21 september 2012

Bra förslag belönas...

...med at jag verkställer dem=) Blev kontaktad av en medborgare för några dagar sedan som hade en väldigt bra idé om att vi borde ta tillvara på trädgårdarnas fallfrukt och även all den frukt som vi inte äter upp. Jag tyckte att detta var en mycket bra idé och har nu beslutat att vi kommer sätta ut ett extra kärl på Norremarks tippen där medborgare kan lämna frukten. Vi kommer sedan att ta hand om all denna frukt och göra biogas av den. Tycker att detta är ett mycket bra exempel på att vi tillsammans kan göra Växjö till en mycket bra, attraktiv & miljövänlig stad. Jag vill också poängtera att det verkligen är bra när ni medborgare hör av er till oss politiker med idéer. Många realiseras verkligen, så fortsätt med det!

Snöröjning och parkeringsavgifter balanserar budget

Vi hade delårsbokslutet igår på nämnden. Vad kan man då säga om ekonomin? inga srörre överarskningar egentligen. Vi hade ju en mild vinter vilken gav oss något mer över i kassakistan i år när det gäller snöröjningen. Året innan dess var det dock en riktig vargavinter och då gick vi minus med 7 miljoner. När det gäller intäknterna för parkeringsplatser gick vi back. Detta för att vi förlorat en hel del platser pga vägarbeten osv men även pga av alla trevliga arragemang som vi har i staden. Matmässan förra helgen innebär exempelvis att tekniska förlorar 180 000 kr. Pengar som vi annars hade använt i driften. Lite märkligt egentligen att budgeten skall vara så beroende av hur vintern blir eller hur många trevliga aktiviteter som arrangeras i stan. Sedan är det som vanligt en del projekt som skjuts på framtiden, eller som betalas först om några månader och därmed hamnar på nästa års räkning. Anledningen till att projekt förenas är flera med det är oftast väldigt giltiga. det kan bero på att länstyrelsen håller på ett tillstånd, trafikverket saknar pengar för ett samfinansieringsprojekt eller att vi rent av inväntar rätt tillfälle för en åtgärd eftersom det helt enkelt är smartare ekonomiskt, praktiskt eller mentalt=) Vi har förklaring på det mesta så har ni frågor om något specefikt projekt är det bara att höra av er! Pressmeddelande Delårsrapport per augusti 2012 för tekniska nämnden Växjö kommun Tekniska nämndens helårsresultat för respektive balansräkningsenhet förväntas i princip överensstämma med budget. Däremot finns budgetavvikelser inom verksamheterna. Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas bland annat vinterväghållningen ge ett överskott på ca 2 miljoner och parkeringsintäkterna ett underskott på ca 1,5 miljoner. Nämndens investeringsprogram är omfattande, totalt finns ca 110 investeringsprojekt. Hittills under året har investeringar gjorts för 88 miljoner, främst avseende biogas (41 miljoner), vatten och avlopp (26 miljoner) och gator/parker (14 miljoner). Bedömningen är att 197 miljoner av budgeterade 287 miljoner kommer förbrukas under året. För ett flertal investeringar finns tidsförskjutningar jämfört med ursprunglig plan. Framför allt har utredning, upphandling och tillstånd från olika myndigheter tagit längre tid än beräknat. Dessutom sker samordning mellan olika investeringar men även med andra parter, vilket är ytterligare skäl till att tidplanen har reviderats. Kontaktperson: Tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, tel 0470-43 384

Beslut om konkurrensutsättning av p-övervakningen

Som väntat fattade vi beslut på nämnden i går om att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad. Inte en dag för tidigt om ni frågar mig. Det här är långt ifrån en kärnverksamhet i kommunen och fungerar alldeles utmärkt om det istället sköts av marknanden. Vi har tittat mycket på Helsingborg och deras erfarenheter och jag är fullt övertygad om att det kommer gå mycket bra i Växjö också. Nu ska ett förfrågningsunderlag tas fram och jag tycker här att dte är viktigt att vi inte handlar upp ett provisionsbaserat system. Jag är inte ute efter att sätta dit våra medborgare utan att ha ordning och reda i staden. Dessutom är det viktigt att hlla koll på våra handikappsplatser så att de som verkligen behöver dem också får möjlighet till det. En annan viktig uppgift som parkeringsvakterna har är att hålla ordning på att budbilar, hantverkare osv på Storgatan. Alltför många bilar parkerar slentrianmessigt på gågatan utan att ha tillstånd för detta. Detta minskar framkomligheten och gör centrum mindre attraktivt. Här behövs uppryckning från alla parter!!! Pressmeddelande Växjö kommun har beslutat att konkurrensutsätta kommunal parkeringsövervakning Tekniska nämnden (TN) beslutade 2012-09-20 att konkurrensutsätta parkeringsövervakningen. Förfrågningsunderlaget som kommer att tas fram omfattar övervakning, flyttning av fordon, betalsystem inklusive service och tömning av biljettautomater. Torgverksamheten samt loppmarknad föreslås även i fortsättningen bedrivas av Växjö kommun och att P-automater ägs av Växjö kommun. Bakgrunden till att konkurrensutsätta verksamheten är att utförare och beställare ställer fokus på olika saker. För parkeringsverksamheten betyder det att frågor som arbetsmiljö, säkerhet och genomförande har hög prioritet. Medan frågor som utveckling, uppföljning, återrapportering och kundnöjdhet står mera i fokus på beställarsidan. För mer information kontakta tekniska nämndens ordförande Anna Tenje, tel 0470-433 84

Cyklilster i ropet

Vi hade sammanträde Tekniska nämnden igår. Många spännande diskussioner & bra beslut i vanlig ordning. Vi hade bland annat besök av Christian Juul från cykelfrämjandet som föredrog en undersökning om cykelklimatet i Växjö kommun. Fick med beröm godkännt & en del rekommendationer om hur vi kan bli ännu bättre. Mycket av det som han lyfte fram gör vi redan ocg hade undersökningen inriktat sig på 2012 hade vi fått betydligt bättre resultat och klättrat väsentligt i poängligan. Cyklister, ökat cyklande och pengar till mer, fler och säkrare cykelvägar ligger verkligen i ropet. Det är väl inte något som jag skulle vilja lägga in i välfärdens kärna direkt men det är uppenbart att det berör många och ligger helt i linje med det miljöarbete som vi arbetar med i Europas grönaste stad. Jag är dock innerligt trött på oppositionens ofinansierade motioner, skrivelser, frågor & förslag på cykelområdet. Känner att vi måste ha någon slags realism i det vi diskuterar och ger uppdrag att göra. Tror att vi måste ta utbyggnaden steg för steg i den takt vi har pengar till det. Vi har trotsallt väldigt många viktiga områden inom tekniska förvaltningen. Går man till kommunen som helhet känns det dessutom som att vård, skola & omsorg har betydligt högre prioritet än ex cykelvägar. De spelar liksom inte i samma liga. På oppositioner låter det dock ibland som om vi inte har någon viktigare uppgift än att just bygga nya cykelvägar.