31 augusti 2013

S sänker skatten mer än M?

Nya (S)kattesänkarpartiet Stefan Lövfen går från klarhet till klarhet, eller? Nej han går snarare från tystnad till förvirring. Min första reaktion på hans senaste och enda utspel är givetvis att det är mycket glädjande. S vill behålla alla jobbskatteavdrag som Alliansregeringen infört inklusive det kommande 5:e jobbskatteavdraget. S vill därutöver sänka skatten för pensionärer mer än vad Alliansen nu föreslår. Det ska bli oerhört intressant att höra S ska förklara hur skattesänkningar hotar välfärden, för att i nästa drag försöka bräcka Alliansens i just skattesänkningar. De pengar som S vill lägga på ytterligare sänkt skatt för pensionärer behövs uppenbarligen inte i skolan. Det är bara de pengar som Alliansen använder till att sänka skatten (som då är mindre) som behövs där. Jag förstår ärligt talat inte alls hur S resonerar och framförallt inte hur de räknar. Men som sagt, jag klagar inte. Att fler partier inser att sänkt skatt är bra för jobben, välfärden och Sveriges framtid och utveckling är något riktigt bra. Jag hade dock inte räknat med att det skulle vara S som fattade den poängen. Anna Tenje 0470-43384

Nära målen 2020 om C02

Växjö nära nå mål om fossilbränslefritt år 2020 - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är svår att nå. Men nära kan vi komma. Det säger Anna Tenje (M), ansvarig för klimatfrågor i kommunstyrelsen i en kommentar till den koldioxidinventering som har genomförts och som presenteras i nästa vecka.   Varje år genomförs en inventering av kommunkoncernens energianvändning och koldioxidutsläpp. Denna ligger till grund för uppföljning av ett antal mål och indikatorer i Växjös miljöprogram. - Inventeringen för år 2012 visar att där finns en del ljuspunkter samtidigt som det är klart att vi har en del att jobba med framöver, berättar Henrik Johansson, miljösamordnare på Växjö kommun.   Växjö kommunorganisation har som mål att vara fossilbränslefritt senast 2020. I den ekologiska budgeten sätts bara koldioxidmål för transportsidan. Men utsläppen från kommunkoncernens energianvändning står för ca hälften av de totala utsläppen. - Över 98 % av utsläppen från kommunens energianvändning kommer från fjärrvärmen. De olika förvaltningarna och bolagen har svårt att påverka utsläppen nämnvärt, då utsläppen framför allt beror på bränslesammansättningen i fjärrvärmen, förklarar Henrik Johansson   Eftersom kommunen köper in förnybar el, räknas elanvändningen ha nollutsläpp. - Inom några år kommer dessutom Sandviksverkets nya kraftvärmeblock stå färdigt, vilket kommer få stor effekt på utsläppen från energianvändningen. På vissa håll byts olja ut mot syntetisk diesel som ger lägre utsläpp, och på avloppsreningsverket har oljan redan nu bytts ut mot pellets. Det händer mycket nu, konstaterar Anna Tenje.   Målsättningen enligt miljöprogrammet är att de fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med 30 % mellan 1999 och 2015. Siffrorna för 2012 är de lägsta på tio år. Användning av syntetisk diesel i flera arbetsmaskiner, diesel med hög inblandning av biodrivmedel i skolskjutsarna och användning av RME i avfallstransporter är några exempel på åtgärder som minskat utsläppen mellan 2011 och 2012. Dessutom minskar användningen av egen bil i tjänsten, vilket tyder på en stadig övergång till bilpoolen. - Utsläppen är nu äntligen på väg neråt, och det är till och med troligt att vi når eller kommer mycket nära målet enligt miljöprogrammet. Biogas i stadsbussarna och inblandning av högre andel biodrivmedel i den diesel som används i kommunens arbetsmaskiner kommer få stora effekter. Men vi kan inte nöja oss där. Det tankas fortfarande för mycket bensin i organisationen, vilket har fått bl a omsorgsförvaltningen att ta ett grepp om vilket bränsle som verkligen tankas i etanolbilarna, berättar Anna Tenje och fortsätter: - En fossilbränslefri kommunorganisation år 2020 är däremot svår att nå, inte minst för att det med största sannolikhet kommer att blandas bensin i etanolen även då, och att det är tveksamt att biodrivmedel för flyg kommer vara kommersiellt utbyggt då. Men nära kan vi komma!

