29 november 2012

Presskonferens Macken först ut att prova torghandel flera dagar i veckan!

Macken först ut att prova torghandel flera dagar i veckan!


Föreningen Macken slår imorgon upp portarna för satsningen Hela världens torg (se bifogad skylt). Om människor ska kunna gå från arbetslöshet och till att försörja sig på torghandel måste torget vara öppet flera dagar i veckan, inte bara två, det är därför glädjande att möjligheten att stå fler dagar i veckan nu öppnas upp, inleder Fredrik Bergman.

Torghandel är världen över en utmärkt plats för att lära sig språk och handel och för att nå självförsörjning samtidigt är torget mötesplatsen för samhällets olika grupper och människor och bidrar till en positiv integration.

Jag är övertygad om att detta kan bli ett uppskattat och spännande inslag i Växjö som kommer gillas av många växjöbor, menar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden.

Varmt välkomna till presskonferensen imorgon!

Torsdagen den 29 november

Klockan 11.00

Stortorget där knallarna finns på plats.

Fredrik Bergman

Verksamhetsutvecklare i Föreningen Macken

Tel. 070-236 09 37

Anna Tenje

Ordförande i Tekniska nämnden, Växjö kommun

Tel. 0470-4338416 november 2012

Veckans ord: Biogas

Veckan som gått har verkligen präglats av biogas. I måndags ordnade jag och mina tjänstemän ett direktmöte med tema biogas och i onsdags invigde jag tre viktiga delar av vår biogas statsning. I juni får vi våra nya fina stadsbussar som kommer gå på egenproducerad biogas. En miljöstastning i Växjö som innebär att vi slår två flugor i en smäll. Vi tar hand om våra invånares matavfall samtidigt som vi får ett miljövänligt drivmedel till våra stadsbussar. Det handlar dock om en miljösatsning och inte något som kommer spara eller generera stora pengar. Givetvis skall satsningen bära sig själv inom några år med biogassatningen är långt ifrån en kassako. Ingen hade varit gladare än jag om det verkligen var så att skattebetalarna kunde tjäna pengar på biogasen men förhoppningsvis kommer det att ticka in mer pengar i framtiden i takt med att fler kommuner väljer att sortera sitt matavfall och efterfrågan på biogas ökar. Efterfrågan på biogas hänger givetvis ihop med priset på diesel och bencin och den tekniska utvecklingen i övrigt vad gäller miljövänliga drivmedel. Biogassatsningen sätter dock Växjö på kartan och visar att vi ännu en gång att vi menar allvar med Europas grönaste stad och miljösatningar. 

12 november 2012

Biogas direkt!

Biogasfrågan är verkligen på tapeten den här veckan. Ikväll har vi ett direktmöte speciellt bara för att avhandla biogasfrågan och på onsdag sker den stora invigningen av biogasanläggningen och produktionen av biogas. Väldigt spännnade!

Ikväll kommer jag att hålla ett kortare anförande om Europas Grönaste stad och på vilket sätt biogasen har en naturlig och viktig del i det arbetet. Jag kommer även att finnas med för att svara på frågor från allmänheten som är av en mer politisk karaktär, de tekniska frågorna tror jag bäst avhandlas av mina tjänstemän.

Har du en fråga vill informera dig ytterligare eller vill framföra dina synpunkter kring biogas är kvällens möte ett utmärkt tillfälle för just det.

Välkommen till öppet informationsmöte om biogas i Växjö kommun.Du kan ställa dina frågor på plats under mötet eller i förväg via vårt webbforum. På mötet deltar politiker och tjänstemän från Växjö kommun, samt en representant för Länstrafiken Kronoberg.

Fri entré. Välkommen!
Tid Måndag den 12 november kl 18.00
Plats Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, ingång från Björnen

Vi informerar om:

Bakgrunden till biogas i Växjö

Vad är biogas?

Biogasbussar i Växjö

På plats för att svara på dina frågor och funderingar finns:


Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden

Steve Karlsson, projektledare biogas

Clas Carlsson, Länstrafiken Kronoberg

Per Gunnarsson, renhållningschef

Du kan skriva en fråga i förväg i kommunens webbforum
Läs mer om biogas www.vaxjo.se/biogas08 november 2012

Pressmeddelande Alliansen kramar Träd


Alliansen kramar träd!


