30 augusti 2012

Fotbollsyra på cirkusplasten

Lördag 1 september kl. 10 på Spetsamossen kommer fenomenet cirkusfotboll att få sin premiär! På plats finns politiker, Östers knattelag och det blir både bollkonster och musik. I hela stan pågår fotbollsyran för fullt. Anna Tenje, ordf. tekniska nämnden och Lena Wibroe, ordf. i kulturnämnden inviger gemensamt anläggningen för cirkusfotboll lördag 1 september kl. 10.00. Efter invigningen går vi går vi gemensamt ner mot fotbollsyran på Båtsmanstorget. Men vad är då en cirkusfotbollsarena? Jo, 21 stycken fotbollsmål i olika storlekar och former placerade i en ring. Att det just blev cirkusfotboll anspelar på Spetsamossens cirkusplats som genom åren besökts av mängder av storslagna cirkusföreställningar. - Vår ambition har varit att skapa en interaktiv anläggning där kreativiteten går före redan uppgjorda spelregler, berättar Nicolas Hansson, konstchef. Det är inte alldeles säkert att den bästa fotbollsspelaren också är den största cirkusfotbollshjälten! Fotbollsmålen är målade och pimpade av Åskar Lilja och Anders Dahlberg tillsammans med ungdomar från Växjösommar.

Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen

Pressmeddelande Tekniska nämnden möjliggör mer småskalig vattenkraft och grön el i kommunen 2012-08-30 Tekniska nämnden har vid sitt möte den 30 augusti fattat beslutet att föreslå kommunstyrelsen att sälja fastigheten Barsbro 1:3. -Beslutet innebär att ”Barsbrogänget” med Frank Gunnarsson i spetsen nu får möjlighet att öka sin produktion av miljövänlig grön el och småskaliga vattenkraft. Något som nämnden ser som mycket positivt på och som en naturlig del av miljöarbetet i Europas Grönaste stad, förklarar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden. I förslaget övertar även köparen fallrätt och fulla ansvaret för vattenkraftstation, broar, dammluckor, miljö- eller personskada m.m. Växjö kommun behåller regleringsrätten. Anledningen till förslaget att sälja är att Barsbro kraftaktiebolag inkommit med önskemål om att få förvärva fastigheten Barsbro 1:3. Anledningen till detta är att bolaget, som idag arrenderar del av fastigheten, har planer på att installera ytterligare effekt i vattenkraftverket. - Jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta att utveckla den miljövänliga småskaliga vattenkraften på olika sätt i kommunen i framtiden. Dels handlar det om att göra vissa investeringar i våra kommunala vattenkraftverk för att få ut mer effekt men även att möjliggöra för fler entreprenörer att utveckla andra eller kanske helt nya vattenkraftverk, avslutar Anna Tenje. Kontaktperson: Tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, 0470-43384 0709834416

22 augusti 2012

Härlig dag i linje med arbetslinjen

Befinner mig på Öland tillsammans med kommunledningen i Växjö kommun i två dagar för att ha ett så kallat strategisamråd. Lite förenklat skulle man kunna säga att tema för strategisamrådet den här gången är arbetsmarknad, jobben och tillväxtmöjligheter för kommunen. Mycket spännande och dagen har bjudit på föredrag från olika spännande personer. Lars Behrenz lektor i ekonomi vid Linnéuniversitetet som dessutom är vänsterpartiet inledde morgonen med att slå fast att jobbskatteavdraget har varit ett lyckat drag för att öka antalet jobb och arbetade timmar. Han talade om hur arbetsmarknaden fungerar, kändas lite som att sitta i skolbänken ute på universitetet igen och plugga inför tentan i nationalekonomi. Han följdes sedan av ett fantastiskt föredrag av Cecilia Ståhl som är vd för Manpower Telje Jobbstart och verksam i Södertälje. Hon lade fokus på och berättade om deras lyckade projekt och samarbete med kommunen med att få ut folk på arbetsmarknaden redan efter 17 månader istället 7 år. Riktigt bra som gav många av oss nya idéer på hur vi kanske borde jobba i Växjö. Efter att ha lyssnat på våra egna Anna Karlsson, Benny Johansson och Per Sandberg om hur läget är för arbetsmarknaden i växjö och vilka arbetsmarknadsinsatser som vi gör, avslutades dagen med ett tänkvärt föredrag av Joanna Kron som är verksamhetsansvarig för Go Tech Växjö. En samarbetsorganisation mellan ett antal teknikföretag i regionen i syfte att arbeta med arbetskraftsförsörjning för teknikföretag och öka intresset bland barn och ungdomar för teknikjobb. De gör ett fantastiskt arbete och deras organisation är unik. Joanna poängterade ett flertal gånger att vi måste bli bättre på att matcha våra arbetslösa ungdomar till de företag som skriker efter arbetskraft. En självklarhet som vi trots stor kunskap verkar ha väldigt svårt med. Ett ökat samarbete mellan näringslivskontoret och nämnden för arbete och välfärd kanske inte vore så dumt. Go Tech har antagligenen hel del kunskap att komma med också i detta avseende. Nu väntar middag och sedan sängen, vi har en låååång dag imorgon med nya spännande uppslag. Räknar inte med en middag i stil med Tillväxtverket men hoppas ändå på god mat. Sällskapet är det inget större fel på...

Sänkt krogmoms gav jobb!

Det är alltid skönt att veta att man har rätt. När det gäller det hårt kritiserade sänkningen av krogmomsen visade det sig ännu en gång att alliansregeringen hade rätt. Sänkningen av krogmomsen har redan visat sig ge många nya jobb. Att det skapas nya jobb inom denna sektorn är oerhört viktigt inte minst med tanke på att de är många ungdomar och nysvenskar som får jobb i hotell- och restaurangbranschen. Jag är mycket nöjd att vi drev igenom den här reformen och det skall bli oerhört intressant att följa hur S nu bemöter dessa siffror med tanke på hur mycket de argumenterat mot oss i frågan. Gång på gång måste nu socialdemokraterna erkänna sig besegrade när det gäller våra jobbskapande reformer. När det gäller RUT och ROT har fler fått arbete och svarta jobb har blivit vita. När det gäller jobbskatteavdragen har det inneburit att fler fått arbete och att de som redan arbetar, arbetar mer. Nu har det visat sig att sänkningen av krogmomsen också ger fler jobb. Vad har då socialdemokraterna sagt? NEJ NEJ NEJ! Jag vill inte strö mer salt i såren men vad va det jag sa? JA JA JA

16 augusti 2012

Jakt på kommunal mark

Idag argumenterar jag för att vi även fortsättningsvis ska bedriva jakt på kommunal mark i tätortsnära miljöer. Vi arrenderar ut jakten på kommunal mark till seriösa jägare som gör ett fantastiskt arbete. Inte minst är det viktig att jägare bedriver jakt på våra marker för att hålla nere populationen av kaniner och vildsvin. Förra året sköts flera skabbrävar som annars hade kunnat sprida smittan vidare till hundar och andra djur. En annan viktig aspekt är att det är oerhört viktigt att hålla populationen av olika djurarter nere med tanke på antalet trafikolyckor på våra vägar, de skulle sannolikt skjuta i höjden om inte jägarna gjorde sitt jobb. Vi skall vara glada och tacksamma över det arbete som jägarna utför. Givetvis ska jägarna även fortsättningsvis följa de bestämmelser och föreskrifter som gäller. Visar de och vanliga medborgare som vistas i skogen varandra ömsesidig respekt behöver ingen känna sig rädd eller orolig.