15 oktober 2013

Partistämma i dagarna 4!

Nya Moderaterna kommer på torsdag att inleda sin partistämma i Norrköping. Jag kommer att vara på plats i dagarna 4 för att debattera och diskutera politik som kommer lägga grunden till vårt partiprogram och valmanifest inför valet 2014. Jag är utskottsordförande för utrikesproppen och Europaplattformen vilket gör att jag kommer få jobba ganska hårt. Inte mig emot då det är ett mycket intressant område. Vi kommer även fastställa listan inför EP-valet på lördag vilket sannolikt kommer bli spännande då det verkar bli strid om platserna. Media har under veckan gjort sitt bästa för att trissa upp stämningen i partiet och hitta konflikter. Först var det försöket att skopa ut vår partisekreterare Kent Persson och nu verkar de fiska efter politiskt laddade frågor. I dagens DN kan man läsa att Nya Moderaterna sänker skatten mer än Gamla Moderaterna. Föga förvånande med tanke på att Nya Moderaterna faktiskt har suttit vid makten och har kunnat genomföra sin politik=). Konstycket att sänka skatten i opposition har vi inte lyckats med tidigare och det blir sannolikt svårt även i framtiden om olyckan skulle vara framme. Att Moderaterna nu som då tycker att det är viktigt att sänka skatten borde inte vara en särskilt stor nyhet egentligen. Sänkt skatt är bra för jobben, för egenmakten och för samhället i stort. Sänkt skatt är bra för alla, förutom för dem som gärna vill (S)tyra andra människor. Den stora skillnaden mellan Fredrik Reinfeldt och Bo Lundgren är inte politiken utan pedagogiken, Fredrik har lyckats med att förklara varför sänkt skatt är viktigt, det lyckades aldrig Bo Lundgren med. Ny politik ska kommuniceras och nya utspel kommer med all säkerhet göras under helgen. Vi kommer dessutom med största sannolikhet att se vår nya logga lite överallt. Tycker att den är bra men får mig att tänka mer på godis än politik. Tror dock att det kommer förändras under helgen, alternativt kommer jag äta väldigt mkt godis i helgen=)

Vänsterpartiets demokratisyn

V)ärmbys dåliga demokratisamvete Att en vänsterpartist försöker sig på en uppläxning av mig om demokratins grunder och praktiska utförande känns en smula märkligt, på gränsen till surrealistiskt. Låt mig inledningsvis klargöra en sak för läsarna i allmänhet, men Lennart Värmby i synnerhet då han uppenbarligen har svårt att läsa och förstå mail som jag skriver; Jag har INGA som helst synpunkter på att samtliga partier som blivit demokratiskt valda i landstingsvalet också är med i det parlamentariska arbetet med att ta fram förslag på ny organisation och arbetsordning för regionkommunen. Det var också det vi kom överens om, 16 ledamöter från de åtta partierna som finns representerade i landstingsfullmäktige kommer att ha den uppgiften. Jag anser dock fortfarande att det står mig fullständigt fritt som moderat förbundsordförande att bjuda in precis vem jag vill till moderatledda partiöverläggningar. Lennart Värmbys Vänsterparti, tidigare Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och därefter Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), har sina rötter i samma politiska ideologi som Stalin, Lenin, Mao, Castro och flera andra diktatorer och har historiskt utmärkt sig för sin kamp MOT politiskt pluralism. Länderna på vår sida av järnridån hade många och fria partier och demokratiska val. På den kommunistiska fanns det bara ett parti. Där fanns inga överläggningar mellan partier. Är (V)ärmbys brev till ledarredaktionen ett tecken att de demokratiskt tveksamma håller varandra om ryggen, även i lokalpolitiken? Det är Lennart (V)ärmby, inte jag, som engagerat sig i ett parti som vänt demokratiska värderingar ryggen gång på gång och blundade för övergrepp och förtryck samt som försvarat regimer som Östtyskland och Kuba så sent som på åttiotalet när Lennart Värmby själv var medlem i VPK. Att i ett sådant läge ifrågasätta min demokratisyn är inte seriöst. Det är Lennart (V)ärmby som har fel, inte jag. Anna Tenje Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum

Pressmeddelande: Satsningar på ett attraktivare och säkrare centrum Centrumhandeln i Växjö ska utvecklas och stärkas. Som ett led i detta satsar nu kommunen på attraktivare, säkrare och barnvänligare stadskärna genom att införa kör- och stannandeförbud på gågatorna i centrala Växjö. - Detta kommer bidra till att Storgatan och centrum blir den trygga, attraktiva och barnsäkra plats som vi länge eftersträvat, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden. Satsningen innebär att Storgatan blir den kombinerade gå- och cykelgata det är tänkt att vara där gående och cyklister samsas på de gåendes villkor. Tidigare har en del trott att det är en dedikerad cykelbana och cyklat väldigt fort. - För att markera vad som gäller har nu en fotgängare målats på gatan i samma fält. Detta gör att det känns tryggare för hela familjen att vistas i city, utan att man behöver ha stenkoll på de små. City ska var en plats där både flanörer, barnfamiljer och cyklister samsas på lika villkor och visar hänsyn till varandra, förklarar Anna Tenje. På Växjö Citysamverkan är man positiva till förändringarna. - Vi vet ju sedan tidigare genom vårt arbete och våra kontakter med handlarna och deras kunder att den ökande trafiken på gågatorna upplevs både besvärande och otrygg, säger Jenny Rungegård, VD på Växjö Citysamverkan. Införandet av kör- och stannandeförbudet kommer innebära en uppskärpning av varuleveranstiderna till butikerna i Växjö centrum. Styrningen av butikernas varuleveranser till de tider som gäller, dvs. mellan 05.00-11.00 vardagar och 09.00-11.00 lördagar samt dag före helgdag, blir tydligare. - Åtgärden kommer innebära att vi blir av med ett antal stora lastbilar, varuleveranser och annan otillåten trafik på Storgatan under dagtid, menar Anna Tenje. Tillsammans med införandet av de nya reglerna kommer kommunen att anlägga särskilda lastzoner i anslutning till gågatorna i centrum för att underlätta leveranser utanför leveranstiderna. - Som ytterligare ett led i att underlätta och stärka cityhandeln och samtidigt profilera Växjö som den gröna staden kommer kommunen att erbjuda handlarna, genom Citysamverkan, möjlighet att låna el-lastcyklar för transport av varor mellan lastzonerna och sina butiker. Det är viktigt att vi kan skapa ett säkrare centrum utan att för den skull ska försämra för handlarna, säger Anna Tenje. För mer information kontakta: Anna Tenje (M), ordförande tekniska nämnden, tel. 0709-83 44 16 Jenny Rungegård, VD Växjö Citysamverkan, tel. 0703-35 95 91

31 augusti 2013

S sänker skatten mer än M?

