för att gå ditt och representera nämnden och majoriteten men vad gör man inte för sina kollegor och gör tekniska nämnden. Hoppas innerligt att ordförande i revisionen (Elsa Jönsson (S)) mjuknat lite efter att jag döpt min dotter till Elsa:)