22 augusti 2013

Sugen på mer från Max Hamburgare

Har precis lyssnat på ett lysande anförande av Pär Larshans som är hållbarhetschef på Max Hamburgare. Han har talat om hur de arbetar med mångfald och hållbarhet i företaget. Mycket imponerade arbete som vi i Växjö kommun har mycket att lära av. Jag drivs av tanken att alla jobb behövs och att alla jobb är viktiga. Med detta sagt anser jag också att alla människor behövs och alla människor i viktiga. Men om alla som vill och kan ska ha ett arbete måste vi se till att det också finns en mångfald av arbeten och att vi ser värdet av detta och inte börjar kategorierna jobben i fina och mindre fina jobb. Den diskussion som socialdemokraterna har när det gäller RUT är direkt förödande samma sak gäller deras syn på ex McD och andra liknande företag där många unga och invandrare får sitt första jobb. Mest intressant av allt med Pärs anförande var dock att han lyckades bredda min uppfattning om mångfald. När man talar om mångfald tänker jag direkt på integration och invandrare eller kanske sexuell läggning och kön men inte alltid på funktionsnedsättning av fysiska och psykiska slag. Det är nog så att framförallt psykiska funktionsnedsättningar ofta hamnar i skymundan i mångfaldsdebatten. Pär Larshans och Max Hamburgare har verkligen lyckats att lyfta fram de här grupperna och visat att de behövs och berikar derasi verksamhet. Max Hamburgare har visat att mångfald berikar företaget i dubbel bemärkelse, medarbetarna och kunderna trivs bättre och tillväxten ökar i takt med mångfalden. De satsar på mångfald och miljö för att skapa ett starkare varumärke, tjäna mer pengar, skapa en bättre arbetsplats och erbjuda en bättre och mer attraktiv restaurang. För Växjös del skulle detta betyda att om mångfalden blir bättre i kommunen så kommer vi spara pengar, bygga på vårt varumärke och få fler att flytta till Växjö, skapa en bättre arbetsplats för våra anställda och få nöjdare kommuninvånare. Det tycker jag låter som en lysande ide!

Jobben fortsatt viktigast

Att fortsätta arbetet med att stärka arbetslinjen är och förblir Nya moderaternas främsta uppgift. Ingen fråga är viktigare än jobben och hur de kan bli fler i Kronoberg och i hela Sverige. Det handlar också om att hitta nya sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar som inte fullföljer gymnasiet.   Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och samtidigt en fråga där de politiska skiljelinjerna är som mest tydliga. Att möta krisens effekter och att skapa förutsättningar för att fler företag vågar anställa är centralt för att kunna skapa fler jobb åt unga. I en omvärld som präglas av ekonomisk oro står sig Sverige förhållandevis starkt. Till skillnad från många andra länder i Europa har vi tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kunnat investera i infrastruktur, utbildning, forskning och innovation – åtgärder för fler jobb, företagande och bättre välfärd.   Statistik från SCB visar att 92 procent av alla unga i Sverige antingen jobbar eller studerar. Men det finns ungdomar som kommer att ha svårare att komma in på arbetsmarknaden eller klara utbildningen. Vi måste fråga: Vilka är det som saknar jobb? Hur länge? Och vilken politik kan ge dem jobb?   Alliansen har genomfört en rad reformer för att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, sänkt restaurangmomsen och infört rut- och rot-avdragen som stimulerar branscher där många ungdomar får sina första jobb. Vi har infört nystartsjobb, instegsjobb och fler lärlingsplatser. För 2013 satsas 25 miljarder kronor på bland annat ungas jobbchanser, utbildning och stärkt konkurrenskraft för företag. Antalet platser inom yrkesvuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktik utökas både 2013 och 2014. För att höja studieresultaten återupprättas nu kunskapslinjen i skolan. Bland annat har en helt ny gymnasieskola införts.   Mot detta står Socialdemokraterna, som vill fördubbla restaurangmomsen, försämra rut och göra det mindre lönsamt att arbeta. I ett läge när ekonomin bromsat upp och jobben riskerar att bli färre vill S öka kostnaden för att anställa ungdomar med omkring 40000 kronor per år och ungdom. Det är helt fel väg att gå. Kvar står Socialdemokraternas skattehöjningar på 30 miljarder kronor riktade mot jobb och företagande. Samtidigt uteblir besked om hur S förhåller sig till Miljöpartiets förslag om friår, medborgarlön och kortare arbetsveckor. Jobben kommer inte att bli fler genom höjda skatter och mindre arbete.   Nya Moderaterna vill fortsätta att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta genom ytterligare jobbskatteavdrag riktade framför allt till låg- och medelinkomsttagare. Vi vill stärka förutsättningarna för fler och växande företag, fortsätta återupprättandet av kunskapslinjen i skolan och satsningarna på utbildning. Så når vi de unga som är i störst behov av stöd. Anna Tenje (M) Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg

Cykelväg i Gemla invigd


Igår invigde jag den nya cykelvägen i Gemla tillsammans med Trafikverket. Det hela har varit ett trafiksäkerhetsprojekt, äntligen kan många Gemlabarn ta cykeln till skolan utan att behöva ge sig ut i biltrafiken. Givetvis har detta även en miljöaspekt då vi hoppas att fler nu väljer cykeln till skolan och jobbet istället för att mamma & pappa skjutsar. 

Gemla är en ort på frammarsch och kommunen har storsatsat här, nytt tågstop, ny idrottshall, ny ÖP som möjliggör byggande av boende och fler företag och nu också en ny cykelväg. 


16 augusti 2013

Green Tregavo VS Isinbajeva

Efter att ha sett rapporteringen från Moskva igår var jag både stolt och besviken. Stolt för att Emma Green Tregavo visar upp sådant mod och vilja att göra det hon kan för att förmedla sin åsikt. Samtidigt blir jag besviken för att en sådan vacker, stark och världsvan idrottare som Jelena Isinbajeva uppvisar sådana tydliga tecken på inskränkthet och intolerans. Hennes resonemang är mkt märkligt. Givetvis har hon lika stor rätt att deklarera sin åsikt som Emma men det svårt att svälja. Det känns dock väldigt upplyftande att vi har fått en grupp svenska idrottare som inte är rädda för att använda sin politiska makt och faktiskt försöker göra skillnad. Jag hoppas att detta är en trend som håller i sig för det verkar ju onekligen så som att länder som har som varumärke att bryta mot mänskliga rättigheter eller är rena diktaturer numera belönas med stora mästerskap utan särskilt stor diskussion. Jag tror inte att bojkott är vägen för förändring men det är för mig självklart att vi i alla tänkbara lägen bör lyfta fram och berätta att vi anser att det man håller på med är förkastligt. I matchen mellan Emma Green Tregavo och Jelena Idinbajeva är det uppenbart vem som slutade s segrare. Jelena fick backa från sina intoleranta och inskränkta uttalanden idag. Emma Green kan fortsätta måla naglarna i regnbågens färger. Tyvärr kan inte Rysslands homosexuella känna sig mindre förtryckta eller accepterade. Men om fler idrottare tillsammans med politiker och vanliga Svensson följer Emma Greens exempel och utnyttjar sin politiska makt, vem vet då vad som kan hända:). 

12 augusti 2013

Valrörelsen är igång...