Nya (S)kattesänkarpartiet Stefan Lövfen går från klarhet till klarhet, eller? Nej han går snarare från tystnad till förvirring. Min första reaktion på hans senaste och enda utspel är givetvis att det är mycket glädjande. S vill behålla alla jobbskatteavdrag som Alliansregeringen infört inklusive det kommande 5:e jobbskatteavdraget. S vill därutöver sänka skatten för pensionärer mer än vad Alliansen nu föreslår. Det ska bli oerhört intressant att höra S ska förklara hur skattesänkningar hotar välfärden, för att i nästa drag försöka bräcka Alliansens i just skattesänkningar. De pengar som S vill lägga på ytterligare sänkt skatt för pensionärer behövs uppenbarligen inte i skolan. Det är bara de pengar som Alliansen använder till att sänka skatten (som då är mindre) som behövs där. Jag förstår ärligt talat inte alls hur S resonerar och framförallt inte hur de räknar. Men som sagt, jag klagar inte. Att fler partier inser att sänkt skatt är bra för jobben, välfärden och Sveriges framtid och utveckling är något riktigt bra. Jag hade dock inte räknat med att det skulle vara S som fattade den poängen. Anna Tenje 0470-43384

Nära målen 2020 om C02

Växjö nära nå mål om fossilbränslefritt år 2020 - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är svår att nå. Men nära kan vi komma. Det säger Anna Tenje (M), ansvarig för klimatfrågor i kommunstyrelsen i en kommentar till den koldioxidinventering som har genomförts och som presenteras i nästa vecka.   Varje år genomförs en inventering av kommunkoncernens energianvändning och koldioxidutsläpp. Denna ligger till grund för uppföljning av ett antal mål och indikatorer i Växjös miljöprogram. - Inventeringen för år 2012 visar att där finns en del ljuspunkter samtidigt som det är klart att vi har en del att jobba med framöver, berättar Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.   Växjö kommunorganisation har som mål att vara fossilbränslefritt senast 2020. I den ekologiska budgeten sätts bara koldioxidmål för transportsidan. Men utsläppen från kommunkoncernens energianvändning står för ca hälften av de totala utsläppen. - Över 98 % av utsläppen från kommunens energianvändning kommer från fjärrvärmen. De olika förvaltningarna och bolagen har svårt att påverka utsläppen nämnvärt, då utsläppen framför allt beror på bränslesammansättningen i fjärrvärmen, förklarar Henrik Johansson   Eftersom kommunen köper in förnybar el, räknas elanvändningen ha nollutsläpp. - Inom några år kommer dessutom Sandviksverkets nya kraftvärmeblock stå färdigt, vilket kommer få stor effekt på utsläppen från energianvändningen. På vissa håll byts olja ut mot syntetisk diesel som ger lägre utsläpp, och på avloppsreningsverket har oljan redan nu bytts ut mot pellets. Det händer mycket nu, konstaterar Anna Tenje.   Målsättningen enligt miljöprogrammet är att de fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med 30 % mellan 1999 och 2015. Siffrorna för 2012 är de lägsta på tio år. Användning av syntetisk diesel i flera arbetsmaskiner, diesel med hög inblandning av biodrivmedel i skolskjutsarna och användning av RME i avfallstransporter är några exempel på åtgärder som minskat utsläppen mellan 2011 och 2012. Dessutom minskar användningen av egen bil i tjänsten, vilket tyder på en stadig övergång till bilpoolen. - Utsläppen är nu äntligen på väg neråt, och det är till och med troligt att vi når eller kommer mycket nära målet enligt miljöprogrammet. Biogas i stadsbussarna och inblandning av högre andel biodrivmedel i den diesel som används i kommunens arbetsmaskiner kommer få stora effekter. Men vi kan inte nöja oss där. Det tankas fortfarande för mycket bensin i organisationen, vilket har fått bl a omsorgsförvaltningen att ta ett grepp om vilket bränsle som verkligen tankas i etanolbilarna, berättar Anna Tenje och fortsätter: - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är däremot svår att nå, inte minst för att det med största sannolikhet kommer att blandas bensin i etanolen även då, och att det är tveksamt att biodrivmedel för flyg kommer vara kommersiellt utbyggt då. Men nära kan vi komma!

22 augusti 2013

Sugen på mer från Max Hamburgare

Har precis lyssnat på ett lysande anförande av Pär Larshans som är hållbarhetschef på Max Hamburgare. Han har talat om hur de arbetar med mångfald och hållbarhet i företaget. Mycket imponerade arbete som vi i Växjö kommun har mycket att lära av. Jag drivs av tanken att alla jobb behövs och att alla jobb är viktiga. Med detta sagt anser jag också att alla människor behövs och alla människor i viktiga. Men om alla som vill och kan ska ha ett arbete måste vi se till att det också finns en mångfald av arbeten och att vi ser värdet av detta och inte börjar kategorierna jobben i fina och mindre fina jobb. Den diskussion som socialdemokraterna har när det gäller RUT är direkt förödande samma sak gäller deras syn på ex McD och andra liknande företag där många unga och invandrare får sitt första jobb. Mest intressant av allt med Pärs anförande var dock att han lyckades bredda min uppfattning om mångfald. När man talar om mångfald tänker jag direkt på integration och invandrare eller kanske sexuell läggning och kön men inte alltid på funktionsnedsättning av fysiska och psykiska slag. Det är nog så att framförallt psykiska funktionsnedsättningar ofta hamnar i skymundan i mångfaldsdebatten. Pär Larshans och Max Hamburgare har verkligen lyckats att lyfta fram de här grupperna och visat att de behövs och berikar derasi verksamhet. Max Hamburgare har visat att mångfald berikar företaget i dubbel bemärkelse, medarbetarna och kunderna trivs bättre och tillväxten ökar i takt med mångfalden. De satsar på mångfald och miljö för att skapa ett starkare varumärke, tjäna mer pengar, skapa en bättre arbetsplats och erbjuda en bättre och mer attraktiv restaurang. För Växjös del skulle detta betyda att om mångfalden blir bättre i kommunen så kommer vi spara pengar, bygga på vårt varumärke och få fler att flytta till Växjö, skapa en bättre arbetsplats för våra anställda och få nöjdare kommuninvånare. Det tycker jag låter som en lysande ide!