I Europas Grönaste stad är stadens grönområden och träd oerhört viktiga. I samband med framtagandet av översiktsplanen (ÖP)slog fullmäktige fast att antalet träd i staden skall öka. För att uppfylla detta mål ger därför Alliansen i tekniska nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en trädpolicy samt en trädplan – Vi vill helt enkelt försäkra oss om att antalet träd i staden ökar samtidigt som staden växer. Det ena utesluter inte det andra men det är viktigt att ha en tydlig strategi för arbetet menar Anna Tenje (M) ordförande i tekniska nämnden.

Träden spelar en oerhört viktig roll i staden. Det handlar dels om de estetiska värdena men även de miljömässiga. Träden bidrar till en bättre miljö genom att de utnyttjar luftens koldioxid för att bilda syre. De filtrerar stora mängder damm och stoft ur luften, vilket är extra välbehövligt i en växande stad och invid trafikerade gator. Träden bidrar till en vackrare och mer attraktiv stad samtidigt som de ger karaktär våra parker och trädgårdar. Många Växjöbor värnar och tar hand om sina privata träd oerhört väl, ett arbete som vi är mycket tacksamma för. Alliansen vill uppmärksamma dessa fantastiska personer och träd, och föreslår därför att en trädutmärkelse för privatpersoner, föreningar samt företag införs och delas ut årligen.

Genom att lyfta fram vackra och välskötta träd i kommunen och uppmärksamma invånaren bakom arbetet hoppas vi att fler växjöbor ser värdet med våra träd och kanske tänker två gånger innan de tar fram såg och yxa för att få mer kvällssol avslutar Malin Kind (C).

06 november 2012

Pressmeddelande Alliansen visar vägen
Alliansen visar vägen!

Växjö är en bra stad att cykla i. Men allt som är bra idag kan bli ännu bättre imorgon. I Tekniska nämndens budgetförslag för 2013 tar Alliansen till sig den kritik som Cykelfrämjandet framfört i sin KOMMUNVELOMETER VÄXJÖ 2012. Den mäter hur aktivt en kommun arbetar för cykling och kommunens insatser just nu. Av den framgår att Växjös insatser är goda men att skyltningen av cykelstråken inte är av högsta kvalité. Alliansen satsar nu resurser på förbättrad skyltning och gör det lättare att hitta och ta sig fram på våra cykelstråk.

I en kommentar säger Anna Tenje (M), ordförande i Tekniska nämnden, att alla åtgärder som främjar ett ökat cyklande i Växjö ger positiva miljöeffekter i form av ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Malin Adell Kind (C) och Björn Svensson (M), ledamöter i nämnden, instämmer helhjärtat i Annas kommentar. De ser också att åtgärderna kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och att vi så småningom kommer att nå Alliansens mål att inte bara vara Europas grönaste stad utan även Sveriges bästa cykelstad.

-En annan viktig insats för att öka trafiksäkerheten för cyklister är vår satsning på 1 miljon på det befintliga cykelvägnätet. Det finns inget egenvärde i att bygga nytt om inte det befintliga håller en hög kvalité, menar Björn Svensson (M).

-Givetvis kommer vi även att bygga nya cykelvägar i enlighet med cykelvägplanen, här hoppas vi även på pengar från trafikverket för att realisera planerade cykelvägar i de mindre orterna, berättar Malin Adell Kind (C).

Utöver satsningen på bättre skyltning kommer Alliansen i Tekniska nämnden också föreslå att det görs en utredning om ett cykelparkeringsgarage i Växjö centrum för att underlätta för pendlare som vill cykla till stationen för att sedan fortsätta med tåg eller buss.

– Jag tror att detta är en oerhört viktig satsning för att få fler att välja cykeln och tåget framför bilen som färdsätt till arbetet om man har en bit att pendla, menar Sigvard Jacobsson (M) ledamot i nämnden. Utöver ett cykelgarage föreslår vi också att antalet cykelparkeringsplatser i centrum fortsätter att öka.

