05 december 2012

RUT är RÄTT


I dag fattar riksdagen beslut om några mindre justeringar när det gäller RUT-avdraget. Justeringar som kommer leda till att ett bra förslag blir ännu bättre. Det handlar om ett förtydligande om läxhjälp till elever i gymnasieskolan.  Läxhjälp för elever i exempelvis grundskolan omfattats redan i dag av RUT-avdraget, inom ramen för barnpassning men nu görs alltså en komplettering som innebär att det självklart även är så att föräldrar skall kunna använda sig av RUT-avdraget för att anlita läxhjälp även för sina ungdomar. Det är ju dessutom ofta när det gäller just gymnasieelever som föräldrar kanske har svårt rent kunskapsmässigt att hjälpa sina barn med läxan och inför prov och extrahjälpen verkligen kan behövas.
RUT har skapat fler nya jobb
RUT gör att svarta jobb blivit vita
RUT ger personer med svag förankring på arbetsmarknaden möjlighet till fast anställning med riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden.
RUT sysselsätter idag 9 000 helårsarbetskrafter.

RUT beräknas ge 17 000 jobb på sikt. 
RUT hjälper många familjer att få vardagspusslet att gå ihop.
RUT drygt en tredjedel av dem som använder RUT-avdraget är pensionärer

Jag ser det snöar...

Så kom då äntligen vintern...eller? Jag är vet inte riktigt vilket ben jag skall stå på. Å ena sidan är det fantastiskt härligt med all snö. Barnen älskar den och pulkabacken svämmar över av överlyckliga skrattande barn. Handlarna i stan borde också jubla då jag antar att deras försäljningssiffror ökar markant när julstämningen infinner sig och tjocka vinterskor och jackor måste inhandlas. Å andra sidan rullar pengarna på snöskottarkontot och risken är överhängande att det förväntade överskottet på kontot nu snabbt förvandlas till ett underskott. Det är fortfarande långt kvar till det nya året och att bedriva en effektiv och bra snöskottning kostar mycket pengar. Men man är ju sig själv närmast och jag älskar vintern och jag älskar när det är mycket snö. Det blir ljusare, vackrare och mysigare med snö helt enkelt. Jag hoppas bara att snön kan falla vid rätt tidpunkter och i rätt mängd så att våra fantastiska entreprenörer hinner med att ploga våra vägar och cykelvägar i lugn och lagom takt så att staden blir framkomlig.