Jobben fortsatt viktigast

Att fortsätta arbetet med att stärka arbetslinjen är och förblir Nya moderaternas främsta uppgift. Ingen fråga är viktigare än jobben och hur de kan bli fler i Kronoberg och i hela Sverige. Det handlar också om att hitta nya sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar som inte fullföljer gymnasiet.   Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och samtidigt en fråga där de politiska skiljelinjerna är som mest tydliga. Att möta krisens effekter och att skapa förutsättningar för att fler företag vågar anställa är centralt för att kunna skapa fler jobb åt unga. I en omvärld som präglas av ekonomisk oro står sig Sverige förhållandevis starkt. Till skillnad från många andra länder i Europa har vi tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kunnat investera i infrastruktur, utbildning, forskning och innovation – åtgärder för fler jobb, företagande och bättre välfärd.   Statistik från SCB visar att 92 procent av alla unga i Sverige antingen jobbar eller studerar. Men det finns ungdomar som kommer att ha svårare att komma in på arbetsmarknaden eller klara utbildningen. Vi måste fråga: Vilka är det som saknar jobb? Hur länge? Och vilken politik kan ge dem jobb?   Alliansen har genomfört en rad reformer för att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, sänkt restaurangmomsen och infört rut- och rot-avdragen som stimulerar branscher där många ungdomar får sina första jobb. Vi har infört nystartsjobb, instegsjobb och fler lärlingsplatser. För 2013 satsas 25 miljarder kronor på bland annat ungas jobbchanser, utbildning och stärkt konkurrenskraft för företag. Antalet platser inom yrkesvuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktik utökas både 2013 och 2014. För att höja studieresultaten återupprättas nu kunskapslinjen i skolan. Bland annat har en helt ny gymnasieskola införts.   Mot detta står Socialdemokraterna, som vill fördubbla restaurangmomsen, försämra rut och göra det mindre lönsamt att arbeta. I ett läge när ekonomin bromsat upp och jobben riskerar att bli färre vill S öka kostnaden för att anställa ungdomar med omkring 40000 kronor per år och ungdom. Det är helt fel väg att gå. Kvar står Socialdemokraternas skattehöjningar på 30 miljarder kronor riktade mot jobb och företagande. Samtidigt uteblir besked om hur S förhåller sig till Miljöpartiets förslag om friår, medborgarlön och kortare arbetsveckor. Jobben kommer inte att bli fler genom höjda skatter och mindre arbete.   Nya Moderaterna vill fortsätta att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta genom ytterligare jobbskatteavdrag riktade framför allt till låg- och medelinkomsttagare. Vi vill stärka förutsättningarna för fler och växande företag, fortsätta återupprättandet av kunskapslinjen i skolan och satsningarna på utbildning. Så når vi de unga som är i störst behov av stöd. Anna Tenje (M) Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Cykelväg i Gemla invigd


Igår invigde jag den nya cykelvägen i Gemla tillsammans med Trafikverket. Det hela har varit ett trafiksäkerhetsprojekt, äntligen kan många Gemlabarn ta cykeln till skolan utan att behöva ge sig ut i biltrafiken. Givetvis har detta även en miljöaspekt då vi hoppas att fler nu väljer cykeln till skolan och jobbet istället för att mamma & pappa skjutsar. 

Gemla är en ort på frammarsch och kommunen har storsatsat här, nytt tågstop, ny idrottshall, ny ÖP som möjliggör byggande av boende och fler företag och nu också en ny cykelväg. 


16 augusti 2013

Green Tregavo VS Isinbajeva

Efter att ha sett rapporteringen från Moskva igår var jag både stolt och besviken. Stolt för att Emma Green Tregavo visar upp sådant mod och vilja att göra det hon kan för att förmedla sin åsikt. Samtidigt blir jag besviken för att en sådan vacker, stark och världsvan idrottare som Jelena Isinbajeva uppvisar sådana tydliga tecken på inskränkthet och intolerans. Hennes resonemang är mkt märkligt. Givetvis har hon lika stor rätt att deklarera sin åsikt som Emma men det svårt att svälja. Det känns dock väldigt upplyftande att vi har fått en grupp svenska idrottare som inte är rädda för att använda sin politiska makt och faktiskt försöker göra skillnad. Jag hoppas att detta är en trend som håller i sig för det verkar ju onekligen så som att länder som har som varumärke att bryta mot mänskliga rättigheter eller är rena diktaturer numera belönas med stora mästerskap utan särskilt stor diskussion. Jag tror inte att bojkott är vägen för förändring men det är för mig självklart att vi i alla tänkbara lägen bör lyfta fram och berätta att vi anser att det man håller på med är förkastligt. I matchen mellan Emma Green Tregavo och Jelena Idinbajeva är det uppenbart vem som slutade s segrare. Jelena fick backa från sina intoleranta och inskränkta uttalanden idag. Emma Green kan fortsätta måla naglarna i regnbågens färger. Tyvärr kan inte Rysslands homosexuella känna sig mindre förtryckta eller accepterade. Men om fler idrottare tillsammans med politiker och vanliga Svensson följer Emma Greens exempel och utnyttjar sin politiska makt, vem vet då vad som kan hända:). 

12 augusti 2013

Valrörelsen är igång...

Valrörelsen inför valet den 25 maj är i full gång...eller? Nej EP-valet känns inte riktigt som en prioriterad fråga för varken partierna eller politikerna. Talar man med väljarna så tror jag inte ens att det är särskilt många som vet om att det är val till Europaparlamentet i maj 2014. Jag har givetvis förståelse för detta. Partierna och de flesta politiker har givetvis ordinarie val till riksdag, landsting och kommun i september i siktet och de flesta väljare har knappt börjat tänka på det ännu. För mig är valet till EP väldigt viktigt.