02 november 2012

Jag ger svar på tal...Svagare tillväxt är ett miljöhot

Svagare tillväxt är ett miljöhot


Lobbyn i går 09:04
Uppdaterad i går 09:22Kommentar till Evig tillväxt och ständigt ökad konsumtion försämrar miljön av Malin Lauber den 25 oktober.
Jag är övertygad om att Malin Lauber har helt fel i sin analys när det gäller sambandet mellan tillväxt och miljö. En svagare tillväxt som Malin Lauber förespråkar är inte bara ett stort socialt problem utan också ett miljöhot enligt min mening. När den senaste ekonomiska krisen slog till blev resultatet att miljöintresset också dalade. Sannolikt bidrog finanskrisen till att en överenskommelse i Köpenhamn om klimatet också uteblev.

Ekonomi och miljö måste inte stå i motsatsställning till varandra. Jag menar snarare att ökad tillväxt är själva förutsättningen för att vi ska lyckas med minskade utsläpp och en bättre miljö. Sverige i allmänhet och Växjö i synnerhet är dessutom ett lysande exempel på att så också är fallet.

Sedan tidigt 90-tal har utsläppen av svaveloxider minskat med 70 procent, kväveoxiderna har minskat med 50 procent och utsläppen av partiklar med 30 procent. De uppmätta halterna av tungmetaller och andra miljögifter i naturen minskar och det skapar en hälsosammare miljö för både människor och djur. Allt det här har vi lyckats med under period när svensk ekonomi har expanderat och den ackumulerade tillväxt varit på 50 procent. I Växjö har vi under samma period lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med fantastiska 41%, vilket är helt världsunikt. Trots att ekonomin har vuxit såpass mycket har det samtidigt alltså varit fullt möjligt att förbättra miljön.

Malin Lauber påstår i sin artikel att tillväxt och konsumtion är skadligt för att ändliga resurser kommer att ta slut. Så är det inte. Tillväxt handlar om ökad produktivitet, alltmer i tjänstesektorn. Det har mycket lite med resursförbrukning att göra. I ett dynamiskt och innovativt samhälle finner vi dessutom ständigt nya resurser. På 1970-talet var man övertygad om att kopparn skulle ta slut på 1980-talet, men istället började vi använda mer av fiberkablar och mobila lösningar.

Jag är övertygad om att vi i värld utan tillväxt får mindre resurser att satsa på det som skapar ett mer miljövänligt samhälle. Mycket talar för att en värld utan tillväxt blir en hårdare värld där konkurrensen om resurserna är tuffare och det kommer inte gynna miljön.

AnnaTenje (M)

Pressmeddelande Alliansen sprider ljus i Växjö

Alliansen sprider ljus i Växjö
Arbetet med att skapa en utomhusmiljö där våra invånare känner sig trygga är en oerhört viktig uppgift för kommunen i allmänhet och tekniska nämnden i synnerhet. Givetvis är detta ytterst en polisär uppgift men kommunen arbetar aktivt med att identifiera och förbättra de miljöer som upplevs som otrygga. Mycket av detta arbete görs av Tekniska nämnden bl.a. genom satsningar på bättre belysning, trygga tunnlar och parker.

-I budget för 2013 kommer Alliansen att tända upp staden! Vi satsar på att tända upp den så kallade tredje fasen årets mörka månader med start redan nu. Det innebär att samtliga gatlyktor kommer att vara tända dygnets alla mörka timmar under vinterhalvåret, berättar Anna Tenje ordförande i tekniska nämnden.

Idag släkts var tredje gatlykta efter kl. 23.00 av besparingsskäl. Många av våra medborgare upplever en ökad otrygghet under höst-och vinterhalvåret och vi har därför beslutat att tända upp staden redan nu, när belysningen faktiskt behövs. Vi går därför mot ljusare tider redan nu i Växjö kommun, menar Bengt Lundgren (FP) ledamot i tekniska nämnden.

- Att våra invånare ska känna sig trygga när de tar en sen promenad genom staden är en fråga som prioriteras högt av Alliansen i tekniska nämnden. Därför känns det väldigt bra att vi tillsammans kan presentera den här riktade satsningen, säger Jon Malmqvist (KD) ledamot i tekniska nämnden.