Valrörelsen inför valet den 25 maj är i full gång...eller? Nej EP-valet känns inte riktigt som en prioriterad fråga för varken partierna eller politikerna. Talar man med väljarna så tror jag inte ens att det är särskilt många som vet om att det är val till Europaparlamentet i maj 2014. Jag har givetvis förståelse för detta. Partierna och de flesta politiker har givetvis ordinarie val till riksdag, landsting och kommun i september i siktet och de flesta väljare har knappt börjat tänka på det ännu. För mig är valet till EP väldigt viktigt.

Valet i sig har stor betydelse för framtiden i Europa men valresultatet kommer också påverka valet hösten 2014. Att vi får så många moderater eller alliansvänner på plats i Bryssel kommer att bidra med att vi får ett liberalare, friare och stabilare EU samtidigt som chansen till ett fortsatt Alliansstyre av Sverige ökar. Är vi framgångsrika i valet till EP är chansen större för ett lyckat val till hösten. Väljare röstar hellre på vinnare än förlorare.

Fler och fler ställer sig skeptiska inför nyttan med EU, jag tror att EU behövs mer nu än någonsin (efter 2:a världskriget var behovet givetvis större) och hoppas att fler sluter upp i den stundande valrörelsen. I Kronobergs län har vi lyckats få med två lovande kandidater på EP-listan vilket är unikt. Oliver Rosengren och Jessika Lyckvall. En annan mycket bra och lovande kandidat är Cecilie Tenfjord-Toftby och henne skriver jag tillsammans med i Smålandsposten idag. Vi skriver just på temat om vikten att vi som är EU-engagerade måste bli fler.


Vi EU-engagerade behöver bli fler
Visste du att 6 av 10 beslut som fattas i din kommun har sitt ursprung i EU­regler? Det kan till exempel handla om vilka krav som får ställas när man upphandlar skolmat, eller vilken kvalitet vattnet vid din närmsta badplats ska hålla. Faktum är att de flesta av EU:s beslut genomförs på kommunal och regional nivå och märks i vårt vardagliga liv. Det är därför det är så viktigt att vi som engagerar oss i EU-frågor blir fler.


EU är historiens kanske största fredsprojekt och har bidragit till att gränserna för handel och människor har rivits mellan EU:s hundratals miljoner invånare. Sedan inträdet till EU har det blivit lättare för svenska studenter att plugga utomlands och möjligheten för svenska företag att etablera sig internationellt har underlättats. Men i den ekonomiska krisens spår har allt fler nu börjat ifrågasätta värdet med EU.


Tidigare i vår presenterade SOM-institutet i Göteborg undersökningsresultat som visade att andelen svenskar som i huvudsak är positivt inställda till vårt EU-medlemskap har sjunkit med 11 procent sedan 2010, från 53 procent till 42 procent. Det är oroande, eftersom EU kanske behövs mer nu än någonsin tidigare.


Ett starkt EU är nödvändigt för att vi små, enskilda europeiska länder ska kunna stå oss i den allt hårdare globala konkurrensen. Ett starkt EU, där man hjälps åt att hitta bra gemensamma sätt att lösa de utmaningar som vi står inför, kommer att stå mycket bättre rustat inför framtiden än varje enskilt land för sig. Det gäller allt från näringslivets villkor som vår gemensamma miljö- och klimatpolitik.


EU är inte svaret på alla utmaningar och hinder. Men Nya Moderaterna är övertygade om att ett enat och öppet Europa har många fördelar och möjligheter. Rätt använt kan EU vara ett kraftfullt verktyg för att nå internationella överenskommelser i breda frågor, liksom för att skapa en bättre vardag för fler.


Nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett bra tillfälle att fundera över hur EU påverkar och vilka förändringar du skulle vilja se. För att Europa ska byggas starkt inför framtiden behöver vi bli fler som tror på EU:s kraft. Så kan vi tillsammans göra skillnad, över nationsgränser och i vår närhet.


Anna Tenje (M)


Förbundsordförande moderaterna KronobergCecilie Tenfjord-Toftby (M)             
Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Kandidat till Europavalet 2014