Valet i sig har stor betydelse för framtiden i Europa men valresultatet kommer också påverka valet hösten 2014. Att vi får så många moderater eller alliansvänner på plats i Bryssel kommer att bidra med att vi får ett liberalare, friare och stabilare EU samtidigt som chansen till ett fortsatt Alliansstyre av Sverige ökar. Är vi framgångsrika i valet till EP är chansen större för ett lyckat val till hösten. Väljare röstar hellre på vinnare än förlorare.

Fler och fler ställer sig skeptiska inför nyttan med EU, jag tror att EU behövs mer nu än någonsin (efter 2:a världskriget var behovet givetvis större) och hoppas att fler sluter upp i den stundande valrörelsen. I Kronobergs län har vi lyckats få med två lovande kandidater på EP-listan vilket är unikt. Oliver Rosengren och Jessika Lyckvall. En annan mycket bra och lovande kandidat är Cecilie Tenfjord-Toftby och henne skriver jag tillsammans med i Smålandsposten idag. Vi skriver just på temat om vikten att vi som är EU-engagerade måste bli fler.


Vi EU-engagerade behöver bli fler
Visste du att 6 av 10 beslut som fattas i din kommun har sitt ursprung i EU­regler? Det kan till exempel handla om vilka krav som får ställas när man upphandlar skolmat, eller vilken kvalitet vattnet vid din närmsta badplats ska hålla. Faktum är att de flesta av EU:s beslut genomförs på kommunal och regional nivå och märks i vårt vardagliga liv. Det är därför det är så viktigt att vi som engagerar oss i EU-frågor blir fler.


EU är historiens kanske största fredsprojekt och har bidragit till att gränserna för handel och människor har rivits mellan EU:s hundratals miljoner invånare. Sedan inträdet till EU har det blivit lättare för svenska studenter att plugga utomlands och möjligheten för svenska företag att etablera sig internationellt har underlättats. Men i den ekonomiska krisens spår har allt fler nu börjat ifrågasätta värdet med EU.


Tidigare i vår presenterade SOM-institutet i Göteborg undersökningsresultat som visade att andelen svenskar som i huvudsak är positivt inställda till vårt EU-medlemskap har sjunkit med 11 procent sedan 2010, från 53 procent till 42 procent. Det är oroande, eftersom EU kanske behövs mer nu än någonsin tidigare.


Ett starkt EU är nödvändigt för att vi små, enskilda europeiska länder ska kunna stå oss i den allt hårdare globala konkurrensen. Ett starkt EU, där man hjälps åt att hitta bra gemensamma sätt att lösa de utmaningar som vi står inför, kommer att stå mycket bättre rustat inför framtiden än varje enskilt land för sig. Det gäller allt från näringslivets villkor som vår gemensamma miljö- och klimatpolitik.


EU är inte svaret på alla utmaningar och hinder. Men Nya Moderaterna är övertygade om att ett enat och öppet Europa har många fördelar och möjligheter. Rätt använt kan EU vara ett kraftfullt verktyg för att nå internationella överenskommelser i breda frågor, liksom för att skapa en bättre vardag för fler.


Nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett bra tillfälle att fundera över hur EU påverkar och vilka förändringar du skulle vilja se. För att Europa ska byggas starkt inför framtiden behöver vi bli fler som tror på EU:s kraft. Så kan vi tillsammans göra skillnad, över nationsgränser och i vår närhet.


Anna Tenje (M)


Förbundsordförande moderaterna KronobergCecilie Tenfjord-Toftby (M)             
Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Kandidat till Europavalet 2014


 

04 juni 2013

Skyhög skatt att vänta med S, V och MP

Idag presenterar Alliansen sitt budgetförslag i Växjö kommun. Vi har lagt fram en stark budget med fokus på fler företagare och nya jobb, fokus på förskola & skola, trygghet för äldre och storsatsning på restaurering av våra stadsnära sjöar. Men framförallt så höjer vi inte skatten. Vi väljer istället att ta av de pengar vi sparat i ladorna och som Växjöborna redan betalat in via skattsedeln. I dagsläget har vi tagit ut ca 700 miljoner för mycket via skattsedeln de senaste åren och det är alltså dessa pengar vi använder oss av för att balansera underskottet. Vi använder oss av ca 100 miljoner för 2014.

S, V och MP i kommunen väljer istället att höja skatten och belasta skattebetalarna ytterligare trots att vi tidigare tagit ut för mycket skatt och lagt dem på hög. En annan viktig aspekt är att landstinget signalerat att de kommer höja skatten med minst 52öre. Alliansen i landstinget står bakom den siffran. Vilken % som S, V och MP hamnar på i landstinget är oklart men ska man gå på V:s prognos så blir det närmare 1 kr i landstinget.

Det innebär att Växjöborna riskerar minst 82 öre i skattehöjning men det kan bli så illa som upp mot 1.30 kr om S, V och MP får bestämma i kommun och landsting.

Det som är riktigt illa och oroväckande är att det ju faktiskt kan bli så här. Oppositionens budget kan gå igenom i Växjö kommun. Vi har i dagsläget ingen aning om hur den avhoppade kristdemokraten kommer att agera på fullmäktige. Jag hoppas såklart att Lena lyssnar till sitt hjärta och inser hur förödande en skattehöjning är för den lilla människan. Jag tycker dessutom att hon bör se över budgettexterna som oppositionen skrivit, vårdnadsbidraget ska avskaffas, tron på familjen och föräldrarna förminskas och fokus flyttas från den enskilda människan till kollektivet, genus och klass.

Pressmeddelande - Alliansen i Växjö prioriterar Jobben, de unga, de äldre & våra sjöar


Budskap för Alliansens budget 2014

·        
”Alliansen i Växjö har under lång tid tagit eget ans

var för att kunna parera omvärldens ekonomiska osäkerhet. Vi har sparat överskott för att kunna möta den typen av utmaningar som vi nu står inför, därför klarar vi underskott utan skattehöjningar.”

·         ”Vi utgår från de beräkningar som Anders Borg och Finansdepartementet har som grund för regeringens budgetproposition.”

·        ”Grunden för en tryggad välfärd är att fler arbetar, därför fortsätter Alliansen i Växjö driva en politik med aktiva åtgärder för ökad sysselsättning. Kampen mot utanförskapet ska föras varje dag!”

·        ”Trots den ekonomiska utmaningen kan vi göra omfattande satsningar i välfärdens kärna. Vi vill ha en kunskapsskola som ser alla barn och unga, därför vill vi minska barngrupperna i förskolan och stärka insatserna för elever i behov av särskilt stöd. Vi vill ha en äldreomsorg med kvalitet och egenmakt i fokus, därför vill vi se fler seniorboenden och ökad personalkontinuitet i äldreomsorgen.”

·        ”Växjö är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Fortsatt tillväxt är centralt för att vi ska fortsätta vara attraktiva och skapa fler jobb. Alliansen gör därför omfattande satsningar på företag med stor potential och ska öka kommunens servicegrad gentemot företagen. Alla företagare ska veta vem de ska kontakta på kommunen för att få service.”

·        ”Växande Växjö är en plats fler och fler vill kalla för sitt hem. För att möta den stora ström av inflyttningar som Växjö mottar ska minst 2500 nya bostäder byggas i kommunen till och med 2018.”

 

Underlag pressinfo alliansens budget 2014, plan 2015-2016

Under den senaste sjuårsperioden har Växjö kommun haft en stark utveckling och tillväxt och skapat ett överskott på ca 700 miljoner kronor. Delar av detta överskott används nu för att kompensera vikande skatteintäkter och minimera behovet av besparingar. Budgeten för 2014 är underbalanserad med 57 mkr och detta täcks av de 703 mkr. Även 2015 är underbalanserat med 50 mkr och även detta täcks av det som är ”samlat i ladorna”.  2016 ska budgeten vara i balans med ett mindre överskott på 6 miljoner.

För 2014 ligger det ett generellt effektiviseringsuppdrag för alla nämnder och styrelser. Sammanlagt motsvarar effektiviseringsuppdragen 74 mkr för 2014.

Budget 2014 och plan 2015-2016 bygger på oförändrad utdebitering, 20,66 %, samt på regeringens skatteprognos i årets vårproposition. Under planeringsperiden finns det löneutrymmen som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.  Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag med hänsyn till inflation har, i enlighet med tidigare år, inte gjorts. Budget och plan bygger vidare på att regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet genomförs från och med 2014.

Detta budgetförslag karaktäriseras av konsolidering, fler företagare, tillväxt och nya jobb, fokus på förskola och skola, trygghet för äldre och satsning på sjö och miljö.

Fler företagare, tillväxt och nya jobb

·         Till och med 2018 ska minst 2 500 nya bostäder byggas i Växjö kommun

·         Riktade insatser mot företag i storleksordningen 9-50 anställda ska prioriteras, där finns den störstat tillväxtpotentialen

·         En dörr in, ökad servicegrad till företagare

·         Fortsatt satsning på nystartsjobb

·         Fortsatt satsning på att alla gymnasieungdomar ska ha feriearbete

·         Stödja utvecklingen av upplevelse- restaurang- och besöksnäringen med särskilt fokus på utvecklingen av Arenastaden, gastronomi och natur

Fokus på förskola och skola

·         Minska barngrupperna för de minsta barnen i förskolan

·         Skolan ska prioritera insatser för barn med särskilda behov i tidiga åldrar

·         Alla elever som lämnar åk 3 ska kunna läsa, skriva, räkna, de som inte nått målen ska få särskilt stöd

·         En sammanhållen utbildningsförvaltning ger ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och frigör resurser till mer undervisningstid

Trygghet för äldre

·         Växjö ska vara en trygg och attraktiv plats för äldre. Tillkomsten av fler seniorboenden i både kommunal och privat regi ska uppmuntras

·         Omsorgstagares självständighet och valfrihet ska gynnas

·         Personalkontinuiteten inom omsorgen ska öka

Satsning på sjö och miljö

·         Fortsatt satsning på Växjös stads- och sjömiljö

·         Sjörestaureringsprogrammet ska genomföras

·         Satsningen på ett fossilbränslefritt Växjö fortsätter

·         Växjö kommun ska köpa mer närproducerade och ekologiska livsmedel, livsmedelsupphandling ska användas som ett verktyg för att nå målen

 

Det globala och nationella ekonomiska läget innebär att kommunens utvecklingstakt inte kommer att kunna vara lika stark under 2014 som de senaste sju åren. 2014 kommer att präglas av konsolidering och fokus på ekonomisk hushållning, ändå kan Växjö kommun bibehålla en god utvecklingstakt, oförändrad skattesats och utveckla verksamheterna.

 

Vid frågor kontakta:

Bo Frank 0705-841390

Per Schöldberg 0708-694925

Anna Tenje 0709-834416

René Jaramillo 073-3687253

Nils Fransson 070-6380960

Malin Adell Kind 0733-687051

Lars Melin 070-6023610

Stefan Bergström 0709-91 23 52

 

26 mars 2013

Slutet av början...

I går fattade förvaltningschefen på tekniska förvaltningen Sundell Isling beslutet att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Har själv inte varit delaktig i det beslutet eller i utredningen som sådan. Delrapporteringen och den arbetsrättsliga utredningen är dock inte början av slutet utan snarare slutet av början. Det är uppenbart att det rör sig om ett systemfel och att tekniska förvaltningen har en hemläxa att göra. Ser det dock som en stor utmaning och något som kan bli riktigt bra när vi är klara med förändringsarbetet. Framför oss nu har vi en fortsättningen av internutredningen framför oss som mer kommer titta på förvaltningens brister och problemområderna och fokusera på lösningar.

Nedan finner ni den information som Maria Sundell Isling gick ut med i samband med hennes beslut under gårdagen:

Bakgrund


En arbetsgrupp har tillsatts i fördjupningen av frågan kring efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling, med anledning av den arbetsrättsliga utredningen kring Christer Wåneheds agerande. Fördjupningen har kommit fram till att det på tekniska förvaltningen under lång tid har rått brister i systematisk kontroll och ledning. Det handlar om följande delar:

• Attest- och delegationsordning har varit oklar för många medarbetare

• Förändringar vad gäller spärrar i fakturahanteringssystemet har genomförts i strid med gällande delegationsordning

• Oklarheter i hantering av avtal

• Alltför få ramavtal har tecknats med leverantörer

Dålig planering från beställare har resulterat i en ständig tidspress med stora krav på snabb genomförandetakt. Det viktiga har varit att hålla en hög servicegrad mot växjöborna.

Konsekvenser

Arbetsgruppen har inte funnit något som visar att Växjö kommun lidit någon ekonomisk skada till följd av ovan beskrivna brister. Däremot kan konstateras att LOU:s krav på fri konkurrens till viss del har åsidosatts. De gånger upphandling skett vid sidan om gällande ramavtal har oftast handlat om att ramavtalsinnehavare inte kunnat leverera.

De fastställda budgetramar som Christer Wånehed ansvarar för har aldrig överskridits. Han har utfört de uppdrag som har förelagts honom på ett kostnadseffektivit sätt och en entydig bild visar på en person som alltid har haft stadens bästa i fokus. Det finns inget som pekar mot att han har berett sig själv eller någon i hans närhet någon vinning.

Samtidigt måste framhållas att Christer Wånehed och hans underställda chefer har brutit mot LOU. Under den granskade perioden 2010 -2012 har gatuteknikavdelningen upphandlat flera leverantörer på ett icke korrekt sätt. Dessutom har varor och tjänster felaktigt direktupphandlats, då beloppen överskridit tröskelvärdet. Detta är allvarligt då Christer Wånehed som avdelningschef har ett stort ansvar gentemot gällande lagstiftning.

Beslut

Jag, i egenskap av tekniska förvaltningens chef, beslutar dock att inte utdela någon disciplinpåföljd till Christer Wånehed, avdelningschef på gatuteknikavdelningen. Jag anser inte det rätt att utdela en disciplinpåföljd till en person som är en del av ett icke fungerande system. En sådan åtgärd ska utdelas för att en person ensam handlat fel, inte för att statuera exempel. Jag kommer istället att i samtal med Christer tydliggöra de skyldigheter som han som anställd och chef har att följa anställningsavtal och lagar som ex. LOU.

Åtgärder

Den arbetsgrupp som tillsatts har även fått i uppdrag att analysera hela tekniska förvaltningen vad gäller intern styrning och kontroll och tydliggöra ansvar och befogenheter. I juni ska vi lägga fram ett förslag till åtgärdsplan till den tekniska nämnden. Redan nu har vi beslutat att upphandlingsenheten på kommunledningskontoret förstärker sin personal med en person för att stötta den tekniska förvaltningen. Kommunledningskontoret har dessutom beslutat att i juni hålla två heldagars utbildning i LOU för all personal i Växjö kommun. Inom tekniska förvaltningen är behovet stort att snabbt gå igång med utbildningsinsatser. Jag kommer därför att starta utbildningssatsningar kring LOU. Istället för att ägna mer tid åt det som varit vill jag nu blicka framåt.

Växjö 2013-03-25

Maria Sundell Isling

19 mars 2013

Några klargöranden ang tekniska

Har tidiga skrivit här på bloggen om både internutredningen som pågår på tekniska förvaltningen och den arbetsrättsliga utredningen som gjordes av personalchefen med anledning att det framkom uppgifter om att tekniska förvaltningens gatuchef Christer Wånehed brustit vad gäller LOU. Vid vårt senaste sammanträde berättade personalchefen att disciplinpåföljden blev en varning. Det visade sig dock inte vara alldeles riktigt... Det var snarare en varning om att CW eventuellt kommer att bli varnad. Den arbetsrättsliga utredningen var inte tillräcklig och det pågår nu ytterligare intervjuer, överläggningar med fackliga organisationer och utredning innan förvaltningenschefen kommer avlägga sitt slutgiltiga besked. Det är förvaltningschefen och inte personalchefen som håller i utredningen och som fäller det sista avgörandet. 

Alla dessa turer fram och tillbaka är beklagliga och jag kan bara konstatera att det finns brister både vad gäller personalpolitik och hur vi ibland sluter avtal. Kan bara hoppas att samtliga inblandade lär sig mycket av den här historien och att vi aldrig hamnar där igen. 

Under torsdagens sammanträde med tekniska nämnden kommer nämndens ledamöter att få ytterligare information och få möjlighet att ställa frågor både om internutredningen och den arbetsrättsliga utredningen.     

Vädret, Svinarp & energieffektiviseringar

Sitter på tåget till Kastrup för att senare idag ta mig vidare till Bryssel. Känns lite som ett lotteri med tanke på att många tåg redan är försenade eller inställda. Mitt tåg gick dock nästan som det skulle och vi är nu på väg söderut, rakt mot ovädret i Skåne. Förhoppningsvis ordnar det sig även med flyget till Bryssel så att jag inte missar min debatt ikväll.

Ikväll har jag blivit inbjuden att delta i en debatt som anordnas av EUFORES och handlar om energi efficincy policies. Har blivit ombedd att tala om Växjös framgångsrika arbete, vilka problem och möjligheter vi ser. Ska bli mkt spännande.

Saken blir inte mindre kul då debatten äger rum på Stanhope Hotel i Bryssel. Hotellet där vår Starke man i Svinarp hoppades på att ta emot pris. Jag har dock inga planer på att efterlikna hans beteende mer än så.:)

Anna Tenje

01 mars 2013

Gårdagens tekniska nämnd bjöd på både stort & smått

Fick en låååååång kväll tillsammans med mina kollegor i tekniska nämnden igår. Dagordningen var allt annat än tråkig och ointressant. För det första fick nämnden en rapport från den arbetsrättsliga utredning som Mikael Färdig genomfört med anledning av de fel och brister som uppdagats på vår gatuavdelning. Nämnden fick en rapport hur utredningen gått till väga och vad de kommit fram till. Utredningen landade i att min gatuchef fick en varning. Mer om utredningen och läget på förvaltningen finns att läsa i ett annat inlägg här på bloggen.

På gårdagens möte avklarade vi också frågan om den omtalade Backöeken. Nämnden landade i att låta eken stå kvar. Jag vill absolut inte förminska ärendets betydelse men det är märkligt hur vissa ärenden kan engagera medan andra ärenden inte får någon uppmärksamt alls. Jag tror att Smålandsposten skrivit om Backöeken minst 6 gånger. Nu är i vart fall frågan avklarad för nämndens del och kommer ha stor principiell betydelse för våra tjänstemän när de ska avgöra liknande ärenden i framtiden.

Igår fattade vi också beslut om anbudsunderlaget för att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad. Förhoppningsvis lyckas vi nu få in många bra anbud under våren och kan lägga ut verksamheten så fort som möjligt. Helt otroligt vad frågan dragit ut på tiden.

Gårdagens möte var Ulf Agermarks sista möte som tf förvaltningschef. Han valde att avgå samma dag som påven:). Han har varit fantastisk och jag är glad att han nu stannar kvar ett tag på förvaltningen och roddar sina stadsmiljöprojekt. Vi avhandlade också några motioner, medborgarförslag och fick redogörelse om bokslutet. Jag klubbade av mötet vid 19.30 och var då trött i både kropp och knopp.

Hektisk tid för tekniska...

Det har minst sagt varit en ganska tuff och utmanade tid de senaste veckorna. Tekniska förvaltningen och nämnden genomgår en tuff granskning och det påverkar mitt arbete i alla avseenden. Medarbetare känner sig givetvis oroliga när enskilda tjänstemän blir ifrågasatta och hela avdelningar granskas. Samtidigt kryddas frågan givetvis med politik, meningsmotståndare vässar sina armbågar och ser chansen att ge majoriteten en knäpp på näsan. Det i sin tur gör att problemet tar både större men framförallt andra proportioner. Det gäller att behålla fokus och varken förstora eller förminska problemet. Jag förstår dock att medarbetare som inte är vana vid det politiska spelet kan känna sig förvirrade, svikna och kanske utelämnade. Jag har dock fullt förtroende för dem som jobbar på tekniska förvaltningen och väljer att inte döma någon på förhand eller utgå från att det förekommer oegentligheter. Jag föregriper nte heller den interna utredning som vi nu kommer att genomföra på förvaltningen.

 Den arbetsrättsliga utredningen kom fram till att det inte förekommit några som helst affärer för egen vinnings skull. Det är av oerhört stor betydelse. Att någon av våra anställda begår fel eller bryter mot lagar och regler kan ha många anledningar. Hög arbetsbelastning, slöhet, okunnighet, omöjliga politiska mål, brist på ledarskap, lathet, effektivitetskrav, dålig uppföljning, dåligt politiskt ledarskap eller helt enkelt bara att man är lite för mkt entreprenör och är driven och vill få arbetet och uppdraget utfört. Gör man det för egen vinning finns det bara en anledning - man är girig. 

Jag blickar nu framåt, jag vänder dock inte blad:). Givetvis önskar jag att det var förvaltningen själva som upptäkt att det fanns fel och brister i förvaltningen och inte radion via tips. Då hade vi haft rätt fokus från början. Nu börjar det stora arbetet med att lokalisera, identifiera problem i vår förvaltning och ta fram en vertygslåda så att vi kan fortsätta utföra våra uppdrag men utan att bryta mot lagar och regler. Fler ramavtal med fler företag verkar klokt...

28 februari 2013

Socialdemokraterna sviker barnfamiljerna

Jag och KD-politiken René Jaramillo skriver idag i Smålandsposten om Socialdemokraternas barnomsorgspolitik och konsekvenserna av deras reformer. Barnomsorg är en fråga som engagerar, inte minst mig själv. Jag tror att den ideologiska skillnaden mellan partierna nästan blir som tydligast här. Synen på valfrihet, rättigheter och på hur mycket politiken ska styra över och påverka mäniskors varddag. Jag hoppas att barnomsorgen blir en betydande valfråga. Satt igår och skrev svar på en spännnade motion som ska upp på vår förbundsstämma angående maxtaxan. För mig är det barnen som kommer främst, jag har därför svårt att rätta mig i ledet när det gäller ex Nattis. I det fallet måste arbetslinjen kunna lösas på annat sätt än att barnen ska vara på dagis 20 timmar om dygnet...eller? Vill inte vara moraltant men det är inte utan att jag känner mig som en kristdemokrat ibland=))))

Socialdemokraterna sviker barnen i jakten på att styra barnfamiljerna
Frågan kring färre barn i förskolegrupperna engagerar både föräldrar, personal och politiker. Alla är vi oerhört angelägna om att skapa en så bra, trygg och stimulerande miljö för våra barn som möjligt. Det är dock uppenbart att det finns stora ideologiska skillnader när det gäller utgångspunkten och vem som verkligen är i fokus, något som även visar sig när vi diskuterar lösningar på problemen.
Vi i Alliansen beskylls av Socialdemokraterna för att inte prioritera barnen i Växjö kommun. Men låt oss då för ett ögonblick syna S politik och vad den skulle ha för konsekvenser för barnen, föräldrarna och för personalen.
· S förslag om rätten till 30 timmars förskola för alla föräldrar som är föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna. Idag gäller 15 timmar och det anser vi vara en bra och generös avvägning. Om vi redan idag har för många barn i grupperna förstår alla konsekvenserna av S förslag. Vad detta sedan skulle kosta att genomföra med tanke på både personal och lokaler gör förslaget än mindre attraktivt.
· S förslag om kraftigt utökad barnomsorg på kvällar och nätter, sk. ”Nattis”. Även detta förslag utgår helt och hållet från föräldrarnas behov och gynnar knappast barnen som först måste spendera natten på ”Nattis” och sedan dagen på ”Dagis”. Även detta förslag kommer med en prislapp.

· S förslag om allmän förskola för alla barn från 2 år. Detta för att inte 2-åringar ska riskera att halka efter i sin pedagogiska utveckling. Vi tänker inte ens gå in på det absurda i att förskolepersonal anses vara viktigare i barns tidiga år än föräldrarna. Inte heller ska vi skriva om socialdemokraternas eviga fantiserande om ett samhälle där medborgarna uppfostras av staten och tas om hand av det offentliga från 2 till 20 års ålder. Vi tänker inte heller använda raderna åt att påpeka hur deras politik minskar valfriheten för barnfamiljer, när ett enda alternativ blir obligatoriskt för alla. Allmän förskola från 3 år räcker gott och väl.
· S förslag om sänkt maxtaxa med ca 400 kr i månaden för dem som tjänar allra mest. Redan när maxtaxan infördes var det medel- och framförallt höginkomsttagarna som tjänade mest på förslaget. Nu vill socialdemokraterna sänka kostnaderna för dem som tjänar allra mest ännu mer. Vi förstår inte alls motiven bakom detta förslag mer än att S hoppas kunna flirta med folks plånböcker. Vi är av en helt annan uppfattning, maxtaxan för höginkomsttagare borde snarare vara högre än lägre och pengarna borde öronmärkas till barnomsorgen.
Värt att notera är att ”färre barn i barngrupperna” inte ens är en prioriterad fråga för S om man lyssnar till deras talesperson Martin Damberg. De väljer att fokusera på förslagen ovan. Vi i alliansen gör precis tvärtom. Vi hoppas verkligen kunna lösa frågan om färre barn i förskolegrupperna, vi tror att det är en viktig åtgärd för barnen. Socialdemokraterna sätter inte barnen i centrum - möjligtvis har de föräldrarnas behov i åtanke men alla deras förslag har en prislapp, en kraftig skattehöjning och en bitter eftersmak politisk styrning. Alliansen sätter barnen i centrum och lämnar uppfostran och valfrihet till föräldrarna.
Anna Tenje M
René Jaramillo KD

22 januari 2013

Artikel om slopad ungdomsrabatt

Min artikel angående slopad ungdomsrabatt blev publicerad i smålandsposten för någon dag sedan. Nedan hittar du artikeln:

Slopa ungdomsrabatten!

Samhället står i ständig förändring och det måste politiken också göra. Moderaterna har tillsatt flera arbetsgrupper som har till uppgift att förnya och förbättra vår politik och lägga grunden för det som vi går till val på 2014. En av de kanske viktigaste arbetsgruppen har till uppgift att komma med förslag för att öka tryggheten och förebygga brott i samhället.
Idag känner sig många medborgare otrygga, känslan finns hos både dem som bor i staden och hos dem på landet. Ibland handlar det bara om en upplevd otrygghet men statistiken visar även att samhället har blivit tuffare, hårdare och att brottsligheten både ökar och kryper ner i åldrarna. I moderaterna blundar vi inte för detta faktum utan ger nu förslag på hur vi tillsammans kan förebygga brott och skärpa straffen för unga lagöverträdare.
Ungefär hälften av alla niondeklassare uppger att de stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling det senaste året. För de flesta är detta en engångsföreteelse. Men inte för alla. Vissa fortsätter på den brottsliga banan och detta måste samhället bli bättre på att förebygga. Här krävs tidiga och tydliga insatser. I åldersgruppen 18 – 21 år finns i dag många vanekriminella. Att dessa ges ”ungdomsrabatt” på grund av sin ålder framstår många gånger som stötande. Jag tycker därför att det är mycket positivt att moderaterna nu föreslår att ”ungdomsrabatten” helt och hållet tas bort eller modifieras.
Anna Tenje

17 januari 2013

Äganderätt och ansvar...

För ett tag sedan gick Villaägarnas ordförande Christer Thuresson till hårt angrepp mot mig i en artikel. detta var före jul och jag skrev omgående ett svar till Smålandsposten. Av någon anledning tog de inte in artikeln direkt och jag hörde av mig till dem och undrade varför. Svaret blev då att snön smält bort, de hade missat att ta in det och att svaret var för långt men att jag givetvis skulle få möjlighet att svara eftersom CH slängde sig med ganska grova påhopp.

Detta passade mig ganska bra eftersom jag över jul funderat en hel del över frågan och samtidigt lugnat ner mig något när det gäller CH:s sätt att argumentera. Jag skrev om artikeln helt och har nu landat i att jag ska omvärdera frågan utifrån ett lite större perspektiv. Jag har gett förvaltningschef och gatuchef i uppdrag att se över ansvarsfrågan, kostnadsfrågan och principfrågan och återkomma till mig.

Principfrågan handlar om hur vi se på kommunal mark och hur villaägarna ska förhålla sig till den och sin egen tomt samt vilket ansvar kommun respektive villaägare har. Jag vill dock poängtera att det på intet sätt är Christer Thuresson som har fått mig på "bättre/andra tankar". Det handlar helt enkelt om att vi är väldigt noga med att villaägare inte får ta kommunal mark i anspråk och sätta ut gungställningar eller likande utanför sin tomt, huvudskälet då förutom att man bör respektera ägarnderätten är att det är markägaren (dvs kommunen) som har skadeståndsansvaret om någon olycka inträffar. I fallet med snöskottningen resonerar vi tvärtom, kommunen äger marken men villaägarna måste sköta halkbekämpning och snöskottning för skadeståndsansvaret ligger på dem.

Är det bara jag eller rimmar det lite illa? Hursomhelst så behöver vi se över detta och hamna rätt. 

Nedan följer mit svar i dagens Smålandsposten

Snöbollskrig mot Villaägarna
Snön ligger vit på Växjös gator och torg och snöskottningen är återigen aktuell. Jag tänkte därför ta tillfället i akt och svara Christer Thuresson på hans artikel den 17 december. Jag vill börja med att slå fast att villaägarna kan känna sig lugna, jag har nämligen inga som helst planer på att förklara ”snöbollskrig” mot vare sig intresseorganisationen Villaägarna eller Växjös villaägare.
Jag anser inte att kraven på Växjös villaägare ska öka, jag anser för närvarande inte att de ska minska heller. Jag är villig att se över det regelsystem som finns och resonera kring om det verkligen är rimligt och logiskt. Under julledigheten har jag funderat över ansvarsfrågan, inte minst med tanke på andra likande fall som jag också ligger på mitt bord. Jag ser det här ur ett större perspektiv och är mycket mån om att det blir rätt, riktigt och framförallt att kommunens medborgare blir behandlade lika.
Är Christer Thuresson och intresseföreningen Villaägarna verkligen intresserade av att föra en konstruktiv dialog gällande ansvarsfrågan och snöskottningen utgår jag fortsättningsvis från att samtalstonen är just konstruktiv. Påståenden om att jag inte skulle bry mig om trafiksäkerhet för barn för att de inte har rösträtt samt att jag inte är intresserad av likabehandling av våra kommuninvånare väljer jag därför att inte ens bemöta. Jag vill dock passa på att informera om att de villaägare som har kommit lite till åren eller har någon form av funktionsnedsättning kan anlita kommunens skottartjänst och få hjälp med snöskottningen. Därmed exkluderar vi ingen från att bo kvar i sin villa.
Anna Tenje (M) Ordförande Tekniska